1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling
Virgil ICHIM, aprobat pentru un ...

Virgil ICHIM, aprobat pentru un nou mandat la conducerea ALLIANZ-TIRIAC Pensii

In cadrul sedintei de miercuri - 17 noiembrie, Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) a adoptat masuri privind functionarea pietelor financiare nebancare supravegheate - asigurari, piata de capital si pensii private, inclusiv aprobarea lui Virgil ICHIM pentru un nou mandat la conducerea ALLIANZ-TIRIAC Pensii.

Astfel, ASF a decis autorizarea lui Virgiliu - Pompiliu ICHIM in functia de Director general al ALLIANZ-TIRIAC Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. El detine aceasta functie din martie 2019.

Virgil ICHIM are o experienta de peste 24 ani in domeniul financiar. Din anul 2001 a activat in cadrul ALLIANZ-TIRIAC Asigurari, unde a exercitat responsabilitati diverse in calitate de manager de divizie, incepand de la coordonarea portofoliilor in materie de rezultat tehnic pana la implementarea initiativelor de crestere si pozitionare strategica. O contributie aparte si-a adus-o la crearea si dezvoltarea business-ului de asigurari de viata, chiar de la lansarea acestuia.

Este absolvent al Facultatii de Matematica a Universitatii Bucuresti si al Academiei de Studii Economice din Bucuresti, specializarea Relatii Economice Internationale.

In aceeasi sedinta, ASF a mai avizat:

Autorizarea lui Leontin TODERICI in calitate de membru al Consiliului de Administratie al SSIF BT Capital Partners S.A.;

Autorizarea modificarilor intervenite in modul de organizare si functionare al S.I.F. Oltenia S.A. ca urmare a modificarii componentei Consiliului de administratie al societatii;

Autorizarea modificarilor intervenite in Actul constitutiv al S.I.F. Transilvania S.A.;

Autorizarea modificarilor intervenite in Actul constitutiv al S.I.F. Muntenia S.A.;

Aprobarea solicitarii S.A.I. Broker S.A. de autorizare a modificarilor intervenite in regulile Fondului de investitii alternative cu capital privat Smart Money;

Aprobarea prelungirii cu 2 ani a perioadei maxime de auditare de 5 ani consecutivi de catre actualul auditor financiar Expert Audit S.R.L. a situatiilor financiare ale Nova Vision Investments AFIA S.A. si a fondului administrat de catre aceasta, respectiv Fondul de Investitii Alternative - Fondul Oamenilor de Afaceri (FIA-FOA) pentru anii 2022 si 2023;

Aprobarea solicitarii S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A. de prelungire cu 2 ani a perioadei maxime de auditare de 5 ani consecutivi a societatii de catre actualul auditor financiar, S.C. Audit Consult Group S.R.L., respectiv pentru situatiile financiare aferente exercitiilor financiare 2022 si 2023;

Aprobarea solicitarii S.A.I. Tradeville Asset Management S.A. privind retragerea autorizatiei de functionare din calitatea de societate de administrare a investitiilor si de administrator de fonduri de investitii alternative;

Aprobarea prospectului UE pentru crestere in vederea majorarii capitalului social al societatii Agroland Business System S.A. Timisoara si a emiterii Certificatului de inregistrare a drepturilor de preferinta in vederea tranzactionarii pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare administrat de BVB;

Aprobarea prospectului UE pentru crestere in vederea majorarii capitalului social al societatii iHunt Technology Import Export S.A. si a emiterii Certificatului de inregistrare a drepturilor de preferinta in vederea tranzactionarii pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare administrat de BVB;

Aprobarea prospectului simplificat intocmit in vederea majorarii capitalului social al societatii Vrancart S.A. Adjud;

Aprobarea avizarii modificarii Actului constitutiv ca urmare a majorarii capitalului social la societatea Grawe Romania Asigurare S.A.;

Aprobarea modificarilor aduse prevederilor Actului constitutiv al societatii Arca Broker de Asigurare-Reasigurare S.R.L. (modificare structura asociati, numire nou administrator si conducator executiv, schimbare denumire societate si schimbare sediu social);

Aprobarea cererii de avizare a modificarii Prospectului schemei de pensii private pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Metropolitan Life, administrat de Metropolitan Life Societate de Administrare a Unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.;

Aprobarea cererii BCR Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. de prelungire cu 2 ani a perioadei maxime de auditare de 5 ani consecutivi pentru situatiile financiare ale societatii aferente anilor 2022 si 2023 de catre actualul auditor financiar PricewaterhouseCoopers Audit S.R.L.