1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling
Decizii ale Consiliului de ...

Decizii ale Consiliului de Administratie al CNPF - 28 martie 2023

In cadrul sedintei din 28 martie 2023, Consiliul de Administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de baza si atributiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pietei financiare nebancare.

Astfel, CNPF a autorizat:

Autorizarea reorganizarii FIRMEI DE PRODUCTIE SI COMERT "TEBAS" SA prin transformare in societate cu raspundere limitata.

Avizarea radierii din Registrul de stat al persoanelor juridice a AEI "SEVIROVA" cu sediul in rn. Floresti, s. Sevirova, in rezultatul lichidarii.

Radierea din Registrul emitentilor de valori mobiliare, in rezultatul lichidarii, a valorilor mobiliare emise anterior de COMPANIA DE CERCETARI SI PRODUCTIE "ENTERPRISE-55" SA, in numar de 30 000 actiuni ordinare nominative.

Radierea din Registrul emitentilor de valori mobiliare, in rezultatul reorganizarii prin transformare in societate cu raspundere limitata, a valorilor mobiliare emise anterior de SA "CHIHLIMBAR-NORD", in numar de 25 159 actiuni ordinare nominative.

Totodata, CNPF a supravegheat:

Prescrierea administratorului OCN "IUTE CREDIT" sa aplice masurile prevazute in art. 24 alin. (3) din Legea nr. 1/2018, fiind in drept sa solicite doar restituirea sumei initiale, debursate conform contractului de credit nr. 2020546 din 08.07.2022, fara revendicarea altor plati prevazute in contract (inclusiv dobanda, comisioane, taxe, penalitati, dobanzi de intarziere si orice alt tip de plati).

Prescrierea administratorului OCN "EUCREDIT" sa achite catre CNPF, in termen de 10 zile lucratoare, platile regulatorii de functionare restante si penalitatile aferente.

Aprobarea rezultatelor controlului tematic desfasurat in cadrul OCN "SUPER CREDIT", fiind constatate urmatoarele abateri de la cadrul normativ supus controlului:

- incalcarea limitelor stabilite de legislatie aferente marimii maxime a dobanzii si a altor plati prevazute in contract (inclusiv dobanda, comisioane, taxe, penalitati, dobanzi de intarziere si orice alt tip de plati);

- incalcarea modului de evaluare a bonitatii consumatorilor creditelor in conformitate cu normele Regulamentului privind cerintele de creditare responsabila aplicate organizatiilor de creditare nebancara, inclusiv depasirea limitei indicatorilor RSDV si RCG;

- incalcarea cerintelor privind clasificarea activelor si calcularea marimii provizioanelor pentru acoperirea pierderilor in scop de supraveghere.

Drept consecinta, autoritatea de supraveghere a prescris administratorului entitatii respective, in termen de 30 de zile, sa se conformeze neconditionat cerintelor regulamentare si sa remedieze carentele constatate de misiunea de control, inclusiv:

- in cazul a 75 contracte de credit scutirea debitorilor de a rambursa plati (precum dobanda, comisioane, taxe, penalitati, dobanzi de intarziere si orice alt tip de plati) in marime de 4,5 milioane lei;

- rambursarea in cazul a 29 contracte de credit pentru consumatori a sumei de circa 95 000 lei;

- reevaluarea intregului portofoliu de credite acordate consumatorilor tinand cont de abaterile constatate;

- rectificarea si prezentarea rapoartelor specifice privind clasificarea activelor si constituirea provizioanelor incepand cu trimestrul I 2023.