1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling
CNPF aproba un nou mandat de cinci ...

CNPF aproba un nou mandat de cinci ani pentru Veronica MALCOCI la GRAWE Carat Asigurari

Comisia Nationala a Pietei Financiare (CNPF) a aprobat in sedinta de marti, 10 mai, a.c., un nou mandat pentru Veronica MALCOCI la GRAWE Carat Asigurari. Ea va detine functia de membru si presedinte al Comitetului de conducere.

Mandatul are o durata de cinci ani.

In cadrul aceleasi sedinte CNPF a mai autorizat:

  • Inregistrarea in Registrul agentilor de asigurare si agentilor bancassurance a OCN Bancassurance Group.
  • Confirmarea lui Efim LUPANCIUC in functia de administrator - director executiv al Asociatiei Nationale Centrale a asociatiilor de economii si imprumut.
  • Avizarea cererii de retragere obligatorie, initiata de ofertantul Avicola Farm Meat SRL, adresata actionarilor Avicola Gallinula obiectul careia il constituie 43.866 actiuni ordinare nominative.
  • Avizarea cererii de retragere obligatorie, initiata de ofertantul multiplu in componenta: Lidia Cinpoies, Nicolai CINPOIES, Ion COTELEA, Victor ROSCA, Alexandru RUSNAC, Irina SINCARENCO si Eduard SIMES, adresata actionarilor Baza de Transport Auto nr. 31 Chisnau SA, obiectul careia il constituie 17.495 actiuni ordinare nominative.

In acelasi timp, pe partea de supraveghere, CNPF a decis:

  • Suspendarea achitarii contributiei anuale pentru perioada de gestiune 2022 in Fondul de compensare a investitorilor, avand in vedere ca Fondul respectiv are acumulate mijloace care asigura plata compensatiei in limita plafonului minim de compensare.
  • In rezultatul analizei efectuate din oficiu a ofertelor de achizitii publice desfasurate in perioada 01 iulie 2022-15 martie 2023 de contractare a serviciilor de asigurare obligatorie de raspundere civila auto pentru pagube produse de autovehicule, Consiliul de Administratie a prescris companiilor MOLDASIG SA si BAR Nova Assistance sa respecte neconditionat prevederile actelor normative in partea ce tine de operarea cu prime, tarife si de plata primelor de asigurare obligatorie stabilite in conformitate cu cadrul normativ relevant.

*Sursa foto: American Chamber of Commerce in Moldova