1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling

Norma nr. 2/2014

Norma nr. 2/2014 pentru modificarea Normei ASF nr.13/2013 referitoare la procedura intermediara privind distribuția catre investitorii profesionali din Romania a titlurilor de participare emise de fondurile de investiții alternative administrate in alte state membre ale Uniunii Europene, precum si administrarea de catre un administrator de fonduri de investiții alternative dintr-un stat membru a unui alt organism de plasament colectiv in Romania.

FSA Rule No. 2/2014 for the amendment of FSA Rule No.13/2013

In temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) si d), art. 3 alin.(1) lit. b), art.6 alin.(1) si (2), precum si ale art. 14 din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 93/2012 privind inființarea, organizarea si funcționarea Autoritații de Supraveghere Financiara, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 113/2013, cu modificarile si completarile ulterioare,

In temeiul Hotararii Parlamentului Romaniei nr. 60/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 680 din 5 noiembrie 2013,

In urma deliberarilor din sedinta Consiliului din data de 26.02.2014,

Consiliul A.S.F. emite urmatoarea norma:

Art. I. Norma A.S.F. nr. 13/2013 referitoare la procedura intermediara privind distribuția catre investitorii profesionali din Romania a titlurilor de participare emise de fondurile de investiții alternative administrate in alte state membre ale Uniunii Europene, precum si administrarea de catre un administrator de fonduri de investiții alternative dintr-un stat membru a unui alt organism de plasament colectiv in Romania, aprobata prin Hotararea Consiliului A.S.F. nr.52/2013, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 679 din 5 noiembrie 2013, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 3, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(4) La momentul primirii notificarii indicate la alin. (1), sistemul informatic al A.S.F. va genera un mesaj automat de confirmare a primirii documentelor respective si de informare a autoritații competente din statul membru de origine al AFIA cu privire la faptul ca:

a) FIA care doresc distribuirea titlurilor de participare in Romania sunt inregistrate in Registrul public al A.S.F.;

b) anual, A.S.F. percepe un tarif de supraveghere a activitaților de distribuție de titluri de participare ale FIA inregistrate in alte state membre catre investitorii profesionali din Romania, dupa cum urmeaza:

1. 10.000 lei, in cazul distribuției titlurilor de participare ale unui singur FIA;

2. in cazul distribuției titlurilor de participare ale mai multor FIA sau ale unor FIA de tip compartimentat (umbrella funds):

(i) 8.000 lei pentru fiecare fond/subfond - pentru distribuția unui numar cuprins intre 2 si 10 FIA sau subfonduri ale aceluiasi FIA;

(ii) 6.000 lei pentru fiecare fond/subfond - pentru distribuția unui numar cuprins intre 11 si 20 FIA sau subfonduri ale aceluiasi FIA;

(iii) 5.000 lei pentru fiecare fond/subfond - pentru distribuția unui numar cuprins intre 21 si 40 FIA sau subfonduri ale aceluiasi FIA;

(iv) 4.000 lei pentru fiecare fond/subfond - pentru distribuția a mai mult de 40 FIA sau subfonduri ale aceluiasi FIA;

c) tarifele prevazute la lit. b), aferente primului an de distributie a titlurilor de participare catre investitorii profesionali din Romania, se achita de AFIA care a notificat intenția de distribuție, in contul A.S.F. avand codul IBAN ATCPMB - RO83TREZ 7005025XXX007370 deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti, dupa cum urmeaza:

1. in cazul in care notificarea a fost facuta in primul semestru, se achita tariful integral pentru anul in curs cel mai tarziu in ultima luna a semestrului I al anului pentru care aceste sume se datoreaza;

2. in cazul in care notificarea a fost facuta in al doilea semestru, se achita 50% din contravaloarea tarifelor prevazute la lit. b) pentru acel an calendaristic cel mai tarziu in luna decembrie;

d) incepand cu cel de-al doilea an, tarifele anuale prevazute la lit. b) se platesc de AFIA din statele membre cel mai tarziu in ultima luna a semestrului I al anului pentru care aceste sume se datoreaza;

e) in situația incetarii distribuției titlurilor de participare ale FIA si radierii din Registrul public al A.S.F. a FIA aferente in baza unui act individual emis in cursul primului semestru al unui an calendaristic, AFIA respectiv va plati 50% din contravaloarea tarifelor prevazute la lit. b) pentru acel an calendaristic."

2. La articolul 6, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) La momentul primirii notificarilor indicate la alin. (1), sistemul informatic al A.S.F. va genera un mesaj automat de confirmare a primirii documentelor respective si de informare a autoritații competente din statul membru de origine al AFIA cu privire la faptul ca:

a) pentru a incepe administrarea AOPC pe teritoriul Romaniei este necesara inregistrarea respectivului AFIA/sucursalei AFIA in Registrul public al A.S.F.;

b) anual, A.S.F. percepe un tarif de supraveghere a activitaților de administrare a AOPC-urilor din Romania de catre AFIA din alte state membre, dupa cum urmeaza:

1. 6.000 lei - in cazul administrarii directe, prevazute la art. 5 alin. (2);

2. 15.000 lei - in cazul administrarii realizate prin intermediul unei sucursale, prevazute la art. 5 alin. (3);

c) tarifele prevazute la lit. b) se achita de AFIA care a notificat intenția de administrare a AOPC din Romania in contul A.S.F., avand codul IBAN ATCPMB - RO83TREZ 7005025XXX007370 deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti, dupa cum urmeaza:

1. in cazul in care notificarea a fost facuta in primul semestru, tarifele prevazute la lit. b) pct.1 sau 2, dupa caz, se achita integral pentru anul in curs cel mai tarziu in ultima luna a semestrului I al anului pentru care aceste sume se datoreaza

2. in cazul in care notificarea a fost facuta in al doilea semestru, se achita 50% din contravaloarea tarifelor prevazute la lit. b) pct.1 sau 2, dupa caz, pentru acel an calendaristic cel mai tarziu in luna decembrie."

Art. II Prezenta norma se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in Buletinul Autoritatii de Supraveghere Financiara, precum si pe site-ul acesteia si intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Prim-vicepresedinte,

Daniel Daianu


Bucuresti,

Nr.2/04.03.2014

Din aceeasi categorie
PROMO