1asig.ro
1asig.ro
Proiectul OUG privind decontarea ...

Proiectul OUG privind decontarea directa obligatorie intre asiguratorii RCA a fost publicat. Vezi care sunt principalele modificari!

5 min. / 1.540 cuvinte
Ministerul Finantelor a publicat, marti, Proiectul OUG prin care decontarea directa devine obligatorie intre asiguratorii RCA din Romania. Afla care sunt principalele modificari si care va fi procedura pentru plata despagubirilor!

Clauza de decontare directa pe RCA exista si in prezent, dar este optionala pentru asigurati.

In Proiect, decontarea directa este definita ca "serviciul auxiliar de asigurare constand in acoperirea daunelor propriilor asigurati, care se contracteaza obligatoriu de catre asigurator, respectiv asigurat."

In Nota de fundamentare se precizeaza ca, la nivel european, mecanismul de decontare directa este utilizat in mai multe state europene.

"Serviciul de asigurare de decontare directa garanteaza persoanei prejudiciate posibilitatea de a se adresa asiguratorului la care acesta are incheiata asigurarea RCA in vederea recuperarii prejudiciului, urmand ca acesta sa recupereze in totalitate sau in parte sumele achitate de la asiguratorul RCA al persoanei vinovate de producerea accidentului", se precizeaza in documentul citat.

"Avand in vedere interesul public general, evitarea riscului de concentrare a pietei si evitarea instituirii unei piete cu structura de monopol, prin transformarea decontarii directe intr-un serviciu de asigurare obligatoriu a fi contractat de catre asigurat si asiguratorul RCA, se urmareste cresterea increderii asiguratului in propriul asigurator, prin faptul ca acesta nu ar mai fi nevoit sa se adreseze unui asigurator cu care acesta nu are o relatie contractuala prealabila. In aceste conditii, teoretic, la alegerea asiguratorului propriu nu mai este avut in vedere ca principal criteriu de selectie pretul asigurarii ci alte criterii orientate spre calitatea serviciilor oferite, inclusiv in acordarea despagubirilor", a mai spune in documentul citat.

Un alt scop al introducerii acestui serviciu de asigurare este acela de solutionare amiabila a unui numar extrem de mare de dosare de dauna de regres administrativ, in special de micsorare a costurilor de gestionare a acestora, dar si reducerea termenului de acordare a despagubirilor.

"Prin aplicarea acestuia se urmareste beneficiul asiguratului, cresterea increderii in propriul asigurator si optimizarea costurilor cu despagubirile ce pot duce la scaderea primelor de asigurare", se mai precizeaza in Nota de fundamentare.

Proiectul Ordonantei de urgenta de modificare si completare a Legii nr. 132/2017 are in vedere in principal urmatoarele:

1. Se propune introducerea posibilitatii exprese a BAAR de a incheia acorduri de reciprocitate si cu organisme similare din state terte, astfel incat persoanele fizice si juridice rezidente in state terte sa beneficieze de garantia BAAR, pe baza incheierii unor astfel de acorduri.

2. Se propune modificarea mecanismului de decontare directa in sensul transformarii acestuia intr-un serviciu obligatoriu atat pentru asiguratorul RCA, cat si pentru asigurat.

3. Se propune corelarea contraventiilor cu obligatiile nou introduse in proiectul de ordonanta de urgenta.

4. Se propune corelarea sanctiunilor aplicate asiguratorilor RCA cu cele aplicate societatilor reglementate de Legea nr. 237/2015 privind autorizarea si supravegherea activitatii de asigurare si reasigurare, cu modificarile si completarile ulterioare.

Conform Proiectului OUG, Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de vehicule si tramvaie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 431 din 12 iunie 2017, se modifica si se completeaza.

Astfel, Articolul 26 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 26. - Decontarea directa intre asiguratorii RCA:
(1) Decontarea directa se oferteaza obligatoriu de catre asiguratorii RCA.

(2) Decontarea directa intre asiguratorii RCA este aplicabila la indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
a) accidentele auto se produc pe teritoriul Romaniei;
b) vehiculele implicate in accidentele auto sunt inmatriculate/inregistrate in Romania;
c) prejudiciile au rezultat in urma unui eveniment produs exclusiv intre doua vehicule;
d) ambele vehicule implicate in accidentul auto au asigurare RCA valabila la data
evenimentului;
e) din accident s-au produs prejudicii exclusiv vehiculelor.

(3) In cazurile in care se indeplinesc in mod cumulativ conditiile prevazute la alin. (2) persoana prejudiciata avizeaza dauna la propriul asigurator RCA.

(4) Procedura de decontare directa se stabileste prin reglementari ale A.S.F.

(5) Prevederile alin. (3) nu aduc atingere dreptului persoanei prejudiciate in urma unui accident auto produs de un vehicul asigurat RCA de a exercita actiunea directa pentru recuperarea prejudiciului produs impotriva asiguratorului RCA al persoanei vinovate de producerea accidentului auto.

(6) Asiguratorul RCA al persoanei prejudiciate verifica valabilitatea asigurarilor RCA ale vehiculelor implicate in accident prin interogarea bazei de date cu asigurarile obligatorii de raspundere civila auto incheiate pe teritoriul Romaniei; rezultatul interogarii este opozabil ambilor asiguratori.

(7) In limitele despagubirii achitate, asiguratorul RCA al persoanei prejudiciate este subrogat in toate drepturile acesteia impotriva asiguratorului RCA al persoanei vinovate de producerea prejudiciului.

(8) Dupa efectuarea platii despagubirilor de catre asiguratorul RCA al persoanei prejudiciate, acesta notifica asiguratorul RCA al persoanei vinovate cu privire la sumele achitate prin intermediul unei cereri de rambursare; cererea de rambursare este insotita de documentele pe baza carora a fost stabilita raspunderea, s-a constatat intinderea daunelor, a fost cuantificat prejudiciul, de actul prin care a fost stabilit cuantumul despagubirii si de dovada platii.

(9) In aplicarea dispozitiilor alin. (7) asiguratorul RCA al persoanei vinovate achita sumele datorate catre asiguratorul RCA al persoanei prejudiciate in termen de maximum 10 zile de la data notificarii cererii de rambursare prevazute la alin. (8).

(10) Daca asiguratorul RCA al persoanei vinovate nu isi indeplineste sau isi indeplineste defectuos obligatia de plata cu depasirea termenului prevazut la alin. (9), inclusiv daca diminueaza nejustificat cuantumul despagubirii, acesta va plati penalitati de 0,2% pe zi de intarziere calculate la nivelul sumei de despagubire datorate sau la diferenta de suma neachitata.

(11) Penalitatile prevazute la alin. (10) se achita odata cu achitarea sumei asupra careia acestea se aplica.

(12) Actul prin care asiguratorul RCA al persoanei prejudiciate a stabilit cuantumul despagubirii si in baza caruia a efectuat plata constituie titlu de creanta; titlul de creanta cuprinde sumele datorate catre asiguratorul RCA al persoanei prejudiciate si devine, la data scadentei prevazute la alin. (9), titlu executoriu, in baza caruia asiguratorul RCA al persoanei prejudiciate are dreptul sa porneasca executarea silita pentru recuperarea creantei constatate prin titlu, conform dispozitiilor Codului de procedura civila si prevederilor legale aplicabile inscrisurilor sub semnatura privata."

In noul proiect a crescut si cuantumul amenzilor, varianta propusa fiind intre 50.000 lei si 5 milioane de lei (articolul 37). O alta sanctiune prevazuta este "interzicerea temporara sau definitiva, totala sau partiala, a exercitarii activitatii de asigurare pentru asigurarea obligatorie RCA".

In Nota de fundamentare se mai precizeaza ca piata asigurarilor din Romania este o piata orientata preponderent spre activitatea de asigurari generale ce detine o pondere, la finalul celui de-al doilea semestru al anului 2020, de 81% din totalul primelor brute subscrise de societatile de asigurare autorizate si reglementate de catre A.S.F.

In ceea ce priveste clasele de asigurari generale se constata o concentrare a activitatii de asigurare din Romania, ca urmare a faptului ca se mentine un interes crescut pentru asigurarile auto (clasele A3 si A10) si desi se observa o scadere usoara a acestei ponderi pe parcursul ultimilor ani, aceasta se situeaza in prezent la o valoare de aproximativ 70% din totalul primelor brute subscrise pentru activitatea de asigurari generale.

Asigurarea RCA este o asigurare obligatorie care poate afecta un numar de peste 6 milioane de proprietari de vehicule, care pot fi si beneficiari ai contractelor de Asigurare, potrivit documentului citat.

Incepand cu data de 1 ianuarie 2021, odata cu iesirea Regatului Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, prevederile legislatiei europene nu mai sunt obligatorii acestui stat si totodata nici obligatiile statelor membre ale UE nu mai sunt opozabile acestui stat. In acest sens, atat cetatenii Romaniei, cat si cei ai Regatului Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord pot circula liber in cele doua state, conditii in care acestia pot deveni victime ale accidentelor de circulatie produse de vehicule neasigurate sau neidentificate pe teritoriul unuia dintre cele doua state.

"In ceea ce priveste asigurarile RCA, piata se caracterizeaza prin lipsa inovatiei in ceea ce priveste dezvoltarea unor produse complexe orientate catre acoperirea nevoilor asiguratilor, motivatia fiind data de faptul ca beneficiarul asigurarii RCA nu este persoana care incheie aceasta asigurare, ci este un tert, conditii in care singurul criteriu in baza caruia clientul isi alege asiguratorul este acela al costului asigurarii, care din punctul acestuia de vedere ar trebui sa fie cat mai mic. De asemenea, aceasta piata este caracterizata si de urmatoarele: consumatorii nu au putere de negociere, produsele de asigurare sunt omogene, numarul concurentilor este restrans, exista o transparenta ridicata pe piata iar cererea este in crestere", se precizeaza in Nota de fundamentare.

CITITI PE ACEEASI TEMA:
Decontarea directa ar putea fi inclusa in toate politele RCA. Afla ce spun specialistii din piata! UPDATE
VIDEO: Conferinta "XPRIMM Time for Business - Provocarile anului 2021: Principalele declaratii!
Cat au platit soferii romani pe clauza de decontare directa?

7.684 accesari
Sondaj

Cui considerati ca ii revine cea mai mare sarcina de a creste educatia financiara a romanilor?

- Institutiilor din domeniul financiar (ASF, BNR etc)
- Asociatiilor din domeniu
- Companiilor (asiguratori, banci, administratori de pensii etc)
- Scolilor
- Institutiilor statului
- Altele (va rog mentionati la rubrica de comentarii)


PROMO