1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling
Potentiale riscuri si ...

Potentiale riscuri si vulnerabilitati pe piata asigurarilor

Gradul ridicat de concentrare continua sa reprezinte o vulnerabilitate pentru piata locala de asigurari. De asemenea, riscul de solvabilitate si cel de lichiditate au crescut, pe fondul ajustarilor efectuate de ASF in ceea ce priveste indicatorii aferenti societatii CITY Insurance, reiese din Raportul privind stabilitatea pietelor financiare nebancare, publicat de Autoritatea de Supraveghere Financiara.

Pe piata asigurarilor din Romania, gradul ridicat de concentrare continua sa reprezinte o vulnerabilitate atat din prisma expunerii pe clase de asigurare, cat si din perspectiva cotelor de piata semnificative detinute de un numar mic de societati de asigurare.

Din perspectiva expunerii pe clase, piata asigurarilor din Romania se caracterizeaza printr-un grad ridicat de concentrare atat pentru segmentul asigurarilor generale (se observa dominanta asigurarilor auto in piata locala), cat si in ceea ce priveste activitatea de asigurari de viata.

Cele mai mari valori ale subscrierilor sunt inregistrate de asigurarile auto, clasele A10 (RCA si CMR) si A3 (CASCO), ce reprezinta aproximativ 71% din piata asigurarilor generale.
 

 

 

 


Dependenta pietei locale de asigurarile auto a adus pierderi societatilor de asigurare de-a lungul timpului. Se constata inregistrarea unor rate combinate ale daunei supraunitare pentru clasele A10 (RCA si CMR) si A3 (CASCO) in perioada 2018 - 2020, ceea ce indica pierderi ale societatilor pe aceste categorii de asigurari. De asemenea, indemnizatiile brute platite pentru aceste clase de asigurare au o valoare de peste 5 miliarde lei in anul 2020, reprezentand 86% din totalul indemnizatiilor brute platite pentru asigurarile generale, respectiv 73% din volumul total de indemnizatii brute platite la nivelul intregii piete. Despagubirile brute platite pentru clasele de asigurare auto au o valoare ridicata si ca pondere in totalul primelor brute subscrise pentru aceste asigurari, adica reprezinta cumulat circa 76% din primele brute subscrise pentru cele doua categorii de asigurari (clasele A10 si A3). 

In acest sens, in vederea diminuarii dependentei pietei asigurarilor de asigurarile auto, ASF a derulat o serie de programe de educatie financiara in scopul diversificarii interesului consumatorilor romani pentru o varietate mai larga de produse si servicii de asigurare. Programele de educatie financiara au vizat cresterea gradului de incluziune financiara, o mai buna intelegere de catre consumatori a produselor de asigurare existente pe piata, precum si cresterea increderii consumatorilor.

Pentru diversificarea pietei asigurarilor si dezvoltarea si altor segmente de asigurare in vederea reducerii dependentei pietei de asigurarile auto, la nivelul ASF au fost, de asemenea, constituite grupuri de lucru ce vizeaza dezvoltarea pietelor asigurarilor agricole si de sanatate. 

Pentru asigurarile de sanatate au fost propuse o serie de masuri incepand cu anul 2016 (inclusiv clarificari tehnice privind aplicarea deductibilitatilor fiscale pentru politele de asigurari private de sanatate). Astfel ca o analiza mai detaliata a evolutiei acestei piete arata o crestere a volumului de prime brute subscrise pentru asigurarile de sanatate de la o pondere de 1,5% in 2016 pana la 3,0% in anul 2020 pentru asigurarile de sanatate asimilabile asigurarilor generale in totalul primelor brute subscrise pentru intreaga activitatea de asigurari generale, respectiv de la 3,6% in anul 2016 pana la 8,0% in 2020 pentru cele asimilabile asigurarilor de viata in total prime brute subscrise la nivelul pietei de asigurari de viata.

Din aceasta perspectiva, se remarca o tendinta de diversificare a interesului consumatorilor pentru produse de asigurari de sanatate, ceea ce conduce implicit la dezvoltarea acestor segmente de asigurare. Pe termen lung, dezvoltarea pietei asigurarilor de sanatate poate determina imbunatatirea profitabilitatii societatilor de asigurare prin reducerea dependentei de asigurarile ce aduc pierderi mai mari, ceea ce conduce la asigurarea stabilitatii financiare a intregii piete a asigurarilor din Romania. 

De asemenea, se observa o crestere a gradului de concentrare pe piata asigurarilor din Romania si din perspectiva volumului de prime brute subscrise de societatile de asigurare. Indicatorul CR3, utilizat de Consiliul Concurentei, ce reprezinta valoarea cotelor de piata cumulate ale primelor 3 societati de asigurare din perspectiva volumului de prime brute subscrise, inregistra la 31 decembrie 2020 o valoare de circa 54% pe segmentul asigurarilor generale, in crestere fata de nivelul inregistrat in aceeasi perioada a anului anterior (51,5%). Comparativ cu anul 2016, cand indicatorul CR3 inregistra o valoare de 41%, am asistat pe parcursul ultimilor ani la o crestere semnificativa a indicatorului, si implicit a gradului de concentrare pe piata asigurarilor generale.

In perioada analizata (2016-2020) se observa modificarea clasamentului societatilor care subscriau cel mai mare volum de prime brute subscrise. In anul 2016 clasamentul era dominat de societatile ALLIANZ TIRIAC Asigurari (14,5%), OMNIASIG VIG (14,0%) si ASIROM VIG (12,4%), insa, incepand cu anul 2017, societatile CITY Insurance si EUROINS Romania au inregistrat cresteri semnificative ale cotei de piata, consolidandu-si astfel pozitiile pe piata asigurarilor generale din Romania. Aceste cresteri au avut loc ca urmare a falimentului CARPATICA, dar si pe fondul modificarii strategiilor de business ale unor societati ce si-au diminuat volumul de prime brute subscrise pentru anumite clase de asigurari generale. Cota de piata a societatii ASIROM VIG a scazut de la 12,4% (in 2016) pana la 5,8% in 2020. In prezent, societatea CITY Insurance este cel mai important jucator de pe piata asigurarilor generale din Romania, cu o cota de piata de 24,9%, in crestere cu aproape 143% fata de anul 2016.
 

 

 

 

In urma analizei volumului subscrierilor societatilor de asigurare pe clase de asigurari generale au fost identificate o serie de segmente de asigurare in cazul carora gradul de concentrare este unul foarte ridicat, categoriile respective de asigurare fiind dominate de un numar redus de societati din perspectiva volumului de prime subscrise. In ceea ce priveste activitatea de asigurari generale, pe piata asigurarilor obligatorii de raspundere civila auto (RCA) si asigurarilor de garantii se constata existenta unui grad foarte ridicat de concentrare.

 

 

Companiile cu cea mai mare pondere in piata de asigurari RCA au fost CITY Insurance, EUROINS si ALLIANZ TIRIAC care detineau impreuna peste 80% din piata la 31 decembrie 2020.

Piata asigurarilor de garantii din Romania (clasa A15) inregistreaza, de asemenea, un grad ridicat de concentrare, in crestere in 2020 fata de perioada 2016-2019. Se constata ca piata este dominata de prezenta a 2 societati, CITY Insurance si ONIX Asigurari, ce inregistrau o cota de piata cumulata de peste 79%.

Riscul de solvabilitate 

In urma activitatii de supraveghere si control, ASF a constatat o crestere a riscului de solvabilitate la finalul anului 2020 pe piata asigurarilor din Romania. Principala cauza a deteriorarii solvabilitatii sistemului de asigurari au fost abaterile grave de la prevederile legale constatate in cazul societatii CITY Insurance SA. Incepand din anul 2017, societatea a raportat existenta unor disponibilitati banesti la o banca, ce au fost folosite din 2017 pana in prezent in calculul fondurilor proprii eligibile sa acopere cerintele de capital, insa in legatura cu care ASF a luat la cunostinta faptul ca intre societatea CITY Insurance SA si banca respectiva nu au existat relatii contractuale. Avand in vedere neregulile grave identificate, ASF a realizat ajustari ale indicatorilor de solvabilitate aferenti societatii de asigurare - reasigurare (SAR) CITY Insurance SA, inclusiv prin excluderea disponibilitatilor banesti raportate de societate la banca respectiva, rezultand existenta unor fonduri proprii negative (circa -149 milioane lei) si, implicit, a unui grad de acoperire a cerintei de capital de solvabilitate de aproximativ -0,33.
 

Riscul de lichiditate 

La nivelul pietei asigurarilor se observa o crestere a riscului de lichiditate, pe fondul scaderii lichiditatii societatii CITY Insurance SA, ca urmare a luarii la cunostinta de catre ASF a lipsei disponibilitatilor banesti raportate de societate la o banca, si a modificarii legislatiei in ceea ce priveste calculul coeficientului de lichiditate, noile prevederi legale avand obiectivul de a asigura o mai buna acoperire a obligatiilor societatilor fata de asigurati, contribuind, astfel, la protectia consumatorilor si consolidarea stabilitatii financiare a pietei asigurarilor.

Tinand cont de noile informatii privind lipsa disponibilitatilor banesti si modificarile legislative, la 31 martie 2021, valoarea activelor lichide ale societatii CITY Insurance SA era de doar circa 158 milioane lei, in timp ce rezerva bruta de dauna avizata (obligatiile pe termen scurt fata de asigurati) depasea valoarea de 1 miliard lei. Ca urmare, la finalul lunii martie 2021, necesarul de active lichide pentru acoperirea obligatiilor pe termen scurt ale societatii CITY Insurance SA este in cuantum de aproximativ 845 milioane lei, rezultand un coeficient de lichiditate de doar 0,16.
 

Riscul de conduita

In vederea asigurarii unui tratament corect si a protejarii drepturilor clientilor de produse de asigurare, ASF desfasoara activitati de supraveghere si control al respectarii regulilor de conduita. 

Riscul de conduita s-a mentinut la un nivel ridicat pe parcursului anului 2020, pe fondul cresterii semnificative a numarului total de petitii inregistrate la Autoritatea de Supraveghere Financiara comparativ cu anul anterior. 

Din numarul total de 42.774 petitii si infomari de neconformitate inregistrate la ASF, circa 97% dintre acestea au vizat sectorul asigurarilor. In anul 2020, numarul petitiilor si informarilor de neconformitate inregistrate la ASF pentru sectorul asigurarilor a inregistrat o crestere de aproximativ 62% comparativ cu 2019, respectiv de 294% fata de 2018 si de 416% comparativ cu anul 2017. 

Din cele 41.544 petitii si informari de neconformitate inregistrate in anul 2020 pentru piata asigurarilor-reasigurarilor, 35.250 petitii si informari de neconformitate au fost inregistrate in mod unic, cu 69% mai mult fata de anul precedent. Obiectul principal al petitiilor inregistrate pentru sectorul asigurarilor-reasigurarilor a constat in nerespectarea prevederilor legislatiei in domeniu si a normelor Autoritatii de Supraveghere Financiara/conditiilor contractuale, aspect regasit in 24.953 cazuri, urmat de neplata sau plata partiala a valorii de despagubire in 9.859 cazuri.

Societatile de asigurare pentru care s-a inregistrat cel mai mare numar de petitii si informari de neconformitate analizate in mod unic in anul 2020 au fost EUROINS (19.027) si CITY Insurance (12.766), asiguratorii cu cele mai mari cote de piata pe segmentul asigurarilor RCA din Romania.

Avand in vedere cele mai recente evolutii si tendinte pe piata asigurarilor si evolutia principalilor indicatori ai societatilor SAR CITY Insurance SA si EUROINS Romania SA, Autoritatea de Supraveghere Financiara a intensificat activitatea de supraveghere si control la cele 2 societati.

CITY Insurance se afla in prezent sub administrarea FGA - Fondul de garantare a Asiguratilor. In acelasi timp, asiguratorul a fost amendat cu peste 2,9 milioane lei si trebuie sa transmita un plan de finantare si redresare, iar membrii Directoratului si ai Consiliului de Supraveghere au primit amenzi de cate un milion de lei de fiecare si li s-au retras aprobarile acordate de ASF.

Gasiti AICI intregul Raport privind stabilitatea pietelor financiare nebancare.