1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling
ASF a publicat rezultatele ...

ASF a publicat rezultatele exercitiului de evaluare a activelor si pasivelor sectorului asigurarilor din Romania

Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), impreuna cu Autoritatea Europeana privind Asigurarile si Pensiile Ocupationale (EIOPA), anunta rezultatele exercitiului de evaluare a activelor si pasivelor sectorului asigurarilor din Romania. In cadrul exercitiului a fost evaluat de asemenea gradul de adecvare a sistemului de guvernanta si a pozitiei financiare si de solvabilitate a companiilor de asigurare din Romania.

Exercitiul a inclus 24 de companii de asigurare din Romania, a avut ca data de referinta 30 iunie 2020 si a avut ca rezultat o descrestere semnificativa in cerintele prudentiale de solvabilitate agregate, comparativ cu indicatorii raportati la data de referinta.

Dupa exercitiul BSR, cerinta de capital de solvabilitate (SCR) agregata este de 99% (in scadere de la 179%) iar cerinta minima de capital (MCR) este de 259% (in scadere de la 436%).

Aceste rezultate includ CITY Insurance S.A., care era inca activa pe piata din Romania la data de referinta. Autorizatia CITY pentru desfasurarea activitatilor de asigurare a fost retrasa pe 16 septembrie 2021.

Fara CITY, rezultatul exercitiului ar indica o valoare agregata a SCR de 141% si o valoare agregata a MCR de 351%, reprezentand o scadere a SCR si MCR de 37,6 puncte procentuale si respectiv de 80 puncte procentuale, comparativ cu indicatorii raportati la data de referinta.

Evaluarea a fost desfasurata de catre evaluatori externi independenti, pe baza unei metodologii detaliate elaborate in scopul exercitiului. Exercitiul a fost supravegheat de un comitet de coordonare format din reprezentanti ai ASF si EIOPA, cu sprijinul unui consultant care a inclus reprezentanti ai ambelor autoritati.

Exercitiul a furnizat o imagine a riscurilor si vulnerabilitatilor sectorului asigurarilor din Romania, la data de 30 iunie 2020. Companiile de asigurare vor lua masuri pentru a aborda constatarile exercitiului, inclusiv sa transmita planuri pentru corectarea deficientelor de guvernanta si consolidarea sistemului de guvernanta. Masurile de remediere solicitate de ASF vor lua in considerare evenimentele ulterioare datei de referinta, transmite ASF.

Raportul este disponibil aici.

BSR a oferit supraveghetorilor o evaluare punctuala a pozitiei financiare si de solvabilitate, precum si a adecvarii sistemului de guvernare a pietei asigurarilor din Romania. Se asteapta ca societatile de asigurare sa urmareasca rezultatul exercitiului si sa intreprinda actiuni pentru abordarea constatarilor, conform indicatiilor Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.).

BSR a avut ca rezultat ajustari atat in crestere, cat si in scadere cu impact direct asupra principalelor rate prudentiale, Cerinta de capital minim (MCR) si Cerinta de capital de solvabilitate (SCR).

Ajustarea agregata a Excedentului total al activelor fata de obligatii a reprezentat o scadere cu 1.736,1 milioane (mil) RON. Datoriile totale au crescut cu 769,3 mil RON, in principal din cauza majorarii rezervelor tehnice (1.035,1 mil RON). Pe partea activelor, activele totale au scazut cu 966,8 mil RON, in principal ca urmare a ajustarilor aferente sumelor recuperabile din reasigurare, creantelor din reasigurare, imprumuturi si credite ipotecare si numerar si echivalente de numerar, desi pentru unele societati s-a inregistrat un impact pozitiv ca urmare a ajustarii evaluarii in crestere a investitiei in PAID.

Fondurile proprii eligibile (EOF) agregate pentru acoperirea SCR au scazut cu 1.952,9 mil RON, iar fondurile proprii eligibile agregate pentru acoperirea MCR au scazut cu 1.809,6 mil RON. SCR a crescut cu 544,4 mil RON si MCR a crescut cu 123,3 mil RON. Rata agregata SCR a scazut cu 79,5pp, iar rata MCR a scazut cu 177pp comparativ cu ratele raportate la data de referinta.

Rezultatele agregate mentionate mai sus includ CITY Insurance S.A., cel mai mare jucator de pe piata asigurarilor din Romania la data de referinta BSR.

In urma probelor rezultate din procesul de supraveghere cu privire la dificultatile financiare ale CITY care ar putea sa o impiedice sa-si indeplineasca obligatiile si a esecului ulterior al CITY de a-si restabili soliditatea financiara in conditiile prevazute de lege, Consiliul A.S.F. a decis, la 16 septembrie 2021, sa retraga autorizatia CITY de a desfasura activitati de asigurare si sa solicite initierea procedurilor de faliment.

Deficientele financiare ale CITY se reflecta in rezultatul BSR. Excluderea CITY din rezultatele agregate ar avea ca rezultat un SCR agregat de 141% si un MCR agregat de 351%, o crestere a obligatiilor totale de 421,3 mil RON in principal ca urmare a cresterii rezervelor tehnice (185,2 mil RON) si o scadere a activelor totale cu 320,8 mil RON in principal ca urmare a ajustarilor sumelor recuperabile din reasigurare, creantelor din reasigurare si impactului pozitiv puternic din ajustarea evaluarii in crestere a valorii de piata a PAID. Cu exceptia CITY, Fondurile proprii cumulate eligibile pentru acoperirea SCR ar scadea cu 769,8 mil RON, iar Fondurile proprii cumulate eligibile pentru acoperirea MCR ar scadea cu 753,8 mil RON, in timp ce SCR ar creste cu 214,5 mil RON si MCR creste cu 42,6 mil RON. Ca urmare, rata agregata SCR ar scadea cu 37,6pp, iar rata MCR cu 80pp, comparativ cu ratele raportate la data de referinta.

In cazul a trei societati - CITY, ASITO si EUROINS - fondurile proprii totale disponibile pentru acoperirea MCR au fost insuficiente. In ceea ce priveste SCR, in cazul a doua societati - CITY si EUROINS - fondurile proprii totale disponibile pentru acoperirea SCR au fost insuficiente. Pentru societatile cu deficit, suma totala a deficitului MCR a fost de 1.586,3mil RON, iar valoarea totala a deficitului SCR a fost de 2.328,2mil RON. De remarcat ca in toate cele 3 societati au existat evenimente ulterioare relevante, asa cum este descris mai jos.

O parte semnificativa a ajustarilor reflecta deficiente ale sistemului de guvernanta. Au fost identificate vulnerabilitati la mai multe societati in legatura cu mediul IT si cadrul de control intern legate de daune si rezerve tehnice, reasigurare, depreciere si calculul cerintelor de capital. Exista o nevoie generala de imbunatatire a cadrului formal al documentarii, in special in ceea ce priveste calcularea rezervelor tehnice, inclusiv legate de definirea ipotezelor si a rationamentului profesional, simplificarilor, recunoasterii limitelor contractuale, separarii contractelor, segmentarii si definirii grupelor de riscuri omogene (HRG), precum si evaluarea celei mai bune estimari cedate, si a probelor de audit disponibile aferente controalelor care urmeaza sa fie efectuate asupra datelor in conformitate cu cerintele SII.

Pe baza rezultatelor BSR si a recalcularii indicatorilor prudentiali, societatile sunt grupate, dupa cum se indica mai jos, pentru a face obiectul unor actiuni de urmarire corectiva diferentiate, astfel cum este stabilit in Masurile de "follow-up" publicate de A.S.F. la 13 martie 2020.

Actiunile de remediere cerute de A.S.F. vor lua in considerare evenimentele ulterioare datei de referinta.

1. Societati de asigurare din grupa 1: Societati de asigurare care, pe baza rezultatului BSR, nu detin suficiente fonduri proprii de baza eligibile pentru a acoperi Cerinta de Capital Minim (MCR): CITY, EUROINS, ASITO.

Actiuni ulterioare dupa data de referinta a revizuirii bilantului:

- CITY: societatii i s-a retras autorizatia de a desfasura activitati de asigurare prin decizie a Consiliului A.S.F. din 16 septembrie 2021.

- EUROINS:

  • in perioada martie-aprilie 2021 capitalul societatii a fost majorat cu 126,64 mil RON din care 76,64 mil RON prin conversia a doua imprumuturi subordonate si in Iulie-Septembrie cu alte doua imprumuturi subordonate de 39,4 mil RON si 5,25 mil RON. In perioada Septembrie - Octombrie 2021 a fost virata suma de 120,22 mil RON pentru majorarea capitalului societatii, operatiune in curs de aprobare de catre ASF;
  • societatea a vandut investitia imobiliara din Bulgaria cu 24,66 mil RON in iunie 2021 si a vandut in decembrie 2020 si aprilie 2021 soldul creantelor din regrese si a creantelor din recuperari cu 58,4 mil RON, asa cum este raportat de societate. Ajustarile aduse proprietatii de catre auditori si calculul rezervei pentru creante cu regres si creante din recuperari nu au luat in considerare vanzarile ulterioare conform metodologiei stabilite;
  • societatea a semnat un nou contract de reasigurare pentru care a depus o analiza de transfer al riscurilor in contextul planului de redresare impus prin Decizia A.S.F. nr. 1137/28.09.2020.

Vezi AICI reactia EUROINS.

- ASITO: capitalul social al societatii a fost majorat in septembrie 2020 cu 5.711.900 lei, de la valoarea de 20.642.300 lei la valoarea de 26.354.200 lei.

2. Societati de asigurare din grupa 2: societati de asigurare care, pe baza rezultatului BSR, nu detin suficiente fonduri proprii eligibile pentru a acoperi cerinta de capital de solvabilitate (SCR): CITY, EUROINS.

Actiuni ulterioare datei de referinta a revizuirii bilantului: Vezi mai sus. 11 3)

3. Societati de asigurare din grupa 3: societati de asigurare care, pe baza rezultatului BSR, detin fonduri suficiente pentru acoperirea MCR si SCR: societatile ramase.

Tuturor societatilor le-au fost facute recomandari pentru remedierea anumitor deficiente sau pentru imbunatatirea anumitor arii identificate. Toate societatile vor transmite A.S.F. planuri care vizeaza corectarea acestor situatii.

Acest exercitiu BSR este al doilea pentru piata de asigurari din Romania. Un exercitiu similar a fost efectuat pe piata romaneasca de asigurari in 2014-2015, cu rezultate extrem de relevante atat pentru societatile de asigurare, cat si pentru asigurati. Desi a existat o evolutie constanta a sectorului de la finalizarea acestui exercitiu, piata romaneasca a asigurarilor se caracterizeaza printr-un nivel ridicat de concentrare si isi mentine dependenta de asigurarea de raspundere civila auto (RCA), precum si o crestere rapida a activitatii anumitor societati in ceea ce priveste asigurarile de credite si garantii.

In perioada 2020-2021, in cadrul BSR au participat 24 de societati. Au fost excluse doua societati si anume Asigurare Reasigurare ASIMED S.A., careia i s-a retras autorizatia in decembrie 2020 si ONIX Asigurari S.A., care va fi supusa unui control de supraveghere specific dupa BSR.

BSR a fost realizat de 5 auditori, care au fost selectati conform criteriilor cuprinse in ToR pentru BSR: Deloitte Audit S.R.L., Ernst &Young Assurance Services S.R.L. in asociere cu Ernst & Young Business Advisory Solutions, KPMG Audit S.R.L., Mazars Romania S.R.L. si PricewaterhouseCoopers Audit S.R.L.

Detalii despre exercitiu gasiti aici.