1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling

CNPF a aprobat Regulamentul privind rezervele tehnice de asigurare

Comisia Nationala a Pietei Financiare a aprobat Regulamentul privind rezervele tehnice de asigurare. El stabileste tipurile rezervelor tehnice pentru categoriile de asigurari generale si de viata, modul de calcul al acestora in scopul inregistrarii in evidentele contabile si intocmirii situatiilor financiare, calitatea datelor utilizate in calculul acestora, precum si cerintele fata de reglementarile interne privind constituirea si mentinerea rezervelor tehnice.

Potrivit unui anunt facut de CNPF, actul normativ include aspecte noi privind calitatea datelor care se vor utiliza la calcularea rezervelor tehnice. In acest sens, societatile de asigurare urmeaza sa instituie procese si proceduri interne, ce vor asigura adecvarea, exhaustivitatea si exactitatea datelor utilizate la calcularea rezervelor tehnice, acestea fiind reflectate in propriile reglementari interne privind constituirea si mentinerea rezervelor tehnice.

"Documentul atribuie un rol important actuarului societatii de asigurare, care coordoneaza calcularea rezervelor tehnice, ce implica calcule actuariale, asigura folosirea metodologiilor adecvate, modelelor de baza utilizate si a ipotezelor folosite, evalueaza suficienta si calitatea datelor utilizate la calcularea rezervelor tehnice, precum si identifica datele care denatureaza calcularea rezervelor tehnice si propune inlaturarii acestora. va fi responsabil de corectitudinea si exactitatea calculelor rezervelor tehnice, a estimarilor si concluziilor efectuate si va prezinta trimestrial societatii de asigurare toate calculele efectuate, informatiile si concluziile aferente acestora", precizeaza Autoritatea.

Conform noilor norme, societatile de asigurare vor elabora propriile reglementari interne privind constituirea si mentinerea rezervelor tehnice, care vor fi aprobate de catre organul executiv al societatii de asigurare sub forma unui Regulament intern validat prin semnatura de actuarul societatii de asigurare si care va fi prezentat autoritatii de supraveghere in termen de 10 (zece) zile lucratoare de la data aprobarii sau modificarii acestuia si cu cel putin 10 zile lucratoare inainte de data intrarii in vigoare.

De asemenea, in Regulament sunt enumerate tipurile registrelor tinute de societatea de asigurare si datele obligatorii care se includ in aceste registre in baza carora se vor determina rezervele tehnice, precum si continutul informatiilor aferente.

Prevederile expuse in Regulament urmeaza sa fie aplicate de societatile de asigurare sau de reasigurare, inclusiv si de societatile de asigurari, aflate sub supravegherea speciala, urmare a retragerii licentei de activitate.