1asig.ro
1asig.ro

Protectia consumatorilor: Care sunt asiguratorii cu cel mai bun comportament?

5 min. / 1.540 cuvinte
Analiza indicatorilor specifici activitatii de protectie a consumatorilor pentru piata asigurarilor - reasigurarilor a fost efectuata la nivel general, pe date agregate (asigurari generale si asigurari de viata), folosindu-se datele anului 2017 pentru primele opt societati de asigurare care au inregistrat cele mai multe petitii la ASF - Autoritatea de Supraveghere Financiara.

PROMO


Au fost luate in calcul 4.983 petitii unice analizate si solutionate la DRPPEF, petitii transmise doar pentru societatile de asigurare din Romania autorizate de ASF.

Cei trei indicatori, care au fost creati dupa modele utilizate la nivel international, sunt:
 • Indicatorul petitii/contracte - Ip/contracte - exprima gradul de conformitate a produselor unei societati cu drepturile si nevoile financiare ale consumatorilor de asigurari;
 • Indicatorul petitii/daune avizate - Ip/daune - exprima gradul de indeplinire a obligatiilor societatii in activitatea de instrumentare si lichidare a dosarelor de dauna;
 • Indicatorul petitii favorabile/daune avizate - Ipf/daune - exprima gradul de conformitate a solutiilor adoptate in dosarele de dauna cu prevederile legale/contractuale.
Pe baza analizei acestor indicatori se poate realiza o clasificare a entitatilor supravegheate si/sau reglementate de catre ASF in grade de conformitate bune, medii si reduse, astfel:
 • Valorile indicatorilor sub nivelul de referinta al pietei de 100% denota un grad bun de conformitate.
 • Indicatorii cu valori intre 100% si 200% denota un grad mediu de conformitate.
 • Indicatorii cu valori peste 200% denota un grad scazut de conformitate.
Un procent cat mai mic al indicatorului respectiv arata un grad cat mai mare de conformitate.

Din analiza valorilor indicatorilor specifici activitatii de protectie a consumatorilor pentru piata asigurarilor - reasigurarilor, efectuata pe date agregate (asigurari generale si asigurari de viata), a rezultat urmatoarea clasificare a entitatilor supravegheate si/sau reglementate de catre ASF, in cadre de conformare bune, medii si reduse, in functie de plafoanele de 100%, respectiv 200%:Analiza valorilor indicatorilor specifici activitatii de protectie a consumatorilor pentru fiecare dintre cele opt societati de asigurare analizate releva urmatoarele:
 • ALLIANZ - TIRIAC se incadreaza intr-un grad de conformare bun pentru toti indicatorii calculati, valorile acestora fiind sub pragul de 50%:
  Ip/c = 29%; Ip/d = 23% ; Ipf/d = 20%
 • ASIROM VIG se incadreaza intr-un grad de conformare redus pentru toti indicatorii, valorile acestora fiind mult mai mari comparativ cu valorile indicatorilor calculati pentru celelalte societati de asigurare:
  Ip/c = 201%; Ip/d = 336% ; Ipf/d = 371%
  Gradul foarte scazut de conformitate inregistrat de societate pe toate cele trei aspecte analizate sugereaza mentinerea disfunctionalitatilor existente in activitatea de instrumentare si lichidare a dosarelor de dauna, cu influenta asupra solutionarii dosarelor de in conformitate cu prevederile legale/contractuale.
 • CITY Insurance se incadreaza in grad de conformitate bun pentru Ip/c si in grad de conformare redus pentru indicatorii Ip/d si Ipf/d, societatea inregistrand scaderi considerabile ale valorilor celor trei indicatori: Ip/c (-175%), Ip/d (-292%) si Ipf/d (-398%):
  Ip/c = 100%; Ip/d = 243% ; Ipf/d = 270%
  Aceasta arata ca societatea trebuie sa faca in continuare demersuri pentru eliminarea disfunctionalitatilor existente in activitatea de instrumentare si lichidare a dosarelor de dauna.
 • EUROINS SA se incadreaza in grad de conformitate mediu pentru Ip/c si in grad de conformare redus pentru indicatorii Ip/d si Ipf/d:
  Ip/c =134%; Ip/d = 328% ; Ipf/d = 345%
  Incadrarea societatii in gradele de conformitate mediu/redus, ca urmare a cresterii valorii celor trei indicatori calculati, denota existenta unor disfunctionalitati in activitatea de instrumentare si lichidare a dosarelor de dauna, cu influenta asupra solutionarii dosarelor de dauna in conformitate cu prevederile legale/contractuale.
 • GENERALI Romania SA se incadreaza intr-un grad de conformare bun pentru toti indicatorii calculati, valorile Ip/d si Ipf/d fiind sub pragul de 100%, iar a indicatorului Ipf/d sub cel de 50%:
  Ip/c = 99%; Ip/d = 52% ; Ipf/d = 35%
 • GROUPAMA se incadreaza intr-un grad de conformare mediu pentru Ip/c si in grad de conformare bun pentru Ip/d, respectiv Ipf/d:
  Ip/c = 114%; Ip/d = 49% ; Ipf/d = 33%
 • OMNIASIG VIG se incadreaza intr-un grad de conformare mediu pentru Ip/c si in grad de conformare bun pentru Ip/d, respectiv Ipf/d:
  Ip/c = 145%; Ip/d = 68% ; Ipf/d = 56%
 • UNIQA Asigurari se incadreaza intr-un grad de conformare mediu pentru Ip/c si in grad de conformare bun pentru Ip/d, respectiv Ipf/d:
Ip/c = 131%; Ip/d = 74% ; Ipf/d = 63%

"Valorile rezultate din analiza indicatorilor specifici activitatii de protectie a consumatorilor, pe datele statistice existente la sfarsitul anului 2017, cu privire la societatile ASIROM VIG, CITY Insurance si EUROINS confirma situatiile de fapt constatate din analiza petitiilor inregistrate la ASF in aceasta perioada, cele trei societati de asigurare ocupand primele trei locuri in ceea ce priveste petitiile inregistrate la ASF, acestea cumuland un procent de 56,94% din totalul petitiilor", precizeaza Autoritatea de Supraveghere Financiara in raportul "Calculul indicatorilor specifici activitatii de protectie a consumatorilor pentru piata asigurarilor - reasigurarilor pentru anul 2017".

"Mentinerea societatii ASIROM VIG in grad redus pentru toti indicatorii calculati in anul 2017, desi societatea a inregistrat scaderea fata de valorile anului 2016 cu 50 puncte procentuale a valorii Ip/c si cu 12 puncte procentuale a valorii Ip/d, arata mentinerea disfunctionalitatilor in activitatea societatii. Acestea au fost determinate de cresterea daunelor avizate coroborata cu un numar insuficient de personal specializat in lichidarea daunelor, asa cum rezulta din raportarile privind "Informatii privind principalele probleme identificate in activitatea de solutionare si gestionare a petitiilor pentru asiguratori" transmise de catre ASIROM la ASF. Pentru remedierea acestor cauze, societatea a precizat ca a demarat procesul de recrutare de personal specializat", se mai spune in documentul citat.

Conform ASF, scaderea majora, cuprinsa intre 175 si 403 puncte procentuale, a valorilor indicatorilor calculati pentru societatea CITY Insurance in anul 2017 fata de anul 2016 arata o imbunatatire a activitatii societatii de asigurare, urmare demersurilor intreprinse si masurilor luate de DRPPEF Serviciul Petitii in activitatea de instrumentare si solutionare a petitiilor.

Trecerea societatii EUROINS de la gradul de conformare bun la un grad de conformare mediu pentru indicatorul Ip/c si de la un grad de conformare mediu la un grad de conformare redus pentru indicatorii Ip/d si Ipf/d arata necesitatea acordarii unei atentii sporite de catre aceasta pentru imbunatatirea activitatii de instrumentare si lichidare a dosarelor de dauna, astfel incat solutionarea acestora sa se realizeze prin adoptarea unor solutii in conformitate cu prevederile legale/contractuale, au mai scris in raport specialistii ASF.

Analiza indicatorilor de conformitate pentru piata asigurarilor poate fi consultata AICI.

4.141 accesari
Sondaj

Locuinta ta este protejata prin asigurare?

- Da, obligatorie si facultativa
- Da, doar obligatorie
- Nu


PROMO