1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling
CNPF a aprobat Regulamentul ...

CNPF a aprobat Regulamentul privind participatiile calificate in capitalul social al societatilor de asigurare sau de reasigurare

Comisia Nationala a Pietei Finciare (CNPF) a aprobat in ultima sedinta de Consiliu de Administratie Regulamentul privind participatiile calificate in capitalul social al societatilor de asigurare sau de reasigurare.

Scopul principal al Regulamentului consta in sporirea transparentei actionarilor societatilor de asigurare sau de reasigurare, prin interventia autoritatii de supraveghere la formarea actionariatului, precum si facilitarea urmaririi de catre supraveghetor a modificarilor in structura acestuia.

In acest sens, Regulamentul stabileste exigente privind detinerea, dobandirea, majorarea, instrainarea sau reducerea unei participatii calificate in capitalul social al societatilor de asigurare sau de reasigurare, procedura de evaluare a achizitorilor potentiali care preconizeaza sa detina participatii calificate in capitalul social al societatilor de asigurare sau de reasigurare, monitorizarea continua a calitatii actionarilor societatilor de asigurare sau de reasigurare, precum si documentele si informatiile ce urmeaza a fi remise autoritatii de supraveghere in aceste scopuri.

Principalele reglementari pe care le aduce actul normativ se refera la examinarea solicitarii pentru obtinerea avizului prealabil de la autoritatea de supraveghere pentru dobandirea, majorarea sau reducerea participatiei calificate in capitalul social al societatilor de asigurare sau de reasigurare, cu indicarea setului de documente care urmeaza a fi prezentat de catre achizitorul potential.

Cadrul normativ nou aprobat atribuie o importanta considerabila procedurii de evaluare a calitatii achizitorului potential in vederea asigurarii unei administrari prudente si sanatoase a societatii de asigurare prin examinarea cumulativa a unor criterii stabilite, cum ar fi: reputatia achizitorului potential; calificarea, reputatia si experienta oricarei persoane care va activa in calitate de persoana cu functie de conducere si care detine functie-cheie dupa realizarea achizitiei propuse; soliditatea financiara a achizitorului potential; capacitatea societatii de asigurare de a respecta normele prudentiale, in special a cerintei ca grupul financiar din care va face parte achizitorul potential sa aiba o structura care sa permita exercitarea unei supravegheri eficiente, realizarea schimbului de informatii intre autoritatile competente si determinarea repartizarii competentelor intre aceste autoritati. Proiectul de regulament a fost consultat cu Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania si supus consultarilor publice.

Normele expuse in Regulament urmeaza sa contribuie la crearea premiselor pentru consolidarea procesului de identificare si evaluare a actionarilor, precum si pentru responsabilizarea organelor de conducere ale societatilor de asigurare sau de reasigurare.