1asig.ro
1asig.ro

Cum va calcula ASF tariful de referinta pentru RCA?

5 min. / 1.540 cuvinte
In conditiile in care pe 17 mai 2017 expira perioada de plafonare a tarifelor RCA, iar ASF - Autoritatea de Supraveghere Financiara a propus o serie de masuri pentru stabilizarea pietei, institutia urmeaza sa calculeze tarifele de referinta pe segmentul RCA, in conformitate cu OUG 54/2016.

PROMO


In acest sens, ASF a lansat, miercuri - 26 aprilie 2017, in dezbatere publica, Proiectul Normei privind metodologia de calcul de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara a tarifelor de referinta pentru asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse tertelor persoane prin accidente de vehicule si de tramvaie - RCA.

Proiectul este supus consultarii publice pentru o perioada de 10 zile, incepand cu data de 26 aprilie 2017.

Norma reglementeaza metodologia aplicata de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara pentru calcularea tarifelor de referinta aferente RCA. Pentru punerea in aplicare a prezentei norme, asiguratorii autorizati sa practice RCA transmit ASF datele solicitate de aceasta.

ASF calculeaza tarife de referinta RCA pentru urmatoarele categorii de vehicule:

a) autoturisme, autoturisme de teren si autovehicule mixte cu masa maxima autorizata mai mica de 3,5 tone si maxim 9 locuri;
b) autovehicule pentru transport persoane cu mai mult de 9 locuri;
c) motociclete, mopede, motocicluri si ATV-uri cu sau fara atas;
d) tractoare rutiere;
e) autovehicule destinate transportului de marfuri;
f) remorci si semiremorci;
g) alte vehicule, precum vehicule cu regim special, utilaje, vehicule electrice etc..

Structura tarifului este construita prin segmentarea pe riscuri similare, luandu-se in considerare urmatoarele criterii de risc:

a) tipul asiguratului, respectiv persoana fizica sau persoana juridica;
b) caracteristicile tehnice ale vehiculului, respectiv capacitatea cilindrica sau puterea, masa maxima autorizata, numarul de locuri;
c) alti factori considerati relevanti astfel incat sa se respecte principiile de omogenitate, credibilitate si semnificatie statistica.

Conform Proiectului de Norma, ASF calculeaza tarifele de referinta pentru fiecare categorie de vehicule (precizate mai sus) si luand in considerare criteriile de risc amintite, pe perioade de un an, pentru limitele de despagubire prevazute de legislatia in vigoare, astfel incat sa se asigure indeplinirea obligatiilor care decurg din incheierea contractelor de asigurare RCA.

Pentru determinarea unui tarif de prima pentru asigurarea unui eveniment incert, se efectueaza estimari ale probabilitatilor asociate cu aparitia si/sau severitatea unui eveniment, estimari care se bazeaza pe istoricul evenimentelor intamplate si pe proiectiile tendintelor.

Pentru determinarea tarifului de referinta, se determina separat:

a) frecventa daunelor istorica, reprezentand raportul dintre numarul daunelor si expunerea la risc, respectiv durata de asigurare a politei, exprimata in ani, cumulata pentru portofoliul de polite care au cel putin o zi de acoperire de risc in perioada de referinta;
b) dauna medie istorica, reprezentand costul daunelor raportat la numarul daunelor, unde costul daunelor include daunele platite in perioada de referinta cumulate cu rezervele de daune avizate pentru toate daunele intamplate si avizate in perioada de referinta, dar inca neplatite la sfarsitul perioadei de referinta; 
c) impactul tendintelor in dauna medie istorica si frecventa istorica a daunelor, pentru a determina frecventa asteptata si dauna medie asteptata pentru perioada de acoperire a tarifului de prima;
d) impactul daunelor intamplate si neavizate;
e) incarcarea de siguranta care sa asigure acoperirea cheltuielilor cu daunele cu o probabilitate relevanta statistic.

Pentru determinarea tarifelor de referinta RCA, se vor utiliza date agregate la nivelul pietei RCA, astfel:

a) date privind expunerea la risc si daunele intamplate in perioada de referinta si avizate pana la sfarsitul acesteia, fie ca sunt daune platite sau in rezerva de daune avizate constituita la sfarsitul perioadei de referinta, pe categorii de vehicule si criterii de risc, pentru a determina frecventa daunelor istorica, dauna medie istorica si impactul daunelor intamplate si neavizate precum si pentru stabilirea tendintelor;
b) date privind structura portofoliului istoric pe clase de bonus/malus, pentru a cuantifica ajustarea tarifului rezultat la categoria de tarif pentru clasa de bonus/malus B0, astfel cum aceasta este definita conform prevederilor legale in vigoare.

Perioada de referinta pentru datele istorice utilizate in determinarea tarifului de referinta va cuprinde istoricul aferent ultimilor 5 ani calendaristici anteriori celui in care se efectueaza calculul.

Pentru determinarea tarifului de referinta cheltuielile de administrare si de achizitie, inclusiv taxe RCA si alte cheltuieli vor fi exprimate ca procent egal cu 25% din prima bruta.

Pentru determinarea tarifelor de referinta RCA., ASF parcurge urmatoarele etape: a) colectarea datelor de la asiguratori si verificarea acestora; b) analiza primara individuala pentru fiecare asigurator; c) agregarea datelor furnizate de catre asiguratori; d) analiza primara la nivel de piata; e) construirea modelului de risc; f) estimarea primei de risc; g) calculul tarifelor de referinta; h) analiza de impact.

Tariful de referinta se calculeaza utilizand urmatoarea formula:In care:
  • PR - prima de risc care sa asigure acoperirea cheltuielilor cu daunele cu o probabilitate relevanta statistic;
  • IBNR - factorul de incarcare aferent rezervei de daune intamplate, dar neavizate;
  • f - rata anuala de modificare a frecventei daunelor, respectiv trendul frecventei daunelor;
  • i - rata anuala de modificare a inflatiei daunelor, respectiv trendul severitatii daunelor;
  • t - diferenta in ani dintre data medie de aparitie a daunelor din perioada de aplicare a tarifului si data medie de aparitie a daunelor din perioada de analiza;
  • bm - incarcarea aferenta sistemului bonus/malus;
  • ch - cheltuielile variabile ale asiguratorului, exprimate ca procent egal cu 25% din prima bruta;
Propunerile/observatiile/comentariile se trimit catre urmatoarea adresa electronica: actuariat@asfromania.ro, conform tabelului publicat de ASF.

Descarca AICI textul integral al proiectului normei ASF. Citeste AICI Nota de fundamentare.

12.990 accesari