1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling
Decizii ale Consiliului de ...

Decizii ale Consiliului de Administratie al CNPF - 21 martie 2023

In cadrul sedintei din 21 martie 2023, Consiliul de Administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de baza si atributiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pietei financiare nebancare.

Astfel, CNPF a autorizat:

Aprobarea candidaturii lui Boris BLAJCO in functia de administrator al BAR "NOVA ASSISTANCE" SRL.

Radierea din Registrul emitentilor de valori mobiliare a obligatiunilor emise anterior de Primaria orasului Singera de clasa I, in numar de 2 000 valori mobiliare, cu valoarea nominala 1 000 lei, in rezultatul rascumpararii anticipate ale acestora de catre Emitent.

Inregistrarea in Registrul emitentilor de valori mobiliare:

  • a darii de seama privind rezultatele emisiunii suplimentare de actiuni ale "ECHIPAMENT" SA, in suma de 274 760 lei, in numar de 27476 actiuni ordinare nominative, cu valoarea nominala a unei actiuni de 10 lei, din contul mijloacelor banesti. Capitalul social al societatii dupa majorare va constitui 411 880 lei, divizat in 41188 actiuni ordinare nominative de cl. I cu valoarea nominala de 10 lei/per actiune.
  • a darii de seama privind rezultatele emisiunii suplimentare de actiuni ale "B&M TEST" SA, in suma de 10 351 941 lei, in numar de 10 351 941 actiuni ordinare nominative, cu valoarea nominala de 1 leu, din contul aporturilor nebanesti. Capitalul social al societatii dupa majorare va constitui 20 844 941 lei, divizat in 20 844 941 actiuni ordinare nominative de cl. I cu valoarea nominala de 1 leu/per actiune.

Autorizarea reorganizarii prin transformare in societati cu raspundere limitata a societatilor pe actiuni: "INMARK" si "SUDOR".

CNPF a supravegheat:

Suspendarea activitatii de creditare nebancara a OCN "TRUST CAPITAL" SRL pe un termen de o luna, ca urmare a neindeplinirii prescriptiilor CNPF privind inlaturarea incalcarilor constatate in activitatea entitatii. Totodata, autoritatea de supraveghere a prescris OCN "TRUST CAPITAL" sa intreprinda masurile privind inlaturarea incalcarilor constatate ce tin de elaborarea/crearea/asigurarea accesibilitatii paginii web oficiale si publicarea informatiei prevazute de Legea nr. 1/2018.

Prescrierea AEI "SUCCESUL FERMIERULUI" sa prezinte la CNPF, in termen de 15 zile lucratoare, rapoartele specifice pentru luna ianuarie si februarie 2023.