1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling
Deciziile adoptate in aceasta ...

Deciziile adoptate in aceasta saptamana de Consiliul de Administratie al CNPF

Consiliul de Administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare (CNPF), a aprobat, in cadrul sedintei din 7 decembrie 2022, o serie de masuri privind obiectivele de baza si atributiile conferite de legea-cadru, dar si decizii aferente pietei financiare nebancare.

Astfel, CNPF a autorizat:

 • Eliberarea avizului pentru inregistrarea de stat a modificarilor operate in documentele de constituire ale SA "ACORD GRUP" SA si in datele inscrise in Registrul de stat al persoanelor juridice, urmare a modificarii Statutului societatii.
 • Reperfectarea licentei AEI "MICROIMPRUMUT" pentru desfasurarea activitatii asociatiilor de economii si imprumut, prin substituirea anexei la licenta cu:
 • extinderea teritoriala a actiunii licentei asupra unitatii administrativ-teritoriale din imediata vecinatate: rn. Dubasari;
 • includerea sucursalei "HOLERCANI", cu adresa juridica: MD-4574, rn. Dubasari, s. Holercani.
 • Inregistrarea in Registrul organizatiilor de creditare nebancara autorizate a OCN "FLEX FINANCIAL" SRL.
 • Inregistrarea in Registrul emitentilor de valori mobiliare:
 • a restructurarii emisiunii anterioare de valori mobiliare, plasate de Societatea pe actiuni "BAZA DE TRANSPORTURI AUTO nr. 6", prin marirea valorii nominale a unei actiuni ordinare nominative de la 22 lei la 38 lei si majorarea capitalului social cu 254 656 lei din contul capitalului propriu. Capitalul social al societatii va constitui 604 808 lei, divizat in 15916 actiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominala de 38 lei;
 • a darii de seama privind rezultatele emisiunii suplimentare de actiuni nr. IX ale Companiei "INTACT ASIGURARI GENERALE" SA, in suma de 1 500 000 lei, in numar de 1 500 000 actiuni ordinare nominative, cu valoarea nominala a unei actiuni de 1 leu, din contul mijloacelor banesti. Capitalul social al societatii va constitui 37 600 000 lei, divizat in 37 600 000 actiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominala de 1 leu;
 • a restructurarii emisiunii anterioare de valori mobiliare plasate de Societatea de Investitii "PROAJIOC" prin majorarea valorii nominale a unei actiuni ordinare nominative de la 2000 lei la 6000 lei si majorarea capitalului social cu 240 000 lei, din contul datoriilor creditoriale ale societatii fata de actionari. Capitalul social al societatii va constitui 360 000 lei, divizat in 60 actiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominala de 6000 lei;
 • a darii de seama privind rezultatele emisiunii suplimentare de actiuni ale Societatii pe actiuni "PULSAR-PLUS", in suma de 480 000 lei, in numar de 480 000 actiuni ordinare nominative, cu valoarea nominala de 1 leu, din contul capitalului propriu . Capitalul social al societatii va constitui 600 000 lei, divizat in 600000 actiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominala de 1 leu;
 • a darii de seama privind rezultatele emisiunii suplimentare de actiuni ale Societatii pe actiuni "TRANSCOM", in suma de 180 000 lei, in numar de 18 000 actiuni ordinare nominative, cu valoarea nominala a unei actiuni de 10 lei, prin convertirea datoriilor creditoriale si din contul mijloacelor banesti. Capitalul social al societatii va constitui 200 000 lei, divizat in 20 000 actiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominala de 10 lei.
 • Radierea din Registrul emitentilor de valori mobiliare, in rezultatul lichidarii, a valorilor mobiliare emise anterior de Societatea pe actiuni Culinaria "M.C. DECEBAL", in numar de 10 000 actiuni ordinare nominative.
 • Autorizarea reorganizarii prin transformare in societati cu raspundere limitata a societatilor pe actiuni: "GARITUDOR" si Cafenea "VISTERNICENI".

CNPF supravegheaza:

 • Initierea controlului tematic privind verificarea respectarii de catre CA "DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP" SA a prevederilor legale privind corectitudinea formarii si mentinerii rezervei de prima necastigata si rezervei de daune declarate, dar nesolutionate, respectarii regulilor de contractare a reasigurarilor si a programului de reasigurare al asiguratorului, inclusiv a cerintelor fata de acesta, la situatia din 30.09.2022.
 • Luare de act de intentarea procedurii de insolvabilitate fata de AEI "ECONOM FIX" si de desemnarea in calitate de administrator al insolvabilitatii a dlui Cazacu Adrian, prin Hotararea Judecatoriei Soroca, sediul Central, din 10.11.2022. De asemenea, Consiliul de Administratie a decis incetarea procedurii de administrare speciala la entitatea mentionata si retragerea licentei pentru desfasurarea activitatii asociatiilor de economii si imprumut de categoria B. AEI "ECONOM FIX" urmeaza, in decurs de 10 zile, sa remita licenta autoritatii de supraveghere.