1asig.ro
1asig.ro
Norma privind activitatea de ...

Norma privind activitatea de distributie de asigurari se modifica

5 min. / 1.540 cuvinte
Proiectul de Norma privind activitatea de distributie de asigurari a fost publicat de ASF - Autoritatea de Supraveghere Financiara spre consultare publica, pentru a imbunatati cadrul deja existent. Afla care sunt cele mai importante elemente noi introduse!

PROMO


Propunerile de modificare/ completare se vor transmite la adresa de e-mail: reglementare.consultare@asfromania.ro, utilizand tabelul publicat pe site-ul ASF, pana la data de 29 octombrie 2020.

"Norma nr. 19/2018 privind distributia de asigurari, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 1089 din 21 decembrie 2018, emisa in aplicarea Legii nr. 236/2018 privind distributia de asigurari (IDD) care transpune Directiva 2016/97 a Parlamentului European si a Consiliului din 20 ianuarie 2016 privind distributia de asigurari (IDD) a fost menita sa intregeasca pachetul legislativ IDD prin reglementarea dispozitiilor nationale si a detaliilor care nu se regasesc la nivel european. La un an si jumatate de la aplicarea noilor cerinte IDD, a fost initiat un proces complex privind culegerea datelor si informatiilor privind impactul acestora si analiza diferitelor aspecte privind activitatea de distributie. In acest context, a fost elaborat un Proiect de Norma privind activitatea de distributie de asigurari, de abrogare a Normei 19/2018, care modifica sau introduce elemente noi in cadrul structurii deja existente, astfel incat sa existe o continuitate a activitatii distribuitorilor de asigurari, iar aceasta sa se desfasoare in conditii cat mai bune", se arata in nota de prezentare a proiectului.

Cele mai importante elemente noi introduse in Proiectul de Norma sunt:

- utilizarea sintagmei "angajat" in cadrul prevederilor referitoare la personalul propriu/angajat al distribuitorilor, pentru a cuprinde toate tipurile de contracte de munca si a face distinctia fata de contractele de colaborare, conform prevederilor directivei si tinand cont de faptul ca A.S.F. nu reglementeaza acest domeniu;

- eliminarea obligativitatii mandatarii intermediarilor principali, atat prin mandat de brokeraj, cat si prin mandat de intermediere, de catre clientii persoane fizice, acestia avand astfel posibilitatea sa decida daca colaborarea se realizeaza printr-un inscris sau nu; eliminarea clauzelor minime si a conditiilor de incetare ale mandatelor de brokeraj/intermediere, in acest sens fiind aplicabile prevederile dreptului comun;

- eliminarea restrictiei privind distributia produselor de asigurare din clase de asigurare diferite de la aceleasi societati, pentru IFN-uri si alte entitati (reglementate si supravegheate de Banca Nationala a Romaniei si Autoritatea de Supraveghere Financiara), in calitate de agenti auxiliari; restrictia se aplica insa celorlalte tipuri de agenti auxiliari, in vederea protejarii consumatorilor si a mentinerii stabilitatii asiguratorilor;

- specificarea, pentru claritate, a incompatibilitatii intre toate tipurile de intermediari principali, secundari si angajatii si persoanele din conducerea executiva a acestora, inclusiv pentru angajatii si persoanele din conducerea executiva a societatilor, avand in vedere existenta conflictului de interese prin detinerea unei duble calitati;

- introducerea unei prevederi prin care documentele in format electronic cu semnatura electronica calificata emise de autoritatile si institutiile publice sunt asimilate inscrisurilor autentice, in contextul actualei pandemii;

- prevederi specifice referitoare la conditiile suspendarii contractelor; in cazul neindeplinirii cerintelor de pregatire profesionala in 60 de zile de la ridicarea suspendarii, radierea din registrele aferente fiecarei categorii;

- eliminarea informarii prealabile a clientului, in cadrul colaborarii intre intermediarii principali, din considerentul ca daca acesta a semnat contractul de asigurare, acceptarea este implicita;

- eliminarea interdictiei generale ca persoanele din conducerea executiva sa detina functii in cadrul conducerii executive la orice alta persoana juridica romana sau straina, si limitarea acestei interdictii la entitatile din domeniul asigurarilor si/sau reasigurarilor, cu exceptia celor aflate sub raspunderea proprie;

- completarea listei activitatilor permise companiilor de brokeraj, cu activitatile de intermediere servicii de asistenta rutiera, medicala si alte servicii post-vanzare, pentru proprii clienti, precum constatarea sau instrumentarea daunelor, cu exceptia lichidarii.;

- preluarea prevederilor conform carora persoanele cu rezidenta, domiciliul sau cetatenia intr-un alt stat membru, care intentioneaza sa desfasoare activitate de distributie pe teritoriul Romaniei, respecta cerintele similare celor prevazute la art. 10 alin. (2) din Legea nr. 236/2018, in proiectul de Norma privind pregatirea profesionala a distribuitorilor in asigurari;

- eliminarea listei cuprinzand documentele necesare demonstrarii indeplinirii conditiilor in vederea dobandirii calitatii de intermediari secundari si inregistrarea in registrul A.S.F., avand in vedere ca aceste conditii nu sunt verificate de A.S.F., ci de catre societati si intermediarii principali;

- redefinirea conducerii executive a intermediarilor secundari ca fiind reprezentata de persoana fizica sau persoanele fizice desemnate cu atributii de conducere si/sau administrare a activitatii de distributie;

- eliminarea certificatelor de inregistrare pentru intermediarii secundari si emiterea de catre A.S.F. a certificatelor de inregistrare electronice pentru societati si intermediarii principali;

- eliminarea transmiterii raportarilor privind distributia in format letric si transmiterea acestora doar in format electronic;

- completarea prevederilor privind registrele societatilor si a numerelor de inregistrare corespunzatoare, implicit completarea temeiului normei cu Legea nr. 237/2015;

- modificarea si completarea machetelor aferente raportarilor societatilor conform concluziilor rezultate in urma derularii proiectului - pilot "Enhancing the Conduct of Business Supervision Function of the Romanian Financial Supervisory Authority";

- eliminarea raportarii privind modificarile capitalului social al companiilor de brokeraj, cu mentiunea ca acestea vor fi transmise A.S.F. incepand cu trimestrul I al anului 2021;

- notificarea modificarii documentelor care nu afecteaza conditiile initiale de autorizare a companiilor de brokeraj;

- pastrarea in vigoare a actualelor raportari pentru incheierea exercitiului financiar al anului 2020 si transmiterea noilor raportari incepand cu trimestrul I al anului 2021;

- modificari de forma sau de exprimare si completari care sa confere o mai mare claritate textului;

- eliminarea unor anexe din norma, si, implicit, a prevederilor care faceau trimitere la acestea, ceea ce a condus la modificari si in continutul normei;

- eliminarea unor prevederi care au contribuit, la data intrarii in vigoare a normei, la o mai buna intelegere de catre piata de asigurari a cerintelor IDD.

Textul integral al proiectului este disponibil AICI. Anexele sunt disponibile AICI. Cititi AICI nota de prezentare a proiectului. 

Prezenta norma se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data publicarii acesteia, cu exceptia raportarilor conform prevederilor art. 29 care se intocmesc incepand cu exercitiul financiar aferent anului 2021; raportarile aferente semestrului al II-lea al anului 2020 se intocmesc conform prevederilor Normei A.S.F. nr 19/2018, cu modificarile ulterioare.

La data intrarii in vigoare a prezentei norme se abroga Norma A.S.F. nr. 19/2018 privind distributia de asigurari (IDD), publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.089 si 1.089 bis din 21 decembrie 2018, cu modificarile ulterioare.

2.465 accesari