1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling

Norma nr. 20/2017

Norma nr. 20/2017 privind asigurarile auto din Romania.

In vigoare de la 01 august 2017

 
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 624 din 01 august 2017. Nu exista modificari pana la 02 august 2017.
 
In conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) si ale art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 113/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul prevederilor art. 17 alin. (2) si ale art. 43 alin. (1) lit. a) -h), j) si lit. l) -n) din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de vehicule si tramvaie, in urma deliberarilor Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara din cadrul sedintei din data de 26.07.2017,
 
    Autoritatea de Supraveghere Financiara emite prezenta norma.
 
TITLUL I
Asigurarea obligatorie de raspundere civila auto
 
CAPITOLUL I
Dispozitii generale
 
ARTICOLUL 1
Prevederi generale
(1) Prezenta norma reglementeaza:
   a) elementele contractului de asigurare obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse tertelor persoane prin accidente de vehicule si de tramvaie, denumit in continuare contract RCA, inclusiv prevederi legate de reinnoirea acestuia;
   b) formatul politei de asigurare RCA;
   c) conditiile si criteriile de autorizare a asiguratorului pentru practicarea asigurarii RCA;
   d) procesul privind avizarea, constatarea prejudiciilor si lichidarea dosarului de dauna;
   e) sistemul bonus-malus si criteriile de aplicare a acestuia;
   f) forma, dimensiunile, continutul si procedurile privind utilizarea formularului de constatare amiabila de accident;
   g) procesul de avizare si inregistrare, obligatiile si responsabilitatile personalului care efectueaza constatarea daunelor;
   h) modalitatea de decontare directa;
   i) lista documentelor necesare solutionarii cererii de despagubire;
   j) prevederi aplicabile asiguratilor cu risc ridicat;
   k) criterii de risc, indici de incarcare, coeficienti de majorare si/sau corectie ori alte instrumente de ajustare utilizate in calculul tarifului de prima.
   (2) Conditiile contractuale minime obligatorii pentru asigurarea RCA sunt stabilite de Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de vehicule si tramvaie si de reglementarile Autoritatii de Supraveghere Financiara emise in aplicarea acesteia.
 
Descarca AICI textul integral al Normei nr. 20/2017.