1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling
Tarifele RCA vor fi inghetate ...

Tarifele RCA vor fi inghetate pentru 6 luni. Vezi ce alte prevederi include Proiectul de HG

Ministerul Finantelor a publicat miercuri, 22 martie a.c., in consultare publica, proiectul de Hotarare ce prevede inghetarea tarifelor RCA si limitarea comisioanelor brokerilor la maxim 8% pe o perioada de 6 luni, precum si modul in care se vor acorda despagubirile.

Proiectul poate fi consultat AICI.

El priveste stabilirea tarifelor de prima maxime aplicabile de catre societatile de asigurare care practica asigurarea obligatorie de raspundere civila auto (RCA) pentru prejudicii produse tertelor persoane prin accidente de vehicule si de tramvaie.

Ca urmare a cresterii tarifelor de prima RCA, „o solutie temporara pentru remedierea starii de fapt o poate constitui inghetarea temporara, pentru 6 luni, a tarifelor de prima practicate de asiguratorii RCA pentru contractele RCA incheiate ulterior datei intrarii in vigoare la nivelul tarifelor de prima proprii calculate si practicate de catre acestia la data de 1 martie 2022, iar in situatia in care tarifele de prima practicate in data de 1 martie 2022 sunt mai mari decat cele practicate la data de 1 martie 2023, atunci asiguratorii RCA vor aplica cel mai mic tarif de prima, astfel fiind asigurata o dispersie a riscurilor la nivelul pietei de asigurari", se precizeaza in nota de fundamentare.

Proiectul cuprinde urmatoare:

Art. 1. - (1) Prezenta hotarare stabileste tarifele de prima maxime pentru asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse tertelor persoane prin accidente de vehicule si de tramvaie, denumita in continuare asigurare RCA, ce urmeaza a fi aplicate de catre societatile de asigurare care practica asigurarea RCA, denumite in continuare asiguratori RCA, in conditiile art. 4 alin. (3) din Legea concurentei nr. 21/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Tarifele de prima maxime prevazute la alin. (1) se stabilesc la nivelul propriilor tarife de prima care au fost practicate de catre fiecare asigurator RCA la data de 1 martie 2022 si sunt valabile pentru o perioada de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), in situatia in care tarifele de prima practicate de catre asiguratorii RCA la data de 1 martie 2022 sunt mai mari decat cele practicate la data de 1 martie 2023, asiguratorii RCA aplica cel mai mic tarif de prima dintre cele doua.

(4) Asiguratorii RCA aplica tarifele de prima maxime prevazute la alin. (2) sau (3) incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

(5) Tarifele de prima maxime se aplica in cazul contractelor RCA incheiate dupa data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

(6) Comisioanele de distributie aferente contractelor RCA se limiteaza la maximum 8% din prima bruta incasata pentru o perioada de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

(7) Supravegherea practicarii tarifelor de prima maxime de catre asiguratorii RCA stabilite conform prevederilor prezentei hotarari se exercita de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, denumita in continuare A.S.F.

Conform proiectului, tarifele de prima maxime se stabilesc pentru clasa de bonus/malus medie, B0.

In functie de istoricul de dauna al asiguratului, asiguratorii RCA aplica clasa de bonus/malus in care se incadreaza acesta, conform prevederilor legale.

Articolul 3 din proiect prevede ca, in perioada aplicarii prevederilor prezentei hotarari, la despagubirile acordate de catre asiguratorii RCA, in baza contractelor prevazute la art. l alin. (5), pentru acoperirea costurilor de inlocuire temporara a vehiculului avariat cu un vehicul din aceeasi clasa sau o clasa inferioara, calculul despagubirii are in vedere un tarif ce nu poate depasi tariful mediu de inchiriere publicat de catre Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania (BAAR).

De mentionat ca despagubirile se acorda numai in situatia in care vehiculul avariat nu mai poate fi utilizat din punct de vedere tehnic.

Perioada maxima pentru care se pot acorda aceste despagubiri este de 30 de zile de la data eliberarii autorizatiei de reparatie de catre politie sau a documentului de intrare in reparatie eliberat de catre asiguratorul RCA, dupa caz. Prin exceptie, perioada maxima poate fi prelungita numai cu aprobarea prealabila a asiguratorului RCA. In cazul vehiculelor care nu se mai repara si se incadreaza in situatia de dauna totala economica, despagubirile acopera perioada cuprinsa intre data constatarii avariilor si data inaintarii ofertei de despagubire; in acest caz valoarea despagubirii nu poate depasi 25% din valoarea de piata a vehiculului avariat.

Potrivit proiectului, depasirea nivelului tarifelor de prima maxime stabilite conform prezentei hotarari si practicarea comisioanelor de distributie la un nivel mai mare decat cel prevazut la art. 1 alin. (6) de catre asiguratorii RCA constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 50.000 lei.

Pe langa sanctiunea contraventionala principala, prevazuta in functie de gravitatea faptei, Consiliul A.S.F. poate aplica si sanctiunile contraventionale complementare prevazute la art. 5 alin. (3) lit. b) si t) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Contraventiile se constata de catre persoanele cu atributii privind supravegherea si controlul din cadrul A.S.F., iar aplicarea sanctiunilor contraventionale se realizeaza de catre Consiliul A.S.F., iar amenzile se fac venit la bugetul de stat.