1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling
AEGON Pensii in 2021, de la ...

AEGON Pensii in 2021, de la pierdere la profit

Anul 2021 a adus Aegon Pensii un profit net de 30,55 milioane de lei, de la o pierdere 30,63 milioane de lei la finele exercitiului financiar 2020, pe fondul reducerii semnificative a cheltuielilor de exploatare, potrivit datelor administratorului.

"In baza reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, repartizarea profitului contabil se recunoaste si inregistreaza in contabilitatea entitatii juridice pe destinatii, respectiv segment Pilon 2 si Pilon 3 si numai dupa aprobarea situatiilor financiare anuale. Spre deosebire de cele doua exercitii financiare anterioare celui analizat, respectiv 2019 si 2020, in care s-a inregistrat un rezultat contabil negativ, rezultatul contabil al exercitiului financiar 2021 este unul pozitiv, societatea procedand la repartizarea acestuia catre rezerva legala - 1.527.603 lei si profit nerepartizat - 29.024.460 lei. Din punct de vedere al sursei generatoare, profitul contabil inregistrat de societate la nivelul exercitiului financiar 2021 este format din (a) profitul contabil obtinut din activitatea de administrare a fondului Vital (Pilon II) in cuantum de 31.065.866 lei (anul 2020: pierdere contabila de 30.153.297 lei) si (b) pierdere contabila obtinuta din activitatea de administrare a fondului Esential (Pilon III) in cuantum de 513.803 lei (anul 2020: pierdere contabila de 484.077 lei)", se arata in raportul companiei.

Pe partea de venituri totale, societatea a consemnat un avans de 28,6%, de la 49,87 milioane de lei in 2020 la 64,12 milioane de lei la finele anului trecut.

Cheltuielile totale s-au injumatatit in 2021, de la 80,5 milioane de lei la 33,57 milioane de lei, sub efectul diminuarii semnificative a cheltuielilor de exploatare (ajustari de provizioane).

Aegon Pensii administreaza fondul de pensii administrat privat Vital (Pilonul 2) si fondul de pensii facultative Aegon Esential (Pilonul 3).

Vital avea la finele anului 2021 active nete de 8,934 miliarde de lei si un numar de 960.822 participanti.

Activele nete ale Aegon Esential insumau 11,05 milioane de lei la finele anului trecut, banii reprezentand plasamentele a 3.948 de persoane.

Cu un capital social de 40 milioane de lei, administratorul este controlat de Aegon Poland/Romania Holding BV (Olanda) - 99,99% si Aegon Czech Republic Holdig BV (Olanda) - 0,01%.