1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling
Guvernul a aprobat proiectul de ...

Guvernul a aprobat proiectul de lege privind activitatea de asigurare si reasigurare

Proiectul de lege privind activitatea de asigurare si reasigurare a fost aprobat in sedinta ordinara a Guvernului din Republica Moldova, din 28 octombrie. Proiectul legislativ prevede crearea unui cadru legal nou de gestiune a crizelor in sectorul de asigurari, prin introducerea unor masuri si instrumente menite sa intervina suficient de timpuriu si prompt in cazul unui asigurator neviabil sau in curs de a intra in dificultate.

Documentul a fost elaborat de Comisia Nationala a Pietei Financiare (CNPF) cu consilierea si expertiza Bancii Mondiale, in cadrul proiectului de asistenta tehnica "Reforma pietei de asigurari din Moldova", si are drept scop consolidarea sectorului de asigurari si racordarea pietei standardelor Solvabilitate II (punerea in aplicare a noilor cerinte prudentiale, de guvernanta corporativa si de gestionare a riscurilor de catre companiile de asigurari etc.).

Potrivit proiectului, noul cadru de reglementare si supraveghere are drept obiectiv sporirea increderii in activitatea desfasurata de societatile de asigurare si/sau reasigurare, in special in relatia cu asiguratii si/sau cu beneficiarii produselor de asigurare.

Companiile de asigurari vor fi obligate sa-si asume si exercitarea unor functii asociate conformitatii, cum ar fi monitorizarea respectarii legii, prin intermediul adoptarii unui sistem de guvernanta si elaborarea unui set de politici scrise de aplicare a acestui sistem, care include functiile considerate importante si critice (functia de management al riscurilor, functia de conformitate, functia de audit intern si functia actuariala).

Documentul mai prevede impunerea societatilor de asigurare si reasigurare, in vederea garantarii transparentei, de a face publice, prin punerea la dispozitia publicului a informatiilor esentiale privind solvabilitatea si situatia lor financiara.

Reguli noi sunt prevazute si la stabilirea conditiilor de licentiere a societatilor de asigurare si/sau reasigurare (eliberarea/suspendarea/retragerea licentelor, cerintele de licentiere a sucursalei societatii de asigurare si/sau reasigurare din alte state, capitalul de dotare a sucursalei, evaluarea calitatii societatii de asigurare si/sau reasigurare care solicita infiintarea sucursalei).

Proiectul de lege urmeaza sa fie prezentat spre examinare si adoptare Legislativului.