1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling
Numarul pensionarilor s-a redus in ...

Numarul pensionarilor s-a redus in 2021. Pensia medie lunara a fost de 1.666 lei

In anul 2021, numarul mediu de pensionari a fost de 5,079 milioane de persoane, in scadere cu 49.000 persoane fata de anul precedent. In acest timp, raportul pensionari - salariati a fost 9 la 10, conform datelor INS - Institutul National de Statistica.

Nnumarul mediu de pensionari de asigurari sociale de stat a fost de 4,654 milioane de persoane, in scadere cu 21.000 persoane fata de anul precedent.

Pensia medie lunara (determinata luand in calcul sumele pentru pensiile tuturor categoriilor de pensionari - de asigurari sociale, invaliditate, urmas etc.- platite de casele de pensii) a fost de 1.666 lei, in crestere cu 11,1% fata de anul precedent.

Pensia medie de asigurari sociale de stat a fost de 1.602 lei, iar raportul dintre pensia medie nominala neta de asigurari sociale de stat pentru limita de varsta cu stagiu complet de cotizare (fara impozit si contributia de asigurari sociale de sanatate) si castigul salarial mediu net a fost de 53,0% (comparativ cu 52,0% in anul precedent).

Pensionarii de asigurari sociale detin ponderea majoritara (99,98%) in numarul total de pensionari. Pensionarii de asigurari sociale de stat reprezinta 91,65% in totalul celor de asigurari sociale. Pe categorii

de pensii, numarul pensionarilor pentru limita de varsta a fost preponderent (79,2%) in cadrul pensionarilor de asigurari sociale. Pensionarii cuprinsi in categoriile de pensii - anticipata si anticipata partial - au reprezentat 2,2%.

Raportul pe total dintre numarul mediu de pensionari de asigurari sociale de stat si cel al salariatilor a fost de 9 la 10; acest raport prezinta variatii semnificative in profil teritorial, de la numai 4 pensionari la 10 salariati in judetul Ilfov, la 16 pensionari la 10 salariati in judetul Teleorman, 14 la 10 in Giurgiu si Vaslui si 13 la 10 in Botosani.

Pensia medie de asigurari sociale de stat a variat cu discrepante semnificative in profil teritorial, ecartul dintre valoarea minima si cea maxima fiind de 851 de lei (1273 lei in judetul Botosani, 1281 lei in Giurgiu, 1297 lei in Vrancea, fata de 2124 lei in judetul Hunedoara, 2026 lei in Municipiul Bucuresti, si 1889 lei in judetul Brasov).

Numarul total al beneficiarilor prevederilor OUG nr.6/2009 privind instituirea pensiei sociale minim garantate (in prezent - indemnizatie sociala), in anul 2021, a fost de 943,7 mii persoane, din care:

- 793,1 mii persoane din sistemul asigurarilor sociale de stat, reprezentand 17,0% din totalul pensionarilor din aceasta categorie;

- 132,8 mii persoane din randul pensionarilor proveniti din fostul sistem pentru agricultori, reprezentand 57,9% din totalul acestora;

- 17,8 mii persoane din sistemul militar, reprezentand 2,4% din totalul acestei categorii.

Pensia reala exprima contravaloarea marfurilor si serviciilor care pot fi cumparate, respectiv utilizate, cu pensia medie nominala neta intro anumita perioada de timp, comparativ cu alta perioada, avand in vedere evolutia preturilor de consum si a tarifelor serviciilor. Indicatorul se determina luand in calcul sumele corespunzatoare pentru pensiile platite pensionarilor de asigurari sociale de stat, pensionarilor MApN, MAI, SRI.

Pensia medie lunara reprezinta dreptul banesc stabilit prin decizia de pensie; se calculeaza prin raportarea sumelor cuvenite (conform deciziilor) pensionarilor existenti in plata in anul de referinta la numarul mediu al acestora inmultit cu 12 (luni).