1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling
Declaratia privind beneficiarul ...

Declaratia privind beneficiarul real

Autor: Alina MARDARE
Avocat in cadrul Societatii civile profesionale 
de avocatura Chiric & Chiric

In articolul precedent in care am tratat chestiunile cu privire la declaratia privind beneficiarul real, am prezentat modificarile pe care Legea 108/2020 le adusese Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului. La acel moment, modificarile aduse Legii nr. 129/2019 au fost unele importante pentru persoanele juridice, acestea fiind, pana recent, degrevate partial de birocratia pe care o implica depunerea declaratiei privind beneficiarul real.

Asa cum am aratat, la momentul respectiv, prin introducerea a doua noi alineate, respectiv alineatele (1)*1 si (1)*2 ale articolului 56 a legii mai sus mentionate, au fost exceptate de la obligatia depunerii declaratiei:
  • regiile autonome, companiile si societatile nationale si societatile detinute integral sau majoritar de stat (acestea au ramassi in prezent exceptate de la obligatia de a depune declaratia privind beneficiarul real);
  • persoanele juridice constituite doar din asociati persoane fizice, atunci cand acestia erau singurii beneficiari reali (modificataasa cum reiese si din continutul articolului de mai jos).
Asadar, pana de curand, obligatia depunerii declaratiei privind beneficiarul real al persoanelor juridice inregistrate in registrul comertului exista doar in doua situatii:
  • Atunci cand persoana juridica era constituita din/si din asociati persoane juridice;
  • Atunci cand interveneau modificari privind asociatii in datele deja detinute de catre Oficiului National al Registrului Comertului.
Odata cu publicarea in Monitorul oficial a Legii 101/2021 si intrare ei in vigoare incepand cu 30 aprilie 2021, sunt supuse obligatiei de depunere a declaratiei privind beneficiarul real si persoanele juridice constituite doar din asociati persoane fizice, atunci candacestia sunt singurii beneficiari reali.

Astfel, persoanele juridice supuse obligatiei de inregistrare in registrul comertului au obligatia de a depune declaratia privind beneficiarul real si in situatia in care sunt constituite numai din persoane fizice, la fel ca si celelalte societati, dupa cum urmeaza:
  • Atunci cand se inmatriculeaza noua societate;
  • Anual, in termen de 15 zile de la aprobarea situatiilor financiare anuale;
  • Atunci cand intervin modificari privind asociatii in datele deja detinute de catre Oficiului National al Registrului Comertului;
Sintetizand, trebuie sa retinem urmatoarele:

Declaratia de beneficiar real va fi depusa de orice persoana juridica supusa inregistrarii in ONRC, indiferent daca are ca asociati doar persoane fizice si/sau persoane juridice:

a) in ceea ce priveste termenul limita de depunere a declaratiei, trebuie avute in vedere dispozitiile art. 2 din OUG nr.191/2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevazute in sarcina asociatiilor si fundatiilor, precum si a persoanelor juridice inregistrate in registrul comertului care stabilesc ca termenul pana la care se depune declaratia privind beneficiarul real prevazut la art. 62 alin, (1) din Legea nr. 129/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, este de maximum 90 de zile de la incetareastarii de alerta care este incain vigoare la data publicarii acestui articol.

b) in ceea ce priveste obligatia anuala de depunere a declaratiei - 15 zile de la aprobarea situatiilor financiare anuale, dat fiind faptul ca, in privinta societatilor comerciale, potrivit Ordinului 58/2021, termenul pentru depunerea situatiilor financiare anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor este de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar, adica 31.05.2021, rezulta ca, anul acesta, declaratia privind beneficiarul real va trebui depusa cel tarziu pana la data de 15.06.2021, dacaconditiileprevazute de OUG 192/2020 nu mai subzista.

c) in ceea ce priveste situatia in care intervin modificariin structura asociatilor - termenul este de 15 zile de la data survenirii acestora cu mentiunea de la paragraful anterior.

Continutul si modalitatile de declarare:

a) Declaratiile privind beneficiarul real prevazute la art, 56 alin. (1) si (4) si la art. 62 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, pot avea forma de inscris sub semnatura privata ori forma electronica si pot fi transmise la oficiul registrului comertului prin mijloace electronice, cu semnatura electronica, prin intermediul portalului https://recom.onrc.rosau prin servicii de posta si curier.

b) Declaratiile mentionate pot fi date si in fata reprezentantului oficiului registrului comertului sau se pot depune, personal sau prin reprezentant, avand data certa, data de notarul public ori atestata de avocat.

c) Continutul orientativ al acestei declaratii asa cum reiese din modelul de pe site-ul Oficiului National al Registrului Comertului il puteti consulta aici.

Instructiunile de depunere on-line le puteti gasi aici.

Sanctiunile pentru nerespectarea obligatiei de a depune declaratia privind beneficiarul real constau in aplicarea unei amenzi cuprinse intre 5.000 lei - 10.000 lei si, in caz de neconformare in vederea indeplinirii obligatiei in termen de 30 de zile de la aplicarea amenzii, se va putea dispune dizolvarea societatii.

Articolul de opinie de mai sus a fost preluat de pe blogul https://www.chiric.eu/blog, in urma colaborarii pe teme juridice dintre 1asig.ro si CHIRIC & CHIRIC.