1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling
Mona CUCU: Anul 2021 a venit cu ...

Mona CUCU: Anul 2021 a venit cu provocari majore pentru FGA

Despre activitatea FGA in contextul falimentului CITY Insurance, cele mai grele si mai neasteptate decizii luate in 2021, fonduri si plata despagubirilor, provocarile anului, si nu numai, am discutat cu Mona CUCU, Director General, FGA - Fondul de Garantare a Asiguratilor.

XPRIMM: Ce a insemnat anul 2021 pentru activitatea FGA?

Mona CUCU: Anul 2021 a venit cu provocari majore pentru FGA. In mod clar, activitatea FGA a fost marcata de situatia societatii CITY Insurance. Numirea ca administrator temporar al societatii si, apoi, intrarea in insolventa, ambele prin decizii ale ASF, au pus la incercare capacitatea FGA-ului de a actiona si reactiona, atat in conditii de stres, cat si din punctul de vedere al organizarii si desfasurarii activitatii. Modificarile legislative aduse prin OUG 102/2021 sunt un alt punct de referinta pentru anul curent. S-a modificat plafonul de garantare, s-a modificat tipul de garantare, de la "creditor de asigurare", la "creanta de asigurare". Nu in ultimul rand, FGA a fost numit administrator interimar al CITY Insurance. Vorbim de cea mai mare societate dupa numarul asiguratilor si un posibil faliment cu impact puternic in piata de asigurari. Pentru toate aceste situatii, FGA a cautat si cauta solutii care sa vina in intampinarea nevoilor creditorilor de asigurare ai societatii.

XPRIMM: Ce strategie are FGA pentru a gestiona cat mai bine activitatea si solicitarile pagubitilor in conditiile falimentului CITY Insurance?

M.C.: FGA a luat masuri imediate, de la momentul ridicarii autorizatiei de functionare a societatii CITY Insurance. A fost redimensionata schema de personal prin suplimentarea cu un numar de peste 100 de posturi, pe perioada determinata. Vorbim, in primul rand, de inspectori constatatori, operatori date, call-center, lichidatori dosare dauna, consilieri juridici etc. Totul, pentru a putea gestiona, intr-un timp cat mai redus, afluxul mare de petenti care s-a indreptat catre FGA, pentru transmiterea de cereri de plata, deschidere sau instrumentare dosare de

dauna, denuntare polite de asigurare, dupa ridicarea licentei asiguratorului. Activitatea generata de intrarea in insolventa a unui asigurator este una extrem de ridicata, cu atat mai mult cand discutam de o societate care avea o cota de piata atat de ridicata pe sectorul RCA.

De asemenea, am incercat sa imbunatatim fluxul de lucru, de procesare, inregistrare si analiza a documentelor primite, astfel incat, in limita posibilitatilor, sa nu existe "timpi morti" in instrumentarea cererilor primite. Avem experienta falimentelor trecute, echipa de baza este aproximativ aceeasi si incercam sa ii familiarizam cat mai repede cu activitatea noastra pe noii colegi.

Analizam atent evolutia situatiei in ceea ce priveste numarul cererilor de plata primite, cat si evolutia pietei de asigurari, din perspectiva veniturilor FGA, astfel incat sa fim permanent pregatiti pentru a asigura disponibilul necesar onorarii tuturor solicitarilor primite din partea creditorilor de asigurari, utilizand in acest sens mijloacele prevazute in legislatia in vigoare.

Un rol important in activitatea noastra il are si comunicarea cu creditorii de asigurare. Comunicam atat prin informarile postate pe site sau comunicatele de presa remise mass-media, dar si pe e-mail, retele sociale sau telefonic - prin call center.

XPRIMM: Care sunt cele mai grele si mai neasteptate decizii pe care FGA a trebuit sa le ia inca de la preluarea conducerii CITY, in iunie, si pana acum?

M.C.: Poate cel mai dificil moment de pana acum a fost acela in care Fondul, in calitate de administrator temporar al societatii CITY, a constatat faptul ca, la termenul limita, societatea nu intrunea conditiile de continuare a activitatii. Comunicarea acestui aspect catre autoritate, urmata de decizia autoritatii de retragere a autorizatiei, a fost un moment greu atat pentru FGA, cat si pentru intreaga piata de asigurari.

Deciziile pe care FGA a trebuit sa le ia in aceasta perioada nu au fost nici neasteptate, nici grele, dat fiind faptul ca FGA a beneficiat de experienta in acest sens din gestionarea falimentelor anterioare (in principal, ASTRA si CARPATICA), in care spunem noi ca Fondul a reusit sa-si demonstreze utilitatea si sa contribuie la pastrarea increderii in piata de asigurari. Provocarea in ceea ce priveste impactul falimentului CITY asupra FGA o reprezinta volumul semnificativ de dosare, respectiv polite de asigurare preluate de la CITY, precum si modificarea legislativa privind inceperea platilor la doua luni de la publicarea deciziei de retragere a autorizatiei.

Astfel, cele mai dificile decizii au vizat organizarea activitatii in doua luni, constand, pe langa continuarea administrarii interimare a societatii CITY, in preluarea evidentelor, angajarea a peste 100 de salariati, adaptarea fluxurilor, astfel incat platile sa poata incepe in termenul legal. Prin efortul intregii echipe, am reusit.

XPRIMM: In ce stadiu va aflati cu preluarea tuturor dosarelor si evidentelor CITY? Cum a fost aceasta procedura comparativ cu falimentele anterioare?

M.C.: Preluarea evidentelor de la societatea CITY a fost finalizata in termenul legal, de 30 de zile de la retragerea autorizatiei. Comparativ cu celelalte falimente, procesul de predare-primire se poate defini ca normal, ingreunat insa de volumul semnificativ de date preluate. Au fost preluate in format electronic cca. 190.000 de dosare si cca. 3.300.000 polite de asigurare, un numar de 21.000 dosare de dauna au fost preluate si in format letric.

XPRIMM: Plafonul de garantare a crescut la 500.000 lei per contract de asigurare, dar ce solutii au la indemana pagubitii in cazul in care pagubele depasesc aceasta valoare?

M.C.: In situatia in care suma solicitata depaseste plafonul de garantare, pentru diferenta de suma creditorii de asigurari pot solicita inscrierea la masa credala, in cadrul procedurii falimentului asiguratorului. Potrivit art. 17 din Legea nr. 213/2015, "Creditorul de asigurari poate urma separat si procedura de faliment a asiguratorului prevazuta de Legea nr. 85/2014, in vederea recuperarii creantei sale din activele asiguratorului aflat in faliment, inclusiv pentru suma cuvenita care depaseste plafonul de garantare prevazut la art. 15 alin. (2)."

Pentru obtinerea de despagubiri de catre creditorii de asigurari (categorie definita expres de dispozitiile art. 4 alin. 1 lit. b din Legea nr. 213/2015, si anume: persoana asigurata, beneficiarul asigurarii, terta persoana pagubita - in cazul RCA, inclusiv asiguratorul indreptatit in baza legii sa recupereze sumele platite de la asiguratorul in insolventa ), legea prevede, pe de o parte, procedura administrativa speciala reglementata de Legea 213/2015, pe de alta parte, procedura de faliment a asiguratorului prevazuta de Legea 85/2014, aceasta din urma fiind calea de urmat in situatia in care suma solicitata depaseste plafonul de garantare prevazut de Legea 213/2015.

Legea nr. 213/2015, care prin art. 2 instituie garantarea platii despagubirilor rezultate din contracte de asigurare incheiate in conditiile legii, cu respectarea unui plafon de garantare, lasa la aprecierea creditorului de asigurari daca va solicita despagubirea numai de la Fond sau si de la asiguratorul aflat in faliment, ori va urma doar procedura de faliment a asiguratorului prevazuta de Legea 85/2014, asa cum rezulta din prevederile art. 17 din Legea nr. 213/2015.

XPRIMM: Care sunt pasii pe care pagubitii CITY trebuie sa ii faca pentru a fi despagubiti de FGA?

M.C.: In cazul in care nu exista un dosar deschis de SAR CITY Insurance S.A sau evenimentul a avut loc ulterior retragerii autorizatiei de functionare a Societatii de Asigurare Reasigurare CITY Insurance S.A, adica ulterior datei de 20 septembrie 2021, este necesara depunerea unei cereri de deschidere dosar (Anexa 7) la F.G.A.

Ulterior deschiderii unui dosar de dauna de catre FGA sau pentru dosarele deschise deja de societatea SAR CITY Insurance SRL, este necesara depunerea unei cereri de plata (Anexa 10) privind acordarea despagubirilor/indemnizatiilor conform art.14 din Legea 213/2015 modificata prin OUG 102/2021 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei in data de 27 septembrie 2021.

XPRIMM: In cazul daunelor pentru vatamari corporale, care este procedura si limita de despagubire?

M.C.: Legea 213/2015 modificata si completata de OUG 102/2021 nu prevede o procedura administrativa distincta pentru cererile privind despagubiri pentru vatamari corporale. Informatii referitoare la demersurile necesare pentru obtinerea de la Fond a sumelor cuvenite creditorilor de asigurari sunt publicate pe site-ul Fondului - www.fgaromania.ro.

Conform dispozitiilor art. 13 alin. (31) din Legea 213/2015 (modificare adusa prin OUG 102/2021), stabilirea despagubirii reprezentand daune morale, in caz de vatamare a integritatii corporale sau a sanatatii ori de deces, rezultate in urma unui accident de vehicule, se face cu respectarea principiului echitatii, prin raportare la consecintele negative suferite in plan fizic si psihic, tinandu-se cont de criterii obiective si rezonabile. Despagubirile reprezentand daune materiale sunt acordate potrivit inscrisurilor doveditoare atasate cererii de plata.

Limita de despagubire este de 500.000 lei pe creanta de asigurare, conform art. 4 din lege, desigur, in limita prevazuta in polita de asigurare.

XPRIMM: La cat estimati platile dupa falimentul CITY? Va avea FGA fonduri suficiente?

M.C.: Este dificil de apreciat la acest moment, un aspect cu impact in acest sens fiind si data deschiderii procedurii de faliment, in functie de care se stabileste momentul pana la care politele raman in vigoare si FGA deschide dosare.

O estimare se poate face, insa, privind istoricul FGA, prin comparatie cu situatia dosarelor de dauna si a politelor preluate in falimentele anterioare. Astfel, in cazul societatilor ASTRA si CARPATICA au fost preluate cca. 86.000 dosare dauna si au fost deschise de FGA 58.000 de dosare, pana la data de 31.10.2021. Pentru aceste doua societati, Fondul a achitat despagubiri in suma de cca. 970 milioane de lei pana la sfarsitul lunii octombrie 2021, incepand cu aprilie 2016, deci in 5 ani si jumatate.

Fondul avea un disponibil in suma de 628,87 milioane de lei la data de 31.10.2021 si, cu siguranta, va avea fonduri suficiente pentru plata tuturor creantelor ce se cuvin creditorilor de asigurare, avand in vedere tocmai prevederile legale in baza carora Fondul isi desfasoara activitatea. In cazul in care disponibilitatile Fondului nu sunt suficiente pentru acoperirea cuantumului sumelor cuvenite creditorilor de asigurari, creantele acestora vor fi onorate pe masura alimentarii Fondului cu resursele financiare prevazute de lege.

Fondul efectueaza permanent anumite analize de impact cu privire la necesarul de lichiditate si, in functie de rezultat, va propune suplimentarea resurselor, astfel incat sa se asigure de existenta permanenta a disponibilului necesar efectuarii platilor.

XPRIMM: FGA achita si sumele primelor in cazul politelor denuntate. Pana in prezent, ce tipuri de polite au fost denuntate cel mai des?

M.C.: Pana la aceasta data, au fost depuse cereri de restituire prima pentru polite RCA in proportie de aproximativ 90% si diferenta de 10% pentru alte tipuri de polite.

XPRIMM: Cu ce provocari va confruntati in prezent?

M.C.: Provocarile din prezent sunt generate de volumul semnificativ de cereri de plata si deschidere dosar primite intr-un timp foarte scurt. Desi structura a fost redimensionata intr-un ritm foarte rapid, se fac eforturi pentru integrarea noilor colegi in structura Fondului si adaptarea la fluxurile de lucru specifice FGA in vederea gestionarii acestui volum de mare activitate ce priveste preluarea si inregistrarea cererilor de plata si de deschidere dosar, deschiderea dosarelor de dauna si indrumarea petentilor. Inceperea procesului de plata a cererilor in numai doua luni pune, de asemenea, o presiune mare asupra activitatii desfasurate.

XPRIMM: Ce le transmiteti clientilor si pagubitilor CITY Insurance pentru a trece cu bine de perioada aceasta?

M.C.: Dorim sa le transmitem clientilor/ pagubitilor CITY Insurance sa aiba incredere si rabdare. FGA este una dintre putinele scheme de garantare existente in statele europene si a dovedit pana acum ca poate indeplini acest rol, reusind sa gestioneze in bune conditii falimentele anterioare.

FGA va dispune de fonduri suficiente pentru plata tuturor creantelor si depune toate eforturile pentru solutionarea cererilor primite intr-un termen rezonabil, intelegand pe deplin implicatiile acestui faliment asupra creditorilor de asigurare, precum si importanta rolului pe care il are in mentinerea increderii in sistemul de asigurari din Romania.