1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling
Deciziile adoptate pe 27 iunie de ...

Deciziile adoptate pe 27 iunie de Consiliului de Administratie al CNPF

In cadrul sedintei de marti, 27 iunie 2023, Consiliul de administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de baza si atributiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pietei financiare nebancare. 

CNPF a autorizat: 

 • Aprobarea pretului de vanzare conform actelor de reevaluare a cotelor-parti detinute de administratorul fiduciar CF „BV Fiduciar Invest” SA, care se expun la vanzare in modul stabilit de legislatie.
 • Inregistrarea in Registrul emitentilor de valori mobiliare conform darii de seama privind rezultatele emisiunii suplimentare de actiuni ale „BROKER M-D” SA, in suma de 1 200 000 lei, in numar de 120 actiuni ordinare nominative, cu valoarea nominala a unei actiuni de 10 000 lei, din contul mijloacelor banesti.
 • Inregistrarea in Registrul emitentilor de valori mobiliare conform darii de seama privind rezultatele emisiunii suplimentare de  actiuni nr. IV ale SAR „MOLDCARGO” SA, in suma de 6 900 000 lei, in numar de 23 actiuni ordinare nominative, cu valoarea nominala a unei actiuni de 300 000 lei, din contul mijloacelor banesti.
 • Radierea din Registrul emitentilor de valori mobiliare, in rezultatul lichidarii, a valorilor mobiliare emise anterior de „SANDALTOC” SA.
 • Aprobarea doamnei Ala CALPAJIU pentru exercitarea functiei de administrator al AA „ANDINIC-ASIG” SRL.
 • Inregistrarea AA „LENVIEMI-ASIG” SRL in Registrul agentilor de asigurare si agentilor bancassurance si confirmarea dnei Victoria Calpajiu in functia de administrator la aceasta entitate.
 • Acordarea BAR „REDVERI-ASIG” SRL a licentei pentru dreptul de a desfasura activitate de intermediere in asigurari si/sau reasigurari in calitate de broker de asigurare si/sau de reasigurare, pe termen nelimitat. Activitatea licentiata se va desfasura pe adresa: MD-2069, mun. Chisinau, str. Calea Iesilor 14. De asemenea, a fost aprobata candidatura dnei Cristina Zastolnitchi, propusa in functia de administrator al acestei entitati.
 • Acordarea BAR  „VR INSURANCE GROUP” SRL a licentei pentru dreptul de a desfasura activitate de intermediere in asigurari si/sau reasigurari in calitate de broker de asigurare si/sau de reasigurare, pe termen nelimitat. Activitatea licentiata se va desfasura pe adresa: mun. Chisinau, str. Burebista 17A, of. 223. De asemenea, a fost aprobata candidatura dlui Valentin Railean, propus in functia de administrator al acestei entitati. Concomitent, in aceeasi sedinta, din Registrul agentilor de asigurare si agentilor bancassurance a fost radiat AA „VR INSURANCE GROUP” SRL, in baza cererii depuse.
 • Avizarea inregistrarii de stat a Statutului BNAA (in redactie noua), aprobat la adunarea generala ordinara a membrilor BNAA din 14.06.2023.
 • Aprobarea entitatii de audit „AUDIT CONCRET” SA si a membrilor echipei acesteia in scopul efectuarii misiunilor de audit pentru perioada de gestiune aferenta anului 2023 in cadrul CA „ASTERRA GRUP” SA. In aceeasi sedinta, a fost avizata inregistrarea modificarilor operate in actele de constituire (inregistrarea de stat a statutului companiei in redactie noua), aprobate la adunarea generala ordinara anuala a actionarilor.
 • Aprobarea entitatii de audit „MOLDAUDITING” SRL si a membrilor echipei acesteia pentru efectuarea misiunilor de audit pentru perioada de gestiune aferenta anului 2023 in cadrul „MOLDASIG” SA.
 • Aprobarea entitatii de audit „AUDIT-CONCRET” SA si a membrilor echipei acesteia in scopul efectuarii misiunilor de audit pentru perioada de gestiune aferenta anului 2023 in cadrul IM CIA „TRANSELIT” SA.
 • Confirmarea in functia de administrator al AEI „MINDRESTI” a doamnei Ina CHELEA, aleasa in functia de director executiv al asociatiei in cadrul adunarii generale a membrilor.
 • Confirmarea in functia de administrator al AEI „SUPERCREDIT” a domnului Ion PLESCA, ales in functia de director executiv al asociatiei in cadrul sedintei consiliului.
 • Eliberarea AEI „CREDITE-LARGA” a acordului pentru prestarea in calitate de agent de plata in numele si pe contul unei societati de plata a altor servicii, potrivit art. 7 alin. (1) pct. 5) din Legea asociatiilor de economii si imprumut nr. 139/2007.
 • Reperfectarea licentei Asociatiei Nationale Centrale a asociatiilor de economii si imprumut pentru desfasurarea activitatii asociatiei centrale, prin substituirea anexei la licenta ca urmare a includerii in statut a unor activitati care urmeaza a fi desfasurate de catre aceasta.
 • Reperfectarea licentei AEI ,,MICROIMPRUMUT” pentru desfasurarea activitatii asociatiilor de economii si imprumut, prin substituirea anexei la licenta cu: 

1. includerea urmatoarelor sucursale:

 • ,,Cojusna”, la adresa: MD-3715, r. Straseni, s. Cojusna, str. Mihai Viteazul 146;
 • ,,Ialoveni”, la adresa: MD-6801, or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun 31.

2. modificarea adreselor juridice a urmatoarelor sucursale:

 • ,,Cricova”, din mun. Chisinau, or. Cricova, str. Chisinaului 80 in mun. Chisinau, or. Cricova, str. Chisinaului nr. 90/A;
 • „Riscani”, din mun. Chisinau, str. Alecu Russo 5 in mun. Chisinau, bd. Moscovei 1/1;
 • „Bubuieci”, din mun. Chisinau, s. Bubuieci, str. Teodor Bubuioc 28/A in mun. Chisinau, s. Bubuieci, str. Stefan cel Mare 23B;
 • „Anenii-Noi”, din or. Anenii-Noi, str. Concilierii Nationale 1 in or. Anenii-Noi, str. Sportiva 2a.
 • Confirmarea in functia de administrator al AEI „MICROIMPRUMUT” a dnei Natalia Bozu, aleasa in functia de membru al comisiei de cenzori in cadrul adunarii generale repetate a membrilor asociatiei respective.  De asemenea, au fost confirmate persoanele desemnate in functiile de administratori la 17 sucursalele ale AEI „MICROIMPRUMUT”, candidaturi alese in cadrul sedintei consiliului asociatiei.
 • Radierea OCN „EXPRES URGENT CREDIT” SRL din Registrul organizatiilor de creditare nebancara autorizate, in baza cererii depuse.

In ceea ce priveste Reglementarea, CNPF a avizat:

 • Regulamentul privind licentierea brokerului de asigurare si/sau de reasigurare, care a fost elaborat in conformitate cu Legea nr. 92/2022 privind activitatea de asigurare sau de reasigurare  (in vigoare de la 1 ianuarie 2023). Actul normativ clarifica unele aspecte aferente procedurii de obtinere a licentei de activitate a brokerului de asigurare si/sau reasigurare, lista documentelor necesare de a fi prezentate impreuna cu cererea brokerului, conditiile impuse incaperilor, destinate desfasurarii activitatii licentiate, precum si motivele respingerii cererii de licentiere. Totodata, sunt reglementate  temeiurile de  reperfectare a licentei de activitate, procedura de suspendare si retragere a acesteia, inclusiv eliberarea duplicatului in caz de pierdere, sustragere, distrugere sau deteriorare a licentei, precum si eliberarea copiilor autorizate de pe licenta. Regulamentul a fost transmis spre avizare autoritatilor publice, institutiilor interesate si supus consultarilor publice. 

De asemenea, in ceea ce priveste supravegherea, CNPF a decis:

 • Prescrierea repetata administratorilor OCN „Suport Real” SRL, OCN „Molinvest Group” SRL, OCN „Credit pentru Tine” SRL, OCN „Batu Credit” SRL si OCN „Credit Money” SRL sa-si conformeze activitatea cerintelor legislatiei si sa prezinte, in termen de 30 zile lucratoare, informatiile privind corespunderea membrilor organului executiv si a conducatorilor sucursalei/oficiului secundar criteriilor de calificare si experienta, stabilite la art. 12 alin. (31) si alin. (32) din Legea nr. 1/2018.