1asig.ro

CSA schimba metodologia de calcul a rezervelor de daune neavizate pe RCA

5 min. / 1.540 cuvinte
Comisia de Supraveghere a Asigurarilor a modificat legislatia secundara privind metodologia de calcul si evidenta a rezervelor tehnice minimale pentru activitatea de asigurari generale, puse in aplicare prin Ordinul Presedintelui CSA nr. 3.109/2003. Ordinul nr.5/2013, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr.59 din 28 ianuarie a.c., prevede modificarea Anexei la norma, care stabileste metodologia de calcul a rezervei de daune neavizate aferenta contractelor de asigurari obligatorii RCA pentru prejudicii produse prin accidente de circulatie.

Obligativitatea noilor metode de calcul este valabila pentru asiguratorii care la data pentru care se efectueaza calculul au subscris riscuri pe linia RCA de cel putin 5 ani. Restul asiguratorilor urmeaza sa utilizeze aceeasi metodologie folosind estimari statistice corespunzatoare unui istoric de cel putin 5 ani.

"In vederea efectuarii calculului se analizeaza datele trimestriale aferente dosarelor de dauna pentru contractele de asigurari obligatorii de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, inregistrate in ultimii 5 ani (respectiv 10 perioade semestriale) anteriori datei pentru care se efectueaza calculul", se precizeaza in norma.

Astfel, valorile ajustate ale daunelor platite, ale daunelor platite cumulate si ale rezervelor de daune avizate aferente contractelor de asigurari obligatorii de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, care se iau in calculul rezervei de daune neavizate, se stabilesc pe baza datelor raportate conform tabelelor 1-3 si se raporteaza conform tabelelor 4-6 din urmatoarea Anexa.

In calculul valorilor ajustate ale daunelor platite, daunelor platite cumulate si ale rezervelor de daune avizate, asiguratorul va putea exclude, potrivit normativului, dosarele de daune care au fost luate initial in calculul rezervei de daune avizate, pentru care a facut ulterior dovada respingerii la plata, precum si dosarele a caror valoare depaseste 97,5% din distributia valorii daunelor inregistrate de asigurator.

In vederea motivarii excluderii dosarelor de dauna din calculul rezervei de daune neavizate, asiguratorul trebuie ca, la cererea CSA, sa prezinte, in format electronic, testele statistice utilizate pentru identificarea valorilor anormale si o evidenta separata a daunelor excluse din calculul rezervei de daune neavizate. Pentru aceasta asiguratorul este obligat sa asigure arhivarea acestor date pe o perioada de cel putin 10 ani.

De asemenea, in noul ordin CSA este prevazut ca, trimestrial, actuarul sa calculeze rata daunei si rata daunei combinata pentru ultimele 12 luni si sa efectueze teste de adecvare (run-off) a rezervelor. "Rezultatele obtinute vor fi comunicate consiliului de administratie si/sau consiliului director si/sau consiliului de supraveghere, dupa caz, precum si conducerii executive a asiguratorului. Daca se constata neadecvarea rezervelor sau a primelor, conducerea societatii va elabora un plan de masuri", se arata in actul normativ.

5.506 accesari