1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling
CNPF publica rezultatele ...

CNPF publica rezultatele activitatii de supraveghere a pietei financiar nebancare in 2022

Comisia Nationala a Pietei Financiare (CNPF), in calitate de autoritate de supraveghere a pietei financiare nebancare, are drept obiective fundamentale asigurarea stabilitatii, transparentei, sigurantei si eficientei sectoarelor reglementate- piata de capital, creditare nebancara si asigurari, consolidarea increderii in sectoarele pietei, protejarea drepturilor consumatorilor s.a.

In anul 2022, CNPF si-a exercitat prerogativele legale privind supravegherea pietei financiare nebancare prin efectuarea controalelor - din teren si din oficiu, adoptarea de decizii si dispunerea de masuri executorii pentru participantii la piata financiara nebancara, dar si prin oferirea de consultanta privind cadrul normativ pentru a sprijini participantii la piata financiara nebancara sa aplice corect normele legale.

Sectorul de asigurari

Pe piata asigurarilor, in anul 2022, au fost efectuate controale la toate cele zece companii de asigurare. Abaterile au vizat in special: procedura de constatare si achitare a daunelor, formarea si mentinerea rezervelor tehnice, calitatea activelor, limita cheltuielilor de achizitie, modalitatea de formare a primei de asigurare si politica de reasigurare. In cadrul misiunilor de control, sapte asiguratori au fost sanctionati cu amenda in cuantum de 593 300 lei si opt asiguratori - cu avertisment. In contextul monitorizarii din oficiu a activitatii intermediarilor, a fost asigurata corespunderea acesteia cu cerintele legale.

Totodata, in cazul unui asigurator a fost instituita administrarea speciala, ulterior fiindu-i suspendata licenta de activitate, in timp ce un alt asigurator a implementat cu succes planul de redresare financiara. Pe parcursul intregului an, CNPF a continuat supravegherea speciala la asiguratorii care, anterior, si-au depus benevol licenta, in scopul asigurarii indeplinii tuturor obligatiilor contractuale asumate.

Sectorul de creditare nebancara

In anul 2022, pe langa activitatea de monitorizare a evolutiei indicatorilor economico-financiari, 134 de organizatii de creditare nebancara (OCN) au fost subiecti ai unui control tematic din oficiu si doua OCN au fost supuse controalelor planificate privind respectarea cerintelor cadrului normativ aferent activitatii de creditare nebancara. Cele mai multe incalcari s-au referit la modul de calcul al dobanzilor si altor plati aferente dezvaluite pe pagina web, precum si la respectarea cerintelor de creditare responsabila, inclusiv conformarea indicatorului RSDV. Ca rezultat, CNPF a aprobat o serie de decizii, dispunand:

  • restituirea mijloacelor banesti in suma de 441 485 lei la 28 de consumatori de servicii de creditare nebancare (in prezent fiind restituiti 371 080 lei la 21 de persoane), ca urmare a incalcarii cerintei privind neadmiterea aplicarii oricaror plati (inclusiv dobanzi, comisioane, taxe, penalitati, dobanzi de intarziere si orice alt tip de plati) aferente unui contract de acordare a creditului nebancar sau de leasing financiar a caror valoare totala sa depaseasca valoarea debursata conform contractului respectiv. Prin decizia respectiva, CNPF a prescris companiei sa-si conformeze activitatea la prevederile art. 9 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 1/2018 si sa solicite de la clienti doar restituirea sumei initiale debursate conform contractului de credit/leasing financiar, fara revendicarea altor plati;
  • suspendarea operatiunilor bancare la conturile curente;
  • aplicarea sanctiunii sub forma de amenda in marime de 10 600 lei unui OCN;
  • intreprinderea masurilor necesare privind inlaturarea incalcarilor constatate in cadrul controlului la 24 de OCN-uri.

In aceeasi perioada, au fost efectuate noua controale la Asociatiile de Economii si Imprumut (AEI) de categoria B, fiind dispuse o serie de masuri de inlaturare a deficientelor constatate. Printre actiunile intreprinse se numara: instituirea administrarii speciale in cadrul a trei AEI, cu desemnarea administratorilor speciali, retragerea licentei unei asociatii, prescrierea la opt entitati de a se conforma cerintelor legislatiei, atragerea la raspundere contraventionala a administratorilor si aplicarea amenzilor in suma totala de 15 250 lei.

Piata de capital

In cadrul activitatii de supraveghere a participantilor profesionisti la piata de capital, in anul 2022, CNPF a monitorizat din oficiu 5532 de rapoarte, a verificat 233 de tranzactii cu valorile mobiliare corporative si a efectuat controlul complex al activitatii desfasurate de doi participanti profesionisti la piata de capital. Pentru incalcarile constatate au fost dispuse un sir de masuri de redresare si de constrangere, inclusiv: aplicarea unei amenzi in marime de 200 000 lei, retragerea unui certificat de calificare pentru desfasurarea activitatii pe piata de capital, opt atentionari, un avertisment, doua prescrieri de conformare la legislatia in vigoare, precum si suspendarea circulatiei unor valori mobiliare.

De asemenea, in procesul de monitorizare a dezvaluirii informatiilor pe piata de capital si de emitere a actelor administrative, in baza cererilor societatilor pe actiuni, angajatii CNPF au consemnat o serie de neconformitati, care, cu precadere, se refera la: nerespectarea prevederilor legale privind incheierea tranzactiilor de proportii, neinformarea corespunzatoare a actionarilor privind convocarea AGA, incalcarea procedurii de reducere a capitalului social. In rezultat, au fost aplicate sanctiuni in suma de 14 250 lei. Aditional, CNPF a monitorizat cca 700 de rapoarte ale emitentilor de valori mobiliare din perspectiva respectarii de catre acestia a cerintelor legale privind diseminarea informatiilor catre investitori.