1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling
Directiva europeana: Protectia ...

Directiva europeana: Protectia victimelor accidentelor rutiere de catre asiguratori in baza politelor RCA va creste

Protectia oferita victimelor accidentelor rutiere de catre asiguratori in baza politelor RCA va creste, dupa ce Parlamentul European a adoptat o modificare a Directivei privind asigurarea de raspundere civila auto - RCA si controlul obligatiei de asigurare a acestei raspunderi. Vezi care sunt principalele modificari!

Astfel, sumele acoperite in cazul asigurarii de raspundere civila auto - RCA vor creste la:

  • in cazul vatamarilor corporale: 6 450 000 EUR per accident, indiferent de numarul persoanelor prejudiciate, sau 1 300 000 EUR pentru fiecare persoana prejudiciata;
  • in cazul daunelor materiale, 1 300 000 EUR per accident, indiferent de numarul persoanelor prejudiciate.

In prezent, limitele de despagubire sunt de 1.220.000 euro pentru daune materiale si de 6.070.000 euro pentru vatamari corporale si decese.

Din cinci in cinci ani incepand de la 22 decembrie 2021, Comisia revizuieste sumele mentionate in concordanta cu indicele armonizat al preturilor de consum (IAPC) stabilit in temeiul Regulamentului (UE) 2016/792 al Parlamentului European si al Consiliului, se prevede in Directiva (EU) 2021/2118.

In cazul statelor membre care nu au adoptat moneda euro, sumele minime se convertesc in moneda lor nationala prin aplicarea cursului de schimb in vigoare la 22 decembrie 2021, astfel cum este publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Despagubirile sunt acordate pentru accidente produse atat in Romania, cat si in alte state ale Spatiului Economic European.

Atentie! Reglementarea este una de minim, astfel incat fiecare tara comunitara poate adopta, prin legislatia proprie, valori mai mari ale sumelor mentionate.

Protectia persoanelor prejudiciate in cazul insolventei unei societati de asigurare

Conform Directivei, toate statele membre UE trebuie sa infiinteze, pana in iunie 2023, organisme care sa poate despagubi persoanele prejudiciate chiar si atunci cand o companie de asigurari intra in faliment.

In acest caz, Romania are deja Fondul de Garantare a Asiguratilor - FGA, care are in prezent un rol important in falimentul CITY Insurance si care a facut plati si in urma altor falimente, precum ASTRA Asigurari sau CARPATICA Asig.

"Fiecare stat membru infiinteaza sau autorizeaza un organism caruia i se incredinteaza sarcina de a despagubi persoanele prejudiciate care isi au resedinta pe teritoriul sau, cel putin in limitele obligatiei de asigurare, pentru daune materiale sau vatamari corporale provocate de un vehicul asigurat de o societate de asigurare, din momentul in care:

(a) societatea de asigurare face obiectul unei proceduri de faliment; sau

(b) societatea de asigurare face obiectul unei proceduri de lichidare, in sensul definitiei de la articolul 268 alineatul (1) litera (d) din Directiva 2009/138/CE", se precizeaza in Directiva.

De asemenea, "fiecare stat membru ia masurile corespunzatoare pentru a se asigura ca organismul dispune de fonduri suficiente pentru a despagubi persoanele prejudiciate in conformitate cu normele stabilite la alineatul (10) atunci cand sunt datorate despagubiri in situatiile prevazute la alineatul (1) literele (a) si (b). Masurile respective pot include cerinte de a plati contributii financiare, cu conditia ca acestea sa fie impuse numai societatilor de asigurare care au fost autorizate de statul membru care le impune".

Statele membre se asigura ca organismul, cel putin pe baza informatiilor primite la cererea sa de la persoana prejudiciata, furnizeaza persoanei prejudiciate o oferta justificata de despagubire sau un raspuns motivat, in conformitate cu dreptul intern aplicabil, in termen de trei luni de la data la care persoana prejudiciata si-a prezentat cererea de despagubire organismului respectiv.

In acest scop, pana la 23 iunie 2023, fiecare stat membru:

  • infiinteaza sau autorizeaza organismul mentionat la alineatul (1) si il abiliteaza sa negocieze si sa incheie un astfel de acord; sau
  • desemneaza o alta entitate si o abiliteaza sa negocieze si sa incheie a un astfel de acord, la care va deveni parte organismul mentionat la alineatul (1) odata ce este infiintat sau autorizat.

Certificatul privind cererile de despagubire ale tertilor

Potrivit Directivei, Statele membre se asigura ca asiguratul are dreptul de a solicita in orice moment un certificat cu privire la cererile de despagubire formulate de terti si care implica vehiculul sau vehiculele care fac obiectul contractului de asigurare in cel putin ultimii cinci ani ai relatiei contractuale sau cu privire la absenta unor astfel de actiuni ("certificat privind istoricul daunelor").

Societatea de asigurare sau un organism eventual desemnat de un stat membru pentru furnizarea de servicii de asigurari obligatorii sau pentru eliberarea unor astfel de certificate atesta istoricul daunelor asiguratului in termen de 15 zile de la depunerea cererii. Aceasta se realizeaza prin utilizarea formularului de certificat privind istoricul daunelor.

In Romania, BAAR - Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania elibereaza deja, la cerere, un certificat de daunalitate, document care contine informatii referitoare la daunele inregistrate pe parcursul ultimilor 5 ani de asigurare, respectiv absenta acestor daune, dupa caz. Certificatul de daunalitate este emis in limbile romana si engleza.

Statele membre se asigura ca, atunci cand iau in considerare certificatele privind istoricul daunelor emise de alte societati de asigurare sau de alte organisme, societatile de asigurare nu trateaza asiguratii in mod discriminatoriu si nu suprataxeaza primele acestora pe baza nationalitatii lor sau exclusiv pe baza statului membru in care acestia au avut resedinta anterioara.

Comisia adopta pana la 23 iulie 2023 acte de punere in aplicare care precizeaza, prin intermediul unui model, formularul si continutul certificatului privind istoricul daunelor. Modelul respectiv contine informatii cu privire la caracteristicile urmatoare:

(a) identitatea societatii de asigurare sau a organismului care a emis certificatul privind istoricul daunelor;

(b) identitatea asiguratului, inclusiv datele sale de contact;

(c) vehiculul asigurat si numarul de identificare al vehiculului;

(d) data la care incepe si cea la care expira asigurarea vehiculului;

(e) numarul daunelor solutionate in temeiul contractului de asigurare RCA al asiguratului in perioada acoperita de certificatul privind istoricul daunelor, inclusiv data fiecarei cereri de despagubire;

(f) informatii suplimentare relevante conform normelor sau practicilor aplicabile in statele membre.

Mai multe detalii gasiti AICI!