1asig.ro
1asig.ro

Proiectul de Lege privind societatile mutuale de asigurare a fost publicat de Ministerul Finantelor

5 min. / 1.540 cuvinte
Ministerul Finantelor Publice (MFP) a publicat, saptamana trecuta, Proiectul de Lege privind societatile mutuale de asigurare. Afla ce impact va avea pentru piata si consumatori, care este scopul societatilor mutuale de asigurare, de cine sunt conduse sau ce sanctiuni pot primi de la Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF)!

PROMO


La nivelul Autoritatii de Supraveghere Financiara a existat o preocupare pentru reglementarea asigurarilor mutuale. "In luna mai (2017), cand am preluat acest sector (Asigurari-Reasigurari) mi-am setat o serie de obiective, printre care stabilizarea pietei RCA si asigurarile mutuale", a declarat Cornel COCA CONSTANTINESCU, Vicepresedinte, Sectorul Asigurari - Reasigurari, ASF, in cadrul evenimentului XPRIMM Time for Business - FORECAST 2018.

Conform acestuia, "proiectul aparare ca urmare a nevoii acestei piete de a avea reglementat modul in care functioneaz acest tip de asiguratori - specializati in zona mutualitatii, asa numitele initial fonduri mutuale de asigurari".

"Societatile mutuale sunt grupuri voluntare de persoane fizice sau juridice al caror scop este mai curand satisfacerea nevoilor membrilor acestora decat obtinerea unei rentabilitati a investitiei, acestea functionand conform principiilor voluntariatului, participarii deschise si solidaritatii intre membri, fiind gestionate conform principiilor democratice (cum ar fi "un membru - un vot") si, astfel, contribuind la gestionarea responsabila si sustenabila", se precizeaza in Expunerea de motive.

In domeniul asigurarilor, la nivel european, societatile mutuale au o cota de 25% din piata de asigurari si reprezinta 70% din totalul intreprinderilor din sector.

In Romania nu exista in prezent societati de asigurare si/sau asigurare-reasigurare constituite sub forma societatilor mutuale, scopul prezentului proiect de lege fiind acela de a crea cadrul legal necesar constituirii, organizarii si reglementarii aspectelor specifice de functionare a societatilor mutuale de asigurare in Romania, se arata in Expunerea de motive.

"Adoptarea prezentului act normativ are impact asupra domeniului asigurarilor si asupra economiei romanesti in general prin crearea premiselor necesare dinamizarii economiei sociale si a cresterii pietei asigurarilor", se mai spune in document. De asemenea, noua lege contribuie la cresterea concurentei pe piata asigurarilor, cu impact pozitiv asupra consumatorilor de produse de asigurare, prin potentiale reduceri de costuri de asigurare pentru acestia, si cu efect de crestere a gradului de cuprindere in asigurare la nivel national.

Potrivit Proiectului de Lege, "Societatile mutuale au ca scop acoperirea, prin contracte de asigurare, a riscurilor membrilor sai si plata de despagubiri si indemnizatii de asigurare catre acestia, beneficiarii contractelor si/sau tertii pagubiti in cazul producerii riscurilor asigurate, si care se finanteaza, in principal, prin contributiile membrilor".

Societatile mutuale desfasoara numai activitate de asigurare si operatiuni legate direct de aceasta activitate pentru membrii acestora, pe baza principiului mutualitatii, acestia avand simultan calitatea de asigurati si, colectiv, de asigurator.

Numarul membrilor fondatori al societatilor mutuale, la constituire, este de minimum 5, acestia nefiind conditionati de dobandirea calitatii de asigurat la momentul constituirii; acestia incheie contractul de asigurare ulterior obtinerii autorizatiei de functionare, se mai spune in proiect.

Nu pot fi membri fondatori persoanele care sunt incapabile sau care nu pot detine calitatea de asociat, potrivit legii, ori care au fost condamnate pentru infractiuni in virtutea legii aplicabile in domeniul bancar si nebancar, infractiuni de fals, frauda sau infractiuni financiare, spalarea banilor si finantarea terorismului, manipularea pietei de capital, utilizarea abuziva a informatiilor privilegiate, divulgarea neautorizata a informatiilor privilegiate, infractiuni contra patrimoniului camata si coruptie, infractiuni privind regimul fiscal ori pentru a alte infractiuni prevazute de legislatia privind societatile, falimentul, insolventa sau protectia consumatorului, cu exceptia cazului in care a intervenit reabilitarea, potrivit legii.

Conform Proiectului de Lege, societatile mutuale solicita ASF aprobarea persoanelor care fac parte din conducere, iar membrii conducerii societatilor mutuale indeplinesc conditiile prevazute de prevederile legale, prezenta lege si reglementarile emise de ASF in aplicarea prezentei legi.

Durata mandatului primilor administratori, primilor membri ai consiliului de supraveghere, respectiv al primilor membri ai directoratului este de 4 ani.

Resursele financiare ale societatilor mutuale sunt constituite din: fondul initial, fondul de echilibrare pentru situatii nefavorabile, contributii fixe si/sau variabile, contributii suplimentare, alte resurse prevazute in actul constitutiv. Toate contributiilor membrilor sunt varsate exclusiv in numerar, neadmitandu-se contributii in natura.

Savarsirea contraventiilor de catre societatile mutuale (prevazute in lege) se sanctioneaza, dupa caz, cu:
  1. avertisment scris;
  2. amenda de la 10.000 lei la 1.000.000 lei, prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
  3. limitarea operatiunilor;
  4. interzicerea temporara sau definitiva a exercitarii activitatii de asigurare partiala sau totala, pentru una sau mai multe categorii de asigurari practicate;
  5. retragerea autorizatiei societatii mutuale.
Pe langa sanctiunile contraventionale principale, enumerate mai sus, in functie de natura si gravitatea faptei, Consiliul A.S.F. poate aplica conducerii societatilor mutuale si/sau persoanelor care detin in cadrul acestora functii - cheie ori alte functii critice una sau ambele dintre urmatoarele sanctiuni contraventionale complementare:
  1. retragerea aprobarii acordate de catre A.S.F.;
  2. interzicerea dreptului de a ocupa functii care necesita aprobarea ASF pentru o perioada cuprinsa intre 1 si 5 ani de la comunicarea deciziei de sanctionare sau de la o alta data mentionata expres in aceasta.
ASF supravegheaza societatile mutuale astfel incat sa asigure protectia asiguratilor si sa contribuie la mentinerea stabilitatii pietei asigurarilor. Procesul de supraveghere este realizat de ASF conform prevederilor legale, prezentei legi si a reglementarilor ASF. In cadrul procesului de supraveghere, ASF verifica raportarile periodice si informatiile suplimentare transmise de societatile mutuale si efectueaza controale la sediul acestora.

Autoritatea de Supraveghere Financiara adopta reglementari in aplicarea prezentei legi.

Legea intra in vigoare la 3 zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia art. 29 - Sanctiuni si masuri sanctionatoare, care intra in vigoare la 30 de zile de la publicare.

2.953 accesari