1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling
R Moldova: Legea privind ...

R Moldova: Legea privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse de vehicule, adoptata in lectura finala

Proiectul de lege privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse de vehicule (RCA) a fost adoptat, in lectura finala, in cadrul sedintei Parlamentului din 21 aprilie.

Documentul are drept scop transpunerea unor dispozitii a Directivei 2009/103/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 16.09.2009 privind asigurarea de raspundere civila auto si controlul obligatiei de asigurare a acestei raspunderi.

Prin proiect se urmareste stabilirea unui mecanism clar si predictibil de monitorizare continua a pietei asigurarilor obligatorii auto prin intermediul instrumentelor adecvate si specifice sectorului financiar.

Cele mai relevante elemente incluse in proiect vizeaza: prevederi speciale cu privire la suspendarea, rezolutiunea si incetarea contractului RCA; norme cu privire la modul de aplicare a asigurarii RCA; dispozitii cu privire la legislatia aplicabila in functie de locul de producere a accidentului; mecanismul constatarii amiabile de accident; obligatiile asiguratorului RCA cu privire la comunicarea solicitantului asigurarii a cuantumului primei de asigurare, dar si a altor detalii care tin de calculul primei de asigurare, coeficientilor de rectificare, precum si obligativitatea asiguratorilor de a informa partile privind solutionarea cererii de despagubire.

De asemenea, documentul cuprinde dispozitii legale privind rezolutia contractului RCA, norme cu privire la cazurile de suspendare a contractelor RCA interna - pe perioada suspendarii dreptului de utilizare a vehiculului, precum si pe perioada in care persoana asigurata a depus sau i-au fost retrase legal placutele de inmatriculare. Totodata, in noua lege a fost introdus conceptul de "decontare directa", in baza caruia, asiguratul poate opta pentru un serviciu auxiliar de gestionare a daunelor de catre asiguratorii RCA a propriilor asigurati. Astfel, in cazul producerii unui accident, asiguratul va interactiona cu propriul asigurator si nu cu asiguratorul pagubitului.

Proiectul mai prevede termenul limita in cadrul caruia asiguratorul RCA este obligat sa ia o decizie cu privire la solutionarea cererii de despagubire si sa achite despagubirea de asigurare - cel mult o luna de la data depunerii cererii de despagubire, in cazul dosarului de daune complet, si cel mult trei luni, in cazul dosarului de daune incomplet.

In scopul evitarii unor manipulari ce vizeaza cuantumul despagubirilor si cheltuielilor aferente reparatiei vehiculelor, noua lege obliga asiguratorii sa utilizeze sistemele informationale automatizate de evaluare in domeniul auto. Acestea au la baza preturi din cataloagele producatorilor de piese de schimb, parti componente si materiale necesare reparatiei si corespunde cerintelor stabilite in actele normative ale autoritatii de supraveghere.

Proiectul de lege mai prevede o liberalizare partiala a primei de asigurare RCA, astfel asiguratorii urmeaza sa aplice prima de referinta stabilita de autoritatea de supraveghere.

Un capitol aparte din lege vizeaza achitarea despagubirilor pentru prejudiciul moral ca urmare a vatamarii sau decesului persoanelor implicate in accidentul rutier. Astfel, documentul prevede majorarea limitelor de raspundere acoperite prin asigurarea RCA de la un milion de lei la un nivel de 100.000 euro, in cazurile de avariere sau distrugere a bunurilor. La fel, pentru vatamari corporale si decese produse in unul si acelasi accident, limita de despagubire a fost stabilita, pentru accidente la un nivel de 100.000 euro - pentru o parte vatamata sau la un nivel de 500.000 euro - indiferent de numarul partilor vatamate, echivalent in lei la cursul oficial de schimb al leului moldovenesc, comunicat de Banca Nationala a Moldovei pentru data producerii accidentului.

Noua lege urmeaza sa intre in vigoare dupa 12 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Republicii Moldova.