1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling
Oficial: Valabilitatea ...

Oficial: Valabilitatea asigurarilor de garantii de la CITY Insurance a fost prelungita la 150 de zile!

Ordonanta de Urgenta 62 / 2022, care prelungeste termenul de valabilitate a politelor de garantii emise de CITY Insurance, fostul lider al pietei, aflat in proces de faliment, pana la 150 de zile de la data pronuntarii hotararii de deschidere a procedurii de faliment, a fost publicata in Monitorul Oficial.

In acest caz, politele de garantii vor fi valabile cu 60 de zile mai mult decat cele 90 de zile prevazute in prezent in legislatie, timp in care sunt valabile celelalte polite CITY Insurance, inclusiv cele RCA. Mai exact, politele actuale ale CITY Insurance isi pierd valabilitatea pe data de 11 mai 2022, insa politele de garantie vor ramane in vigoare inca 60 de zile dupa aceasta data.

Tribunalul Bucuresti a dispus, pe 9 februarie 2022, deschiderea procedurii falimentului CITY Insurance. De la aceasta data se vor numara cele 150 de zile. Astfel, asigurarile de garantii vor fi valabile pana pe 9 iulie 2022.

Este vorba de ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea art. 262 alin. (32) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 19/2022 privind unele masuri referitoare la garantiile de buna executie constituite in cadrul contractelor de achizitie publica si al contractelor sectoriale.

Guvernul Romaniei a adoptat prezenta ordonanta de urgenta:

- Luand in considerare ca termenul alocat operatorilor economici pentru obtinerea de noi instrumente de garantare este insuficient in contextul economic actual, cu consecinta imposibilitatii constituirii sau reconstituirii garantiilor de buna executie prin contracte de asigurari de garantii emise de societatile de asigurari astfel incat sa asigure obiectivele de investitii aflate in derulare,

- Tinand cont de faptul ca ne aflam in fata unei situatii dificile in care culpa neindeplinirii obligatiilor contractuale nu poate fi considerata o culpa care apartine exclusiv operatorilor economici,

- Avand in vedere dificultatile constatate la aceasta data in punerea in practica in termenul initial a masurilor reglementate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 19/2022 privind unele masuri referitoare la garantiile de buna executie constituite in cadrul contractelor de achizitie publica si al contractelor sectoriale, pentru a evita riscul dezangajarii fondurilor alocate in cadrul Programului operational Infrastructura mare 2014-2020 prin nefinalizarea proiectelor in cadrul carora sunt realizate si incheiate contracte de achizitie publica pentru care este necesara constituirea unei noi garantii de buna executie, ce ar conduce la majorarea deficitului excesiv, adoptarea prelungirii termenului in care aceasta operatiune ar putea fi indeplinita trebuie realizata pe calea ordonantei de urgenta.

- Intrucat neadoptarea prezentei ordonante de urgenta a Guvernului ar avea ca impact imposibilitatea derularii contractelor de achizitie publica, fiind afectate astfel si alte domenii de activitate care fac obiectul respectivelor contracte de achizitie, inclusiv asupra salariatilor operatorilor economici cu care acestea sunt incheiate,

- Avand in vedere ca termenul stabilit pentru valabilitatea instrumentelor de garantare se apropie de final, iar parcurgerea procedurii parlamentare pentru adoptarea unui act normativ nu ar putea avea ca rezultat adoptarea respectivului act normativ in timp util, astfel incat sa nu fie afectat in mod negativ interesul public, se propune adoptarea prin ordonanta de urgenta a masurilor necesare.

- Intrucat toate aceste elemente vizeaza un interes public si constituie o situatie extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata si impune adoptarea de masuri imediate pe calea ordonantei de urgenta, prin care sa se reglementeze un nou termen in care sa poata fi realizate procedurile necesare, pentru continuarea derularii contractelor de achizitie si a proiectelor europene in cadrul carora acestea sunt incheiate.

La articolul 262 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 466 din 25 iunie 2014, cu modificarile si completarile ulterioare, alineatul (32) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(32) In termen de 90 de zile de la data pronuntarii hotararii de deschidere a procedurii de faliment, politele de asigurare incheiate de societatea de asigurare/reasigurare inceteaza de drept, cu exceptia contractelor de asigurare incadrate in clasa de asigurari 15 - Garantii, prevazuta in sectiunea A din anexa nr. 1 la Legea nr. 237/2015 privind autorizarea si supravegherea activitatii de asigurare si reasigurare, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru care termenul de incetare de drept este de 150 de zile de la data pronuntarii hotararii de deschidere a procedurii de faliment; in aceleasi conditii, inceteaza de drept si contractele de reasigurare."

Prevederile art. 262 alin. (32) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se aplica si procedurilor de insolventa aflate in derulare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Conform art. 5, "Pana cel mai tarziu la data de 10 iunie 2022, autoritatile de management responsabile pentru managementul si implementarea asistentei financiare nerambursabile acordate de Uniunea Europeana, precum si autoritatile care gestioneaza programe finantate din fonduri publice vor proceda, dupa caz, la elaborarea reglementarilor pentru punerea in aplicare a prezentei ordonante de urgenta, conform regulilor specifice programelor cu finantare externa nerambursabila, respectiv programelor finantate din fonduri publice."

"Prelungirea termenului la 150 de zile este de natura sa asigure conditiile optime de realizare a demersului propus initial oferindu-se astfel parghiile legale necesare continuarii si finalizarii contractelor de achizitie publica/contractelor sectoriale aflate in derulare, evitandu-se astfel blocarea implementarii unor proiecte majore de investitii, care ar afecta si periclita absorbtia fondurilor puse la dispozitia Romaniei in cadrul Programului operational Infrastructura mare 2014 - 2020, cu riscul dezangajarii fondurilor alocate prin acest instrument Romaniei", se preciza in Nota de Fundamentare.

Decizia ASF (din 17 septembrie) de retragere a autorizatiei de functionare a Societatii de Asigurare-Reasigurare CITY Insurance SA, constatarea starii de insolventa si promovarea cererii privind deschiderea procedurii falimentului impotriva acesteia a fost publicata, pe 27 septembrie 2021, in Monitorul Oficial, Partea I, nr 921.

Dupa mai multe amanari in ultimele patru luni, Tribunalul Bucuresti a dispus, miercuri - 9 februarie 2022, deschiderea procedurii falimentului CITY Insurance, Astfel, conform legislatiei, politele vor mai fi valabile maxim 90 de zile, respectiv pana pe data de 11 mai 2022.

Aproape 500.000 de polite RCA emise de CITY Insurance inceteaza pe 11 mai. Soferii trebuie sa incheie alta asigurare pentru a circula legal si pot solicita returnarea primei proportional cu perioada de valabilitate ramasa in vigoare.

Asigurarile de garantii in 2021

In anul 2021, primele brute subscrise pentru asigurarile de garantii s-au situat la o valoare de circa 345,38 de milioane de lei, inregistrand o scadere de aproximativ 25% fata de aceeasi perioada a anului anterior.

In ceea ce priveste valoarea indemnizatiilor brute platite, aceasta a fost de circa 47,53 milioane de lei, in crestere cu aproximativ 18% fata de 2020, conform datelor ASF - Autoritatea de Supraveghere Financiara.

Vezi AICI clasamentul companiilor care au vandut asigurari de garantii in 2021.