1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling
Daniel ARMEANU, ASF: Pensiile ...

Daniel ARMEANU, ASF: Pensiile private - factor de stabilitate pentru economie

La 13 ani de la constituire, piata pensiilor private a ajuns sa reprezinte cea mai importanta componenta a pietei financiare nebancare, din perspectiva valorii activelor totale inregistrate de fondurile de pensii administrate privat, declara Daniel Stefan ARMEANU (foto), Vicepresedinte ASF - Autoritatea de Supraveghere Financiara.

Acestea au consemnat o valoarea de 86,26 miliarde de lei (17,48 miliarde de euro) la 31 august 2021, in crestere cu 23,50% fata de septembrie 2020, in timp ce ponderea pensiilor private in Produsul Intern Brut a urcat la aproximativ 8%, de la 5,21% in urma cu 3 ani. In urmatorii 2 ani este de asteptat ca ponderea in PIB sa depaseasca borna de 10%, in linie cu media europeana, inregistrand astfel o dublare a pietei intr-un interval de numai 5 ani, precizeaza oficialul ASF.

Conform acestuia, relevanta sistemului de pensii private deriva nu numai din dimensiunea acestuia, ci si din contributia pe care o are la dezvoltarea si cresterea economica. Pensiile private au un impact semnificativ asupra dezvoltarii economice indiferent de orizontul de timp, fie ca ne referim la dezvoltarea pe termen scurt sau pe termen lung. Pe termen scurt, sistemul de pensii private contribuie la cresterea PIB prin investitiile efectuate de fondurile de pensii in economia reala, prin asigurarea finantarii statului si a companiilor, cat si prin sustinerea consumului, ca efect al platii pensiilor private catre populatie. In acest moment, volumul platilor este redus, dar in urmatorii sapte ani platile vor deveni semnificative, iar in acest sens ASF a definitivat proiectul de lege cu privire la plata pensiilor private, care va fi introdus in circuitul legislativ in perioada urmatoare, acesta fiind ultima veriga lipsa din arhitectura unui adevarat sistem de pensii private.

De asemenea, tinand cont de faptul ca orizontul investitional al fondurilor de pensii private este pe termen lung, in corelatie cu durata obligatiilor fata de participanti, activitatile de investitii si de asigurare a unui venit suplimentar pentru populatie pot influenta semnificativ factorii de productie, capitalul si munca si contribuie la dezvoltarea economica pe termen lung cu impact asupra PIB-ului potential.

Din punctul de vedere al contributiei la cresterea economica, analiza econometrica, potrivit Vicepresedintelui ASF, pune in evidenta faptul ca sistemul de pensii private contribuie la cresterea economica cu aproximativ 0,2- 0,5 pp anual si cu aproximativ 0,3 pp asupra PIB-ului potential. Tinand cont de faptul ca efectele de multiplicare din economie sunt generate de investitiile realizate de fondurile de pensii private, iar impactul acestora se regaseste in formarea bruta de capital fix, atunci putem spune ca sistemul de pensii private are o contributie sanatoasa la cresterea economica. De asemenea, tot din calcule econometrice rezulta ca investitiile fondurilor de pensii private se afla intr-o corelatie puternica (coeficient de corelatie de aproximativ 90%) cu dezvoltarea economica.

Totodata, Daniel ARMEANU a precizat ca, in toata perioada de existenta a sistemului de pensii private, investitiile s-au realizat in mod preponderent in emitenti din Romania. Fondurile de pensii private sunt investitori institutionali care sprijina in principal economia locala dupa cum rezulta si din distributia pe tari a plasamentelor, tinand cont de expunerea majoritara pe Romania (90,02% in luna septembrie 2020).

Mai mult, fondurile de pensii private reprezinta un factor de stabilitate si echilibru, deoarece investitiile acestora genereaza fluxuri financiare, ce compenseaza retragerea capitalului speculativ in perioade de criza. Sumele acumulate sub forma activelor fondurilor de pensii private sunt investite in economie pe perioade lungi, predictibile, reprezentand o sursa stabila de finantare a economiei si a statului. De asemenea, se manifesta rolul stabilizator al fondurilor de pensii in asigurarea unei surse permanente de finantare autohtona, prin participarea periodica la subscrierile publice de titluri de stat. 

Fondurile de pensiile private reprezinta o adevarata alternativa de finantare si investesc in economia reala, mai subliniaza Daniel ARMEANU. Investitiile acestora se realizeaza in proportie de peste 90% in active, ce sustin sub o forma sau alta finantarea economiei, de tipul:
- titluri de stat aproximativ 62% din active, pensiile private contribuie la finantarea statului, asigurand aproximativ 10% din datoria totala a statului si aproximativ 5% din PIB;
- obligatiuni corporative, municipale 7-8% din active, prin astfel de instrumente financiare pensiile private reprezinta o alternativa la finantarea bancara;
- actiuni ale emitentilor listati pe piata de capital aproximativ 24% din active, fiind cu aproape 4 pp mai mari fata de aceeasi perioada a anului anterior. Fondurile de pensii private sunt cei mai mari investitori institutionali de pe piata de capital si asigura aproximativ 10% din capitalizarea bursiera si 10% din lichiditatea lunara. Administratorii investesc in acei emitenti care respecta principiile de guvernanta corporativa si promoveaza transparenta in relatia cu investitorii. Prin subscrierile realizate in cadrul ofertelor publice primare, fondurilor de pensii private stimuleaza atat dezvoltarea pietei primare, cat si cresterea pietei secundare, prin imbunatatirea adancimii si lichiditatii acesteia.

Totodata, in opinia lui Daniel ARMEANU, pensiile private reprezinta o alternativa de economisire, deoarece sistemul de pensii private stimuleaza economisirea pe termen lung pentru pensie la rate de rentabilitate care sunt de cateva ori mai mari decat dobanzile bancare si care depasesc semnificativ inflatia. La 31 august 2021, rata medie ponderata de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii administrate privat (Pilonul II) a fost de 6,0329%, iar in Pilonul III, rata medie ponderata de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii facultative cu grad de risc ridicat a fost de 7,9958%, in timp ce rata medie ponderata de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii facultative cu risc mediu a fost de 6,3273%.

Pensiile private reprezinta componenta pietei financiare nebancare care a dovedit cea mai mare rezilienta la crize. Rezilienta sistemului in perioada de criza este determinata atat de calitatea gestionarii fondurilor de pensii, de optimizarea portofoliilor de investitii de catre administratori, cat si de activitatea de reglementare si supraveghere, a transmis Daniel ARMEANU.

Potrivit acestuia, rezilienta s-a demonstrat inca o data in primavara anului 2020, odata cu inceputul pandemiei, care a determinat inchiderea sau reducerea activitatilor economice cu repercusiuni severe asupra pietelor financiare, care au inregistrat volatilitati foarte mari.

Volatilitatile inregistrate ale VUAN-ului in perioada de lockdown au fost conjuncturale, bazate pe sentiment si au fost cu mult mai reduse decat cele inregistrate de pietele financiare, datorita optimizarii structurii portofoliilor. Pe masura ce pietele si-au revenit, fiind influentate de deciziile guvernelor si bancilor centrale, fondurile de pensii au recuperat integral scaderile respective si mai mult, in august 2021, randamentele s-au situat peste rata inflatiei, ceea ce nu este valabil in cazul dobanzilor bancare. Astfel, efectele crizelor asupra fondurilor de pensii private vor fi/sunt limitate datorita diversificarii si gestionarii prudente a portofoliilor de catre administratori.

Daniel ARMEANU a subliniat ca Piata pensiilor private este o piata stabila, strict reglementata si bine supravegheata din perspectiva respectarii prevederilor legale si a riscurilor potentiale. Obiectivul principal al activitatii desfasurate de Sectorul Sistemului de Pensii Private este de a asigura stabilitatea pietei pensiilor private si de a crea conditiile pentru functionarea eficienta a acesteia, cu scopul de a proteja interesele participantilor la fondurile de pensii private si ale beneficiarilor. Supravegherea exercitata de ASF include toate etapele functionarii administratorilor si fondurilor de pensii private de la infiintare si pana la plata pensiei private.

Autoritatea de Supraveghere Financiara - Sectorul Sistemului de Pensii Private acorda permanent atentie evolutiei cadrului legislativ national si european si contribuie cu opinii tehnice in contextul masurilor legislative legate de domeniul pensiilor private, promovate de Guvernul sau de Parlamentul Romaniei.

Obiectivele ASF, potrivit strategiei asumate de catre Sectorul Sistemului de Pensii Private, vizeaza atat cresterea eficientei functionarii sistemului, cat si protejarea intereselor participantilor si beneficiarilor, motiv pentru care am contribuit activ la promovarea unor solutii legislative care vizeaza:
- legea privind pensiile ocupationale, respectiv Legea nr. 1/2020, cadrul legal care permite infiintarea unui tip nou de pensie facultativa, suplimentara fata de cea din Pilonul III. In continuare, am elaborat normele necesare functionarii acestui sistem nou promovat de catre angajatori in beneficiul angajatilor.
- sustinerea adoptarii cadrului legal necesar introducerii produselor paneuropene de pensii ca fiind un nou instrument de economisire pentru investitii europene, finantare durabila si dezvoltarea pietei de capital - proiect de Lege privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2019/1238 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 iunie 2019 privind un produs paneuropean de pensii personale (PEPP) si a Regulementului (UE) 2020/852 al Parlamentului European si al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care sa faciliteze investitiile durabile si de modificare a Regulementului (UE) 2019/2088.

Intre 2020 - 2021 s-au elaborat reglementarile de nivel secundar care permit implementarea tehnologiei digitale atat in relatia cu participantii pentru a facilita o informare mai eficienta a acestora si un acces mai facil la contul de pensie privata, cat si pentru a imbunatati procesele interne si activitatea administratorilor si am contribuit cu opinii tehnice la viitorul proiect de lege cu privire la reglementarea sistemului de plata a pensiilor private.

"Un alt aspect care ne-a preocupat a vizat cresterea nivelului de aderare voluntara la Pilonul II, astfel incat prin colaborarea sustinuta si constructiva cu Ministerul Muncii si Protectiei Sociale s-a reusit introducea in contractul individual de munca a obligatiei angajatorului de a informa angajatul cu privire la obligatia de aderare la un fond de pensii administrat privat, astfel cum s-a prevazut in Ordinul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale (MMPS) nr. 585/2021, de completare a Ordinului nr. 64/2003 pentru aprobarea modelului cadru al contractului individual de munca. Prin aceasta s-a urmarit reducerea gradului de repartizare aleatorie si de constientizare cu privire la necesitatea de exprimare a unei optiuni informate cu privire la aderarea la un fond de pensii administrat privat", a spus Daniel ARMEANU.

"Concluzionand, putem afirma ca sistemul de pensii private reprezinta o componenta a sistemului financiar nebancar rezistenta la crize, care contribuie la dezvoltarea economica pe termen lung si faciliteaza economisirea populatiei pentru asigurarea unui venit suplimentar la pensie", a adaugat el.