1asig.ro
1asig.ro

Propunerile asiguratorilor si constructorilor pentru mentinerea asigurarilor de garantii in achizitiile publice!

5 min. / 1.540 cuvinte
In urma participarii in cadrul Grupului de Lucru, avand ca tema asigurarile de garantii in achizitiile publice, UNSICAR, PRBAR si UNSAR au transmis catre Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP) si Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) o serie de propuneri pentru a modifica Proiectul de Hotarare de Guvern care excludea aceste tipuri de polite.

PROMO


Toate partile implicate au fost prezente la intalnirea din 31 mai 2018 a Grupului de Lucru, initiat de asociatiile PRBAR si UNSICAR si sustinut de o mai multe organizatii, federatii si confederatii din domeniul asigurarilor si constructiilor.

Scrisoarea cu propuneri a fost transmisa luni, 4 iunie a.c., catre ANAP, in atentia Presedintelui Bogdan PUSCAS, si catre ASF, in atentia lui Leonado BADEA - Presedinte si a lui Cornel Coca CONSTANTINESCU - Vicepresedinte.

"In urma discutiilor constructive din cadrul acestui grup de lucru, va rugam sa gasiti mai jos propunerile de amendamente la Proiectul de Hotarare de Guvern pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta nr. 98/2017 privind functia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achizitie publica, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul achizitiilor publice", se precizeaza in document.

Propunerile sunt sustinute de toate organizatiile participante la grupul de lucru si anume:

UNSICAR - Uniunea Nationala a Societatilor de Intermediere si Consultanta in Asigurari din Romania, PRBAR - Patronatul Roman al Brokerilor de Asigurare Reasigurare, UNSAR - Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania, FPSC - Federatia Patronatelor Societatilor din Constructii, ARACO - Asociatia Romana a Antreprenorilor de Constructii, CERTASIG, CCPA- Centrul de Consultanta si Parteneriat in Asigurari, GRECO JLT RO, CITY Insurance.

Art. IV - Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 394/2016, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 422 din 6 iunie 2016, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

Punctul 26: La articolul 42, alineatele (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(1) Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit, de o societate de asigurari sau dupa caz de o institutie financiara nebancara inscrisa in registrele Bancii Nationale a Romaniei pentru emiterea de garantii".

Punctul 29: La articolul 46, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(1) De regula, garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara sau de catre o societate de asigurari si devine anexa la contract, prevederile art. 42 alin. (3) si (5) aplicandu-se corespunzator. In cazul instrumentelor de garantare emise de catre societatile de asigurari, forma acestora va fi reglementata prin ordin comun emis de catre Agentia Nationala pentru Achizitii Publice si Autoritatea de Supraveghere Financiara."

Art. V - Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 395/2016, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 423 din 6 iunie 2016, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

Punctul 27: La articolul 36, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(1) Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit, de o societate de asigurari sau dupa caz de o institutie financiara nebancara inscrisa in registrele Bancii Nationale a Romaniei pentru emiterea de garantii."

Punctul 30: La articolul 40, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(1) De regula, garantia de buna executie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari si devine anexa la contract, prevederile art. 36 alin. (3) si (5) aplicandu-se corespunzator. In cazul instrumentelor de garantare emise de catre societatile de asigurari, forma acestora va fi reglementata prin ordin comun emis de catre Agentia Nationala pentru Achizitii Publice si Autoritatea de Supraveghere Financiara."

"De asemenea, reafirmam interesul si deschiderea manifestate de toti participantii la acest grup de lucru ca ordinul comun ANAP si ASF care se regaseste in propunerea noastra sa reflecte principiile esentiale mentionate in cadrul discutiilor - instrumentele de garantare emise de societatile de asigurare sa fie irevocabile, neconditionate si platibile la prima cerere a Beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la obligatiile contractuale incalcate, cuantumul prejudiciului si modalitatea de calcul a sumelor pretinse, astfel incat acest gen de instrument de garantare sa ofere Beneficiarilor din contractele de achizitii publice, proceduri simplificate de despagubire", au transmis UNSICAR, PRBAR si UNSAR in scrisoare.

"Reiteram importanta deosebita pe care o au asigurarile de garantii in sustinerea furnizorilor de bunuri, servicii si lucrari, in special a celor din categoria intreprinderilor mici si mijlocii si, implicit, in asigurarea unui mediu concurential solid, care sa nu limiteze/ restrictioneze participarea operatorilor economici la procedurile de achizitie publica, si de a gasi solutii pentru a asigura bazele necesare pentru investitii si contracte incheiate in conditii optime de pret si calitate", au adaugat asociatiile.

Anterior, UNSAR, UNSICAR si PRBAR au transmis o scrisoare comuna catre Agentia Nationala pentru Achizitii Publice, iar joi, 17 mai, au avut o prima intalnire pentru a dezbate masura propusa. De asemenea, asociatiile au transmis o scrisoare comuna si catre Federatia Patronatelor Societatilor din Constructii, in numele industriei de asigurari, in vederea atentionarii acesteia asupra intentiei autoritatilor de a elimina asigurarile de garantii din categoria instrumentelor de garantare acceptate in cadrul procedurilor de achizitie publica, masura ce va afecta si constructorii.

"O data cu disparitia acestor instrumente de garantare este posibil ca anumite companii romanesti sa nu isi mai permita sau sa nu mai poata indeplini conditiile de participarea la licitatii", a aratat PRBAR. "Trebuie luat in considerare faptul ca o astfel de prevedere legala ar avea ca si consecinta iesirea din piata a mai bine de 3 companii de asigurare care se axeaza pe aceasta linie de business", estimeaza Patronatul.

CITITI PE ACEEASI TEMA:
VIDEO: Discutiile privind viitorul asigurarilor de garantii continua. Industria de asigurari a constituit un Grup de Lucru
Industria asigurarilor, ingrijorata ca unii jucatori ar putea iesi din piata daca asigurarile de garantii vor fi excluse de la achizitiile publice
Discutiile despre asigurarile de garantii, aduse pe masa Constructorilor de catre UNSAR, UNSICAR si PRBAR

2.334 accesari