1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling
Guvernul vrea sa prelungeasca ...

Guvernul vrea sa prelungeasca valabilitatea asigurarilor de garantii de la CITY Insurance

Guvernul a publicat un proiect de Ordonanta de Urgenta pentru a prelungi termenul de valabilitate a politelor de garantii emise de CITY Insurance, fostul lider al pietei, aflat in proces de faliment, pana la 150 de zile de la data pronuntarii hotararii de deschidere a procedurii de faliment.

Astfel, politele de garantii vor fi valabile cu 60 de zile mai mult decat cele 90 de zile prevazute in prezent in legislatie, timp in care sunt valabile celelalte polite CITY Insurance, inclusiv cele RCA. Mai exact, politele actuale ale CITY Insurance isi pierd valabilitatea pe data de 11 mai 2022, insa politele de garantie vor ramane in vigoare inca 60 de zile dupa aceasta data.

Tribunalul Bucuresti a dispus, pe 9 februarie 2022, deschiderea procedurii falimentului CITY Insurance. De la aceasta data se vor numara cele 150 de zile.

In aceleasi conditii se vor denunta si contractele de reasigurare.

Vineri, 6 mai, Guvernul a publicat Proiectul de Ordonanta de Urgenta pentru modificarea art.262 alin.(3 ^2) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa si pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.19/2022 privind unele masuri referitoare la garantiile de buna executie constituite in cadrul contractelor de achizitie publica si al contractelor sectoriale.

Potrivit Notei de Fundamentare, la acest moment se constata ca termenul alocat operatorilor economici pentru obtinerea de noi instrumente de garantare este insuficient in contextul economic actual, cu consecinta imposibilitatii constituirii sau reconstituirii grantiilor de buna executie prin contracte de asigurari de garantii emise de societatile de asigurari astfel incat sa asigure obiectivele de investitii aflate in derulare, ca urmare a depasirii plafonului maxim acordat si stadiului avansat al obiectivelor de investitii (40% - 80%, 90%).

De asemenea, imposibilitatea constituirii/reconstituirii garantiei de buna executie prin scrisori de garantie bancara, se datoreaza si conditiilor particulare de creditare/plafon impuse de catre societatile bancare. In esenta, unitatile din sistemul bancar romanesc au anumite conditii de eligibilitate pentru a fi emisa o astfel de scrisoare, dupa cum urmeaza: i) Firma sa aiba minimum un an financiar incheiat; ii) Sa se inregistreze profit din exploatare, iar afacerile sa fie in crestere conform ultimului bilant contabil; iii) Firma sa nu aiba restante la alte credite contractate si sa nu figureaza cu incidente majore in Centrala Incidentelor de Plata, in ultimele sase luni; iv) Sa nu existe intarzieri mai mari de 15 zile calendaristice, in ultimul an, la plata creditelor contractate; v) Firma sa nu inregistreze popriri active pe cont si sa nu figureze cu datorii bugetare restante etc.

Totodata, lipsa cash-flow-ului de pe piata constructiilor, conduce la imposibilitatea constituirii/reconstituirii garantiei de buna executie prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale.

Prin urmare, toate elementele avute in vedere pentru adoptarea in regim de urgenta a unor masuri subzista si la acest moment. Astfel, riscul rezilirii contractelor cu consecinta nerealizarii obiectivele de investitii aflate in derulare este actual, periclitand absorbia fondurilor europene destinate realizarii obiectivelor de investitii necesare dezvoltarii Romaniei.

Sanctiunea rezilierii contractelor trebuie sa fie privita ca o masura de ultima instanta, aplicabila numai in cazul in care celelalte masuri contractuale (punere in intarziere, prelungirea termenului de proiectare/executie, perceperea de penalitati, etc) nu conduc la salvarea contractului. in consecinta, rezilierea nu trebuie sa reprezinte decat o exceptie aplicabila doar in situatia in care un antreprenor, din culpa sa exclusiva, se afla in imposibilitatea indeplinirii obligatiei de a finaliza obiectivul de investitii.

Tinand cont de faptul ca ne aflam in fata unei situatii dificile in care culpa neindeplinirii obligatiilor contractuale nu poate fi considerata o culpa care apartine exclusiv antreprenorilor, masura rezilierii contractului de achizitie publica motivata de imposibilitatea constituirii/reconstituirii garantiei de buna executie ca urmare a problemelor existente pe piata asigurarilor, ar reprezenta o masura exagerata cu consecinte grave in procesul de derulare a obiectivelor de investitii finantate din bani publici.

In conditiile in care specificul constituirii unor noi garantii de buna executie in cadrul contractelor de achizitie publica trebuie sa tina cont de particularitatile contractelor de asigurare incadrate in clasa de asigurari 15 - garantii, prevazuta in anexa nr. 1, Sectiunea A din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea si supravegherea activitatii de asigurare si reasigurare, cu modificarile si completarile ulterioare, si pentru a permite la acest moment continuarea demersurilor necesare punerii in practica a prevederilor isntituite prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.19/2022, este necesara luarea, in regim de urgenta, a masurii prelungirii termenului de 90 de zile stabilit initial la 150 de zile, se mai precizeaza in Nota de Fundamentare.

Prelungirea termenului la 150 de zile este de natura sa asigure conditiile optime de realizare a demersului propus initial oferindu-se astfel parghiile legale necesare continuarii si finalizarii contractelor de achizitie publica/contractelor sectoriale aflate in derulare, evitandu-se astfel blocarea implementarii unor proiecte majore de investitii, care ar afecta si periclita absorbtia fondurilor puse la dispozitia Romaniei in cadrul Programului operational Infrastructura mare 2014 - 2020, cu riscul dezangajarii fondurilor alocate prin acest instrument Romaniei.

Avand in vedere dificultatile constatate la aceasta data in punerea in practica in termenul initial a masurilor reglementate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.19/2022, pentru a evita riscul dezangajarii fondurilor alocae in cadrul Programului operational Infrastructura mare 2014 - 2020 prin nefinalizarea proiectelor in cadrul carora sunt realizate si incheiate contracte de achizitie publica pentru care este necesara constituirea unei noi garantii de buna executie, ce ar conduce la majorarea deficitului excesiv, adoptarea prelungirii termenului in care aceasta operatiune ar putea fi indeplinita trebuie realizata pe cale ordonantei de urgenta.

Detalii, AICI!

Decizia ASF (din 17 septembrie) de retragere a autorizatiei de functionare a Societatii de Asigurare-Reasigurare CITY Insurance SA, constatarea starii de insolventa si promovarea cererii privind deschiderea procedurii falimentului impotriva acesteia a fost publicata, pe 27 septembrie 2021, in Monitorul Oficial, Partea I, nr 921.

Dupa mai multe amanari in ultimele patru luni, Tribunalul Bucuresti a dispus, miercuri - 9 februarie 2022, deschiderea procedurii falimentului CITY Insurance, Astfel, conform legislatiei, politele vor mai fi valabile maxim 90 de zile, respectiv pana pe data de 11 mai 2022.

Aproape 500.000 de polite RCA emise de CITY Insurance inceteaza pe 11 mai. Soferii trebuie sa incheie alta asigurare pentru a circula legal si pot solicita returnarea primei proportional cu perioada de valabilitate ramasa in vigoare.

Asigurarile de garantii in 2021

In anul 2021, primele brute subscrise pentru asigurarile de garantii s-au situat la o valoare de circa 345,38 de milioane de lei, inregistrand o scadere de aproximativ 25% fata de aceeasi perioada a anului anterior.

In ceea ce priveste valoarea indemnizatiilor brute platite, aceasta a fost de circa 47,53 milioane de lei, in crestere cu aproximativ 18% fata de 2020, conform datelor ASF - Autoritatea de Supraveghere Financiara.

Vezi AICI clasamentul companiilor care au vandut asigurari de garantii in 2021.