1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling
Noul proiect de modificare a ...

Noul proiect de modificare a Normei RCA prevede Constatatea amiabila online. Vezi toate schimbarile vizate!

ASF - Autoritatea de Supraveghere Financiara a publicat, miercuri - 23 martie, in consultare publica, Proiectul de norma pentru modificarea si completarea Normei nr. 20/2017 privind asigurarile auto din Romania, cunoscuta si ca Norma RCA. Printre altele, proiectul prevede modificarea prevederilor care faceau obiectul de infringement de la Comisia Europeana. De asemenea, a fost inclusa Constatatea amiabila online, ce se va putea aplica incepand cu 15 octombrie.

Proiectul prevede si si faptul ca asiguratorii RCA vor practica aceeasi prima de asigurare neta de cheltuieli de distributie.

Conform Notei de prezentare, "Proiectul de Norma pentru modificarea si completarea Normei A.S.F. nr. 20/2017 are in vedere abrogarea sau modificarea prevederilor acestui act normativ ce nu sunt conforme cu prevederile legislatiei europene si/sau fac obiectul discutiilor purtate cu serviciile Comisiei Europene (COM) in cauza de infringement 2018/4075 - actiune in constatarea neindeplinirii obligatiilor de stat membru UE privind incompatibilitatea cu Directiva Solvabilitate II si Directiva MTPL a unor dispozitii ale legislatiei romanesti referitoare la asigurarea de raspundere civila auto adoptate in 2017."

Se are totodata in vedere eliminarea riscului juridic ca prevederile normei sau sanctiunile aplicate de catre A.S.F. societatilor in cazul incalcarii acestora sa poata fi contestate in fata instantelor de judecata si anulate, in conditiile date de prevederile art. 148 alin. (2) si (4) din Constitutia Romaniei.

De asemenea, sunt vizate aspecte privind:

- Posibilitatea incheierii formularului de "Constatare amiabila de accident" in format electronic: pentru a veni in sprijinul asiguratilor si a persoanelor prejudiciate si pentru a adapta legislatia RCA la schimbarile impuse de era digitala in cadrul proiectului a fost introdusa si posibilitatea incheierii in format electronic a formularului de "Constatare amiabila de accident".

Astfel, la articolul 41, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins: (3) Formularul "Constatare amiabila de accident" poate fi utilizat in relatia cu asiguratorii fara a mai fi necesara intocmirea documentelor de constatare de catre politia rutiera, numai daca este completat si semnat pe suport de hartie sau electronic prin intermediul unor sisteme informatice de catre ambii conducatori de vehicule implicati in accident.

Conform proiectului, Asiguratorii RCA si BAAR stabilesc de comun acord modul in care se poate emite si utiliza formularul "Constatare amiabila de accident" in format electronic.

Formularul "Constatare amiabila de accident" in format electronic reproduce acelasi model grafic, contine aceleasi informatii si are aceeasi valoare juridica cu cea a formularului tiparit.

La articolul 44 se prevede faptul ca "La momentul incheierii asigurarii RCA, asiguratorii RCA pun la dispozitia asiguratilor formularul "Constatare amiabila de accident" pe suport de hartie sau furnizeaza informatii cu privire la modalitatea de incheiere a acestuia in format electronic."

- Printre modificari vedem ca articolul 4 alineatul (1), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "d) nota de fundamentare, care sa cuprinda tarifele de prima pentru primii/urmatorii 3 ani si metodele actuariale de calcul utilizate pentru stabilirea tarifelor de prima;"

In varianta initiala, care a intrat in vigoare la 1 august 2017, textul era acesta: "d) nota de fundamentare care sa cuprinda tarifele de prima pentru primii 2 ani si metodele actuariale de calcul utilizate pentru stabilirea tarifelor de prima, potrivit prevederilor art. 11, si o estimare a indicatorilor specifici pentru o perioada de 5 ani".

- La articolul 10, alineatul (5) se abroga. In acesta se preciza anterior ca "In cazul vehiculelor pentru care, din cauza limitarilor tehnice sau legale, nu exista posibilitatea de a circula in afara teritoriului Romaniei, asiguratorii RCA emit polita RCA cu valabilitate pe teritoriul Romaniei si stabilesc tariful de prima luand in considerare riscurile aferente."

- La articolul 11, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(3) Tarifele de prima practicate sunt certificate de catre un actuar avizat de catre A.S.F., in baza unui raport scris transmis asiguratorului RCA, in care acesta atesta cel putin faptul ca: a) tarifele au fost calculate in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare; b) calitatea datelor utilizate respecta cerintele mentionate de dispozitiile legale in vigoare."

La articolul 11, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(5) Raportul prevazut la alin. (3) este insotit de nota de fundamentare a tarifelor de prima ce contine cel putin urmatoarele: a) elementele necesare certificarii tarifelor de prima de catre actuarul avizat de catre A.S.F.; b) detalierea primelor practicate la nivel de segmente omogene; c) ipotezele utilizate inclusiv cele cu privire la cheltuielile administrative si de vanzare care includ taxe si contributii; d) detalierea factorilor de incarcare; 3/ 6 e) coeficientii de majorare si/sau corectie utilizati; f) alte instrumente utilizate la determinarea primei de risc."

Tot la articolul 11, alineatul (2) se abroga. Initial, acesta prevedea ca "Asiguratorii RCA notifica A.S.F. cu privire la intentia de modificare a tarifelor de prima cu cel putin 60 de zile inainte de perioada in care acestea pot fi practicate."

La articolul 11, alineatul (19) si (20) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: "(19) Tarifele sunt calculate in functie de strategia adoptata de catre asiguratorul RCA. (20) Strategia inclusa in planul de afaceri prevazut la art. 22 din Legea nr. 237/2015, cu modificarile ulterioare, se coreleaza cu rezultatele analizei realizat versus estimat ale fiecarui an de referinta si se transmite A.S.F. la solicitarea acesteia."

- La articolul 13, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(2) Asiguratorilor RCA, intermediarilor de asigurari si intermediarilor de asigurari auxiliare le sunt interzise ofertarea, promovarea si comercializarea asigurarii RCA la prime de asigurare mai mari decat cele rezultate din aplicarea tarifelor de prima."

La articolul 13, alineatele (3) si (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(3) Indiferent de canalul de distributie utilizat, asiguratorul RCA practica aceeasi prima de asigurare neta de cheltuieli de distributie, stabilita pe baza criteriilor specifice unui asigurat."

(7) Oferta asiguratorului RCA este valabila pentru o perioada de minimum 10 zile lucratoare si contine urmatoarele informatii: a) prima neta de cheltuieli de distributie; b) comisionul platit distribuitorului, exprimat in valoare absoluta, sau c) costul aferent vanzarii directe; d) data pana la care oferta este valabila; e) costul acoperirii clauzei facultative de decontare directa; f) clauze si acoperiri suplimentare; g) clasa bonus-malus; h) mentiunea privind posibilitatea platii in rate. i) prima de asigurare totala obtinuta prin insumarea primei nete de cheltuieli de distributie cu cheltuielile de distributie aferente canalului de vanzare utilizat de catre potentialul asigurat, cu acoperirea si separat fara acoperirea clauzei de decontare directa."

- Noul proiect publicat de ASF include si modificarea modului de acordare a despagubirilor aferente consecintei lipsei de folosinta a vehiculelor inclusiv pentru inlocuirea temporara a acestora: modificari/abrogari pentru eliminarea unor restrictii ce nu au fost impuse de legislatia primara.

Astfel, la articolul 25, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(1) Despagubirile cuvenite persoanelor prejudiciate, ca urmare a consecintei lipsei de folosinta a vehiculului avariat, inclusiv pentru inlocuirea temporara a acestuia, sunt stabilite pe baza documentelor justificative care dovedesc prejudiciul suferit ca urmare a imposibilitatii utilizarii vehiculului avariat."

- La articolul 34, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(5)Tarifele de prima aferente decontarii directe sunt calculate distinct fata de tariful de prima RCA."

- S-a propus si modificarea anexei nr. 6: pentru inlocuirea, din cuprinsul anexei, a semnului distinctiv al

vehiculelor inregistrate in Regatul Unit, de la "GB" la "UK".

Prezenta norma se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I si intra in vigoare la 90 de zile de la data publicarii, cu exceptia prevederilor art. 41 alin. (3) si (6), art. 43 alin. (11 ) si art. 44 alin. (1) ce sunt in legatura cu modalitatea de incheiere in format electronic a formularului de "Constatare amiabila de accident" care intra in vigoare de la 15 octombrie 2022.

Textul integral al proiectului este disponibil AICI. Nota de prezentare a proiectului este disponibila AICI.

Propunerile/observatiile/comentariile se vor trimite la adresa electronica: reglementare.consultare@asfromania.ro, pentru o perioada de 10 zile, incepand cu data de 23.03.2022 pana la data de 01.04.2022.

Un alt proiect asemanator de modificare a Normei ASF nr. 20/2017 a fost publicat de Autoritate in august 2021. Detalii AICI.