1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling
Angajatii vor beneficia de noi ...

Angajatii vor beneficia de noi zile de concediu. Ce modificari au fost aduse Codului Muncii?

Introducerea de noi zile de concediu, noi interdictii la concediere, informarea candidatilor / salariatilor cu privire la anumite aspecte suplimentare, precum formarea profesionala oferita de angajator, si includerea acestora in contractul de munca, precum si asigurarea salariatilor pe perioada in care beneficiaza de concediul de ingrijitor in sistemul asigurarilor sociale de sanatate fara plata contributiei se numara printre principalele modificari aduse Codului Muncii prin Legea nr. 283/2022, potrivit PwC Romania.

Astfel, angajatii pot beneficia intr-un an de 5 zile de concediu pentru ingrijirea unei rude care are nevoie de ingrijire sau sprijin ca urmare a unei probleme medicale grave si 10 zile pentru urgente familiale cauzate de boala sau de accident, ei neputand fi concediati in aceste situatii. Problemele medicale grave, precum si conditiile pentru acordarea concediului de ingrijitor se vor stabili prin ordin comun al ministrului muncii si solidaritatii sociale si al ministrului sanatatii. Neacordarea concediului de ingrijitor salariatilor care indeplinesc conditiile prevazute de lege, cu amenda de la 4.000 lei la 8.000 lei.

Legea prevede de asemenea asigurarea salariatilor pe perioada in care beneficiaza de concediul de ingrijitor in sistemul asigurarilor sociale de sanatate fara plata contributiei, perioada concediului de ingrijitor constituind stagiu de cotizare pentru stabilirea dreptului la indemnizatie de somaj si indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca.

In ceea ce priveste concediul pentru urgente familiale, angajatorul si salariatul stabilesc de comun acord modalitatea de recuperare a perioadei de absenta.

Noi prevederi au fost introduse si in cazul concediului paternal, in sensul in care tatii vor beneficia de vechime in aceasta perioada si nu vor putea fi concediati.

Informatii suplimentare pentru persoanele nou angajate si clarificari asupra timpului de munca

Alte modificari se refera la posibilitatea informarii angajatilor cu privire la prevederile regulamentului intern inclusiv pe suport electronic si informarea candidatilor / salariatilor cu privire la anumite aspecte suplimentare, inclusiv cu privire la dreptul si conditiile privind formarea profesionala oferita de angajator, aspecte ce vor trebui mentionate si in contractul de munca. Persoana selectata in vederea angajarii ori salariatului va fi informata si referitor la:

  • in lipsa unui loc de munca fix, posibilitatea asigurarii sau decontarii deplasarii de catre angajator intre locurile de munca diferite;
  • elementele constitutive ale veniturilor salariale, evidentiate separat, si metoda de plata a salariului;
  • durata normala a muncii, exprimata in ore/zi si/sau ore/saptamana, conditiile de efectuare si de compensare sau de plata a orelor suplimentare, precum si, daca este cazul, modalitatile de organizare a muncii in schimburi;
  • durata si conditiile perioadei de proba, daca exista.
  • dreptul si conditiile privind formarea profesionala oferita de angajator;
  • suportarea de catre angajator a asigurarii medicale private, a contributiilor suplimentare la pensia facultativa sau la pensia ocupationala a salariatului, precum si acordarea, din initiativa angajatorului, a oricaror alte drepturi, atunci cand acestea constituie avantaje in bani acordate sau platite de angajator salariatului ca urmare a activitatii profesionale a acestuia.

In situatia in care angajatorul nu informeaza salariatul cu privire la toate elementele prevazute de Codul Muncii, acesta va putea sesiza Inspectia Muncii, iar in cazul angajatorilor care au organe de inspectie proprii, salariatul se va putea adresa acestora. In situatia in care angajatorul nu isi indeplineste obligatiile de informare, persoana selectata in vederea angajarii ori salariatul, au dreptul sa sesizeze instanta de judecata competenta si sa solicite despagubiri.

Se interzice stabilirea unei noi perioade de proba daca, in termen de 12 luni, intre aceleasi parti, se incheie un nou contract individual de munca pentru aceeasi functie si cu aceleasi atributii.

Salariatii au dreptul de a munci la angajatori diferiti sau la acelasi angajator, in baza contractelor individuale de munca, fara suprapunerea programului de munca, beneficiind de salariul corespunzator pentru fiecare dintre acestea si niciunul dintre angajatori nu poate aplica un tratament nefavorabil salariatului care isi exercita acest drept.

Noul model-cadru al contractului individual de munca va fi adoptat prin ordin al ministrului muncii si solidaritatii sociale si va fi publicat pe site-ul institutiei.

Prin Legea nr. 283/2022 sunt aduse clarificari timpului de munca, precizandu-se ca programul de munca reprezinta modul de organizare a activitatii de catre angajator, care stabileste orele si zilele cand incepe si cand se incheie prestarea muncii.

Referitor la programul de munca individualizat se mentioneaza ca refuzul angajatorului de a da curs solicitarii salariatului privind un program de munca individualizat trebuie motivat, in scris, in termen de 5 zile lucratoare de la primirea solicitarii. Salariatul are dreptul de a reveni la programul de munca initial la sfarsitul perioadei convenite sau daca s-au schimbat circumstantele pentru care a solicitat un program individualizat.

Modul de organizare flexibil a timpului de lucru acorda salariatilor posibilitatea de adaptare a programului de lucru, inclusiv prin utilizarea formulelor de munca la distanta, a programelor de munca flexibile, programelor individualizate de munca sau a unor programe de munca cu timp redus de lucru.