1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling
Daniel ARMEANU, ASF: Am finalizat ...

Daniel ARMEANU, ASF: Am finalizat cadrul de reglementare pentru digitalizarea sistemului de pensii private din Romania

Unul dintre principalele obiective la nivelul sistemului de pensii private vizeaza integrarea tehnologiilor digitale in cadrul operatiunilor care se deruleaza la nivelul pietei, atat intre administratori si participanti, cat si intre autoritatea de supraveghere si administratorii de fonduri de pensii. Este un obiectiv ambitios care s-a finalizat din punctul de vedere al asigurarii cadrului de reglementare care sa permita dezvoltarea sistemului de pensii private, prin tranzitia catre solutii digitale, a declarat Daniel Stefan ARMEANU (foto), Vicepresedinte ASF - Autoritatea de Supraveghere Financiara.

Conform acestuia, "modernizarea sistemelor informatice, in concordanta cu evolutiile recente in domeniu (sau transformarea digitala) reprezinta o prioritate in cadrul strategiei Autoritatii de Supraveghere Financiara si o cerinta esentiala pentru a tine pasul cu progresele tehnologice de care beneficiaza pietele financiare si pentru imbunatatirea activitatilor de supraveghere si control, prin cresterea capacitatii de analiza a datelor si implicit a calitatii activitatii de supraveghere. Digitalizarea si inovatia financiara evolueaza intr-un ritm accelerat, modificand si influentand modelele de afaceri, produsele si serviciile oferite, canalele de distributie etc. Din acest motiv, digitalizarea, atat la nivelul Autoritatii de Supraveghere Financiara, cat si la nivelul entitatilor supravegheate si al consumatorilor, devine necesara. La nivelul institutiilor financiare, se constata ca un numar din ce in ce mai mare de entitati isi intensifica eforturile spre transformarea digitala si aloca resurse umane si financiare considerabile in acest scop, pentru a se putea adapta rapid noilor provocari si pentru a-si proteja activitatea, angajatii si clientii."

Dezvoltarea accelerata a tehnologiei informatiei din ultimii ani si impactul acesteia asupra pietei financiare a condus la necesitatea identificarii de noi alternative de comunicare in cadrul sistemului de pensii private din Romania, cu precadere intre participantii la fondurile de pensii private si administratorii acestor fonduri. Astfel, am urmarit ca, prin introducerea de noi canale de comunicare digitale, sa fie eficientizata intreaga activitate a sistemului de pensii private. Procesul de digitalizare a sistemului de pensii private a vizat atat optimizarea relatiei participantilor la fondurile de pensii administrate privat (Pilon II) si la fondurile de pensii facultative (Pilon III) cu administratorii fondurilor, cat si a celei dintre A.S.F. si administratori", a subliniat Daniel ARMEANU intr-un material de opinie.

Intr-o prima etapa, luand in considerare si contextul pandemiei de COVID-19, in luna august 2020, s-a reglementat posibilitatea transmiterii prin mijloace electronice de catre administratori catre participantii la fondurile de pensii private a informarii anuale cu privire la activul personal, in functie de optiunea exprimata de catre participanti. In acest sens, au fost emise urmatoarele doua acte normative:
  • Norma nr. 31/2020 pentru modificarea Normei Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 24/2015 privind obligatiile de raportare si transparenta in sistemul pensiilor administrate privat, care prevede la Art. 27 alin. (1): ,,Conform prevederilor art. 113 alin. (1) din Lege, administratorul transmite in scris, gratuit, fiecarui participant, pana la data de 15 mai a fiecarui an, in format fizic la ultima adresa de corespondenta comunicata sau prin mijloace electronice, o informare cu privire la situatia activului personal al participantului la data de 31 decembrie a anului precedent."
  • Norma nr. 32/2020 pentru modificarea Normei Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 25/2015 privind obligatiile de raportare si transparenta in sistemul pensiilor facultative, care prevede la Art. 27 alin. (1): "Conform prevederilor art. 103 alin. (1) din Lege, administratorul transmite in scris, gratuit, fiecarui participant, pana la data de 15 mai a fiecarui an, in format fizic la ultima adresa de corespondenta comunicata sau prin mijloace electronice, o informare cu privire la situatia activului personal al participantului la data de 31 decembrie a anului precedent."
In etapa urmatoare, pentru corelarea cu prevederile Normei Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 24/2015 privind obligatiile de raportare si transparenta in sistemul pensiilor administrate privat, astfel cum a fost modificata prin Norma nr. 31/2020, respectiv Normei Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 25/2015 privind obligatiile de raportare si transparenta in sistemul pensiilor facultative, astfel cum a fost modificata prin Norma nr. 32/2020, in luna decembrie 2020, au fost emise:
  • Norma nr. 44/2020 pentru completarea Anexei nr. 1 la Norma Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 1/2015 privind aderarea si evidenta participantilor la fondurile de pensii administrate privat, respectiv
  • Norma nr. 45/2020 pentru completarea Anexei la Norma Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 18/2018 privind aderarea si evidenta participantilor la fondurile de pensii facultative.
Modificarile aduse prin cele doua acte normative constau in completarea Anexei nr. 1 la Norma Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 1/2015 privind aderarea si evidenta participantilor la fondurile de pensii administrate privat, respectiv Anexei la Norma Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 18/2018 privind aderarea si evidenta participantilor la fondurile de pensii facultative, astfel incat viitorii participanti sa aiba posibilitatea de a primi informarea cu privire la situatia activului personal si prin mijloace electronice.

Totodata, in luna martie 2021, pentru a facilita schimbul de informatii intre administratori cu privire la apartenentei beneficiarilor la un fond de pensii prin intermediul acesteia, a fost emis urmator act normativ:
  • Norma nr. 4/2021 pentru modificarea Normei Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 27/2017 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat - in acest mod se faciliteaza indeplinirea obligatiilor administratorilor de verificare a apartenentei beneficiarilor la un fond de pensii administrat privat si anume, aceea de transmitere reciproca de informatii si prin mijloace electronice puse la dispozitie de catre A.S.F.
O alta etapa, demarata la inceputul anului 2021, este reprezentata de initierea unui proces amplu de modificare si completare a normelor care reglementeaza activitatile de aderare a participantilor, utilizare a activului personal net, transfer si marketing aferente Pilonului II si Pilonului III, pentru introducerea utilizarii semnaturii electronice si accelerarea procesului de digitalizare a operatiunilor care au loc intre administratori si participanti. In prezent, urmatoarele proiecte de acte normative sunt in etapa publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei:
  • Proiectul Normei pentru modificarea Normei Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 1/2015 privind aderarea si evidenta participantilor la fondurile de pensii administrate privat si Proiectul Normei pentru modificarea si completarea Normei Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 18/2018 privind aderarea si evidenta participantilor la fondurile de pensii facultative - proiecte care contin prevederi referitoare la acordarea posibilitatii persoanelor eligibile de a semna un act individual de aderare si prin intermediul semnaturii electronice calificate si la posibilitatea transmiterii, in anumite cazuri, a unor documente si prin mijloace de comunicare electronice.
  • Proiectul Normei pentru modificarea si completarea Normei Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 28/2017 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii facultative prevede ca participantii care au implinit varsta de 60 de ani sa aiba posibilitatea, in functie de optiunea acestora, de a transmite documentatia necesara utilizarii activului personal net prin mijloace electronice, inclusiv prin aplicatii puse la dispozitie de catre administrator, precum si o noua modalitate de semnare a cererii de plata a activului personal net, respectiv prin intermediul semnaturii electronice calificate.
  • Proiectul Normei pentru modificarea Normei Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 26/2014 privind transferul participantilor intre fondurile de pensii administrate privat si Proiectul Normei pentru modificarea Normei Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 14/2006 privind transferul participantilor intre fondurile de pensii facultative prevad acordarea posibilitatii participantilor care doresc sa se transfere la un alt fond de pensii administrat privat, respectiv la un alt fond de pensii facultative de a semna actul individual de aderare si prin intermediul semnaturii electronice calificate.
  • Proiectul Normei pentru modificarea si completarea Normei nr. 3/2013 privind activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 5/2013 si Proiectul Normei pentru modificarea si completarea Normei Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 16/2013 privind activitatea de marketing al fondului de pensii facultative contin prevederi referitoare la acordarea posibilitatii persoanelor eligibile de a semna un act individual de aderare si prin intermediul semnaturii electronice calificate, precum si completari cu privire la termenele de transmitere a documentelor in format electronic.
Potrivit lui ARMEANU, referitor la relatia entitatilor supravegheate cu A.S.F., in luna mai 2020, A.S.F. a emis Instructiunea nr. 3/2020 privind modul de transmitere a raportarilor si a altor documente in format electronic catre Autoritatea de Supraveghere Financiara care reglementeaza modul de transmitere a corespondentei, raportarilor, inclusiv a situatiilor lunare/trimestriale, a informatiilor si a altor documente in format electronic catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, de catre entitatile reglementate si/sau autorizate si/sau supravegheate de catre A.S.F., precum si de catre alte persoane fizice sau juridice care figureaza in Registrele A.S.F. Entitatile si persoanele fizice sau juridice transmit corespondenta, raportarile, situatiile lunare/trimestriale, informatiile si alte documente in format electronic, inclusiv in cazul in care reglementarile emise anterior Instructiunii nr. 3/2020 prevad transmiterea acestora in format letric.

De asemenea, se afla in etapa publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei proiectul Normei privind obligatiile de raportare si transparenta in sistemul pensiilor private, care contine prevederi privind introducerea unor noi anexe pentru eliminarea transmiterii unor documente in format tiparit (situatiile financiare anuale, raportarile contabile semestriale, raportul anual etc.), acestea urmand a fi transmise prin intermediul sistemului informatic de raportari (SIR), astfel relatia dintre administratori si A.S.F. fiind complet digitalizata.

"In concluzie, nevoia de digitalizare a serviciilor financiare a devenit stringenta in contextul crizei generate de pandemia Covid-19 si a schimbat paradigma modului de desfasurare a multor activitati, si, cu deosebire relationarea cu participantii in sistemul pensiilor private. Tinand cont de importanta digitalizarii in procesarea informatiilor si in cresterea calitatii promovarii produselor de pensii, dezvoltarea digitala permite totodata imbunatatirea nivelului de educatie financiara si incurajarea economisirii pe termen lung pentru asigurarea unui nivel de trai sustenabil la pensie. Transformarea digitala va contribui si la automatizarea proceselor, va eficientiza atat relatia administrator-participant, cat si cea dintre autoritatea de supraveghere si administratori, va conduce la cresterea transparentei sistemului de pensii, printr-un acces mai facil la informatii si va permite dezvoltarea inteligenta si modernizarea pietei pensiilor private in Romania", a spus Vicepresedintele ASF.