1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling
CNPF a finalizat procesul de ...

CNPF a finalizat procesul de elaborare a cadrului normativ necesar pentru crearea fondurilor de pensii facultative

Incepand cu luna august a.c., cei care isi doresc sa practice activitati in domeniul pensiilor facultative pot depune setul necesar de documente la Comisia Nationala a Pietei Financiare (CNPF), autoritate abilitata cu competente de supraveghere a acestor entitati. In acest sens, in cadrul sedintei din 31 iulie 2023, Consiliul de administratie al CNPF a aprobat Regulamentul privind avizarea constituirii societatii de pensii si licentierea administratorului fondurilor de pensii facultative.

Potrivit comunicatului transmis de CNPF, documentul incheie sirul de acte normative elaborate si aprobate de catre CNPF, necesare pentru demararea activitatii fondurilor de pensii facultative in Republica Moldova, care urmeaza sa fie administrate in mod privat si sa serveasca drept surse pentru completarea veniturilor populatiei.

"Noul Regulament stabileste procedura si lista de documente necesare pentru obtinerea avizului cu privire la constituirea societatii de pensii si a licentei de administrator al unui fond de pensii facultative. In particular, pentru a obtine avizul de constituire a societatii de pensii sau a licentei de administrator al unui fond de pensii facultative este necesar de a depune/prezenta documente/informatii ce vizeaza: actele de constituire si programul de activitate, identitatea fondatorilor, dovada conformarii cerintei de capital minim (inclusiv provenienta mijloacelor depuse in capitalul social), corespunderea persoanelor propuse pentru gestionarea activitatii societatii de pensii sau administratorului etc.", puncteaza Autoritatea in documentul transmis.

De asemenea, Regulamentul descrie modul de evaluare si aprobare de catre CNPF a persoanelor care gestioneaza activitatea administratorului, precum si lista de documente si procedura de avizare prealabila a detinerilor de participatii calificate in capitalul social al societatii de pensii.

Proiectul de regulament a fost consultat cu autoritatile publice competente si partile interesate si urmeaza sa fie supus inregistrarii de stat.