1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling
Solutii favorabile ASF, pronuntate ...

Solutii favorabile ASF, pronuntate in luna noiembrie 2022

In luna noiembrie a anului 2022, instantele de judecata au pronuntat solutii favorabile A.S.F. in urmatoarele dosare relevante:

 1. Curtea de Apel Bucuresti - Dosarul nr. 2300/2/2022
  Prin Hotararea nr. 1984/8.11.2022, Curtea de Apel Bucuresti a dispus o solutie favorabila A.S.F., in contradictoriu cu reclamantul George Sorin Constantin, in calitate de membru al Consiliului de administratie si membru al Comitetului de Audit in cadrul S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., la data sanctionarii.
  Solutia pe scurt:
  "Respinge actiunea, ca neintemeiata.
  Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare. (...)"
  Obiectul cauzei: anularea Deciziei A.S.F. nr. 262/7.03.2022 prin care reclamantul, George Sorin Constantin, in calitate de membru al Consiliului de administratie si membru al Comitetului de Audit in cadrul S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., a fost sanctionat cu avertisment pentru nerespectarea unor dispozitii incidente pietei de capital.
  Solutia instantei poate fi consultata la adresa:
  https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000406880&id_inst=2
 2. Curtea de Apel Bucuresti - Dosarul nr. 2302/2/2022
  Prin Hotararea nr. 2006/9.11.2022, Curtea de Apel Bucuresti a dispus o solutie favorabila A.S.F., in contradictoriu cu reclamantul Gabriel Goia, in calitate de membru al Consiliului de administratie al S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., la data sanctionarii.
  Solutia pe scurt:
  "Respinge cererea de chemare in judecata, ca neintemeiata.
  Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.(...)"
  Obiectul cauzei: cererea introductiva prin care reclamantul Gabriel Goia solicita anularea Deciziei A.S.F. nr. 265/7.03.2022, prin care acesta a fost sanctionat cu avertisment, in calitate de membru al Consiliului de administratie al S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., pentru nerespectarea unor dispozitii incidente pietei de capital.
  Solutia instantei poate fi consultata la adresa:
  https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000406882&id_inst=2
 3. Curtea de Apel Bucuresti - Dosar nr. 5382/2/2021
  Prin Hotararea nr. 2156/16.11.2022, Curtea de Apel Bucuresti a dispus o solutie favorabila A.S.F., in contradictoriu cu reclamanta Auto Martin S.R.L.
  Solutia pe scurt:
  "Admite exceptia inadmisibilitatii. Respinge capatul de cerere avand ca obiect anularea Deciziei A.S.F. nr. 203/12.02.2021, ca inadmisibil. Respinge, in rest, cererea ca neintemeiata. Obliga reclamanta la plata catre PROMATERIS SA a sumei de 10.000 lei cu titlu de cheltuieli de judecata. Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare."
  Obiectul cauzei: : - anularea in tot a Deciziei A.S.F. nr. 1311/06.11.2020 si, pe cale de consecinta, anularea masurii de aprobare a proiectului simplificat aferent operatiunii de majorare a capitalului social al societatii Promateris S.A. derulat prin SSIF IFB Finwest S.A. (art. 1), precum si a masurilor prevazute la art. 2 - art. 5 din aceasta decizie;
  - anularea in tot a Deciziei A.S.F. nr. 203/12.02.2021 prin care s-a dispus respingerea plangerii prealabile formulate impotriva Deciziei A.S.F. nr. 1311/6.11.2020.
  Solutia instantei poate fi consultata la adresa:
  https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000398760&id_inst=2
 4. Inalta Curte de Casatie si Justitie - Dosarul nr. 2984/2/2019*
  Prin Hotararea nr. 5389/16.11.2022, Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus o solutie favorabila A.S.F., in contradictoriu cu reclamantul Botez Cristian.
  Solutia pe scurt:
  "Admite recursul declarat de parata Autoritatea de Supraveghere Financiara impotriva Sentintei civile nr. 381 din 2 martie 2022 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal. Caseaza sentinta recurata si in rejudecare respinge cererea de suspendare a executarii hotararii Consiliului A.S.F. privind desemnarea Presedintelui Consiliului de Administratie. Definitiva."
  Obiectul cauzei: recursul formulat de A.S.F. impotriva Sentintei civile nr. 381/02.03.2022, prin care Curtea de Apel Bucuresti a dispus urmatoarea solutie: "In limitele Deciziei ICCJ de casare cu rejudecare nr.180/19.01.2021: Admite cererea de suspendare. Suspenda executarea Hotararii Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara privind desemnarea Presedintelui Consiliului de Administratie al F.G.D.S.P.P. Executorie. Obliga paratul sa plateasca reclamantului 50 de lei cheltuieli de judecata. Cu recurs in 5 zile de la comunicare, depus la sediul acestei instante."
  Mentiuni: in fond, dosarul a avut ca obiect contestatia impotriva procedurii de desemnare a presedintelui Consiliului de administratie al Fondului de Garantare a Drepturilor din Sistemul de Pensii Private (FGDSPP).
  Solutia instantei poate fi consultata la adresa:
  https://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=200000000397206
 5. Inalta Curte de Casatie si Justitie - Dosarul nr. 4275/2/2021
  Prin Hotararea nr. 5555/18.11.2022, Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus o solutie partial favorabila A.S.F., in contradictoriu cu Browne Woodthorpe Robert, in calitate de presedinte al Consiliului de supraveghere al Societatii de Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A., la data sanctionarii.
  Solutia pe scurt:
  "Admite recursul declarat de reclamantul Browne Woodthorpe Robert impotriva Sentintei civile nr. 1096 din 7 iulie 2021 (...). Caseaza sentinta recurata si, rejudecand: Admite in parte cererea de suspendare formulata de reclamantul Browne Woodthorpe Robert, in contradictoriu cu parata Autoritatea de Supraveghere Financiara. Suspenda, in parte, executarea Deciziei nr. 723/03.06.2021 emisa de Autoritatea de Supraveghere Financiara, respectiv in privinta sanctiunii contraventionale principale a amenzii in suma de 1.000.000 lei. Respinge in rest cererea, ca neintemeiata.
  Definitiva."
  Obiectul cauzei: recursul formulat de recurentul-reclamant impotriva Sentintei civile
  nr. 1096/7.07.2021 prin care Curtea de Apel Bucuresti a respins cererea de suspendare formulata de reclamant, ca neintemeiata.
  Mentiuni: in fond, dosarul a avut ca obiect cererea de suspendare a executarii Deciziei A.S.F. nr. 723/03.06.2021 privind sanctionarea cu amenda si retragerea aprobarii acordate de A.S.F. domnului Browne Woodthorpe Robert, in calitate de presedinte al Consiliului de supraveghere al Societatii de Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A.
  Astfel, prin solutia pronuntata, instanta a suspendat doar executarea art. 1 din decizia A.S.F., care vizeaza aplicarea sanctiunii amenzii in cuantum de 1.000.000 lei si a mentinut sanctiunea complementara care vizeaza retragerea aprobarii acordate de A.S.F., in calitate de membru al Consiliului de supraveghere al Societatii de Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A.
  Solutia instantei poate fi consultata la adresa:
  https://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=200000000397107
 6. Inalta Curte de Casatie si Justitie - Dosarul nr. 5404/2/2020
  Prin Hotararea nr. 5626/23.11.2022, Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus o solutie favorabila A.S.F., in contradictoriu cu reclamanta Milena Guentcheva, in calitate de Director executiv al Societatii Euroins Romania Asigurare-Reasigurare S.A, la data sanctionarii.
  Solutia pe scurt:
  "Admite recursul formulat de parata Autoritatea de Supraveghere Financiara impotriva sentintei civile nr. 128 din 5 februarie 2021 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal. Caseaza sentinta atacata si trimite cauza spre rejudecare la aceeasi instanta. Definitiva."
  Obiectul cauzei: recursul formulat de A.S.F. impotriva Sentintei civile nr. 128/5.02.2021 prin care Curtea de Apel Bucuresti a pronuntat urmatoarea solutie: "Admite cererea in parte. Anuleaza Decizia A.S.F. nr.1139/28.09.2020. Exonereaza pe reclamanta de sanctiunea amenzii de 10.0000 lei si a sanctiunii complementare a retragerii aprobarii."
  Mentiuni: in fond, dosarul a avut ca obiect anularea Deciziei A.S.F. nr. 1139/28.09.2020 de sanctionare cu amenda in cuantum de 100.000 lei a doamnei Milena Guentcheva, Director executiv al Societatii Euroins Romania Asigurare-Reasigurare S.A., la data sanctionarii. Prin aceeasi decizie s-a aplicat si sanctiunea complementara a retragerii aprobarii acordate de A.S.F. doamnei Milena Guentcheva, in calitate de Director executiv al Societatii Euroins Romania Asigurare-Reasigurare S.A.
  Solutia instantei poate fi consultata la adresa:
  https://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=200000000387806
 7. Curtea de Apel Bucuresti - Dosarul nr. 2297/2/2022 
  Prin Hotararea nr. 2177/25.11.2022, Curtea de Apel Bucuresti a dispus o solutie, favorabila A.S.F., in contradictoriu cu reclamanta Adriana Monica Ivan, in calitate de Director general si membru al Comitetului de Investitii House al SSIF BRK (in perioada controlata 29.10.2019 -30.08.2021).
  Solutia pe scurt:
  "Respinge cererea de chemare in judecata ca neintemeiata. Dispune restituirea catre reclamanta a sumei de 50 lei, reprezentand taxa judiciara de timbru achitata in plus.
  Cu recurs in 15 zile de la comunicare (...)"
  Obiectul cauzei: anularea Deciziei A.S.F. nr. 254/07.03.2022 de sanctionare a reclamantei Adriana Monica Ivan, in calitate de Director general si membru al Comitetului de Investitii House al SSIF BRK (in perioada controlata 29.10.2019 - 30.08.2021) cu amenda in cuantum de 22.900 lei, ca urmare a neregulilor constatate de autoritate in urma controlului periodic efectuat la societate.
  Solutia instantei poate fi consultata la adresa:
  https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000406877&id_inst=2
 8. Curtea de Apel Bucuresti - Dosarul nr. 2265/2/2022
 9. Prin Hotararea nr. 2234 din 29.11.2022, Curtea de Apel Bucuresti a dispus o solutie favorabila A.S.F., in contradictoriu cu reclamanta Grant Thornton Audit SRL.

Solutia pe scurt:

"Respinge cererea, ca nefondata.

Cu recurs in 15 zile de la comunicare (...)."

Obiectul cauzei: cererea societatii Grant Thornton SRL, prin care aceasta solicita:

 • anularea Deciziei A.S.F. nr. 1344/22.10.2022 prin care s-au dispus urmatoarele:

"Art. 1. - Se retrage Avizul nr. 198 din data de 14.06.2019 acordat societatii Grant Thornton Audit S.R.L. de a desfasura activitate ca auditor financiar pentru societatile de asigurare si/sau reasigurare reglementate si supravegheate de A.S.F. - Sectorul Asigurari-Reasigurari.

Art. 2. - Se radiaza din lista auditorilor financiari aprobati A.S.F. - Sectorul Asigurari-Reasigurari, publicata pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara, societatea Grant Thornton Audit S.R.L. avand datele de identificare CUI 27651515, nr. O.N.R.C. J40/10484/01.11.2010, nr. CAFR 1015/2010, cu sediul in Bucuresti str. Gara Herastrau nr. 4D, Biroul nr. 2, et. 5, Sector 2".

 • anularea Deciziei A.S.F. nr. 94/28.01.2022 de solutionare a plangerii prealabile.

Solutia instantei poate fi consultata la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000406836&id_inst=2

 1. Curtea de Apel Bucuresti - Dosarul nr. 6252/2/2021

Prin Hotararea nr. 2244/29.11.2022, Curtea de Apel Bucuresti a dispus o solutie favorabila A.S.F., in contradictoriu cu Societatea Vivendi International SRL.

Solutia pe scurt:

"Admite exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantei Vivendi International SRL in ceea ce priveste capatul 1 de cerere si capatul doi de cerere, doar referitor la aspectele contestate care tin de constatarea si sanctionarea contraventiilor privind Societatea de Asigurare - Reasigurare City Insurance SA si respinge in consecinta aceste capete de cerere, ca fiind formulate de o persoana fara calitate procesuala activa. Admite exceptia lipsei de interes in privinta celorlalte pretentii si le respinge in consecinta, ca fiind lipsite de interes. Conform art. 451-453 Cod procedura civila, obliga reclamanta VIVENDI INTERNATIONAL SRL catre parata ASF la plata sumei de 10.000 (zece mii) lei cu titlu de cheltuieli de judecata, reprezentand onorariu de avocat redus in mod corespunzator. Cu recurs in 15 zile de la comunicare (...)"

Obiectul cauzei: actiunea prin care Societatea Vivendi International SRL solicita instantei de judecata:

 • constatarea existentei cazului de aprobare tacita de catre A.S.F. a Planului de finantare pe termen scurt pentru restabilirea nivelurilor fondurilor proprii de baza eligibile care acopera cerinta de capital minim (MCR), conditie obligatorie pentru mentinerea autorizarii de functionare a subscrisei si, pe cale de consecinta, obligarea A.S.F. sa emita decizie de aprobare a Planului de finantare pe termen scurt prin care se permite subscrisei sa restabileasca nivelul fondurilor proprii eligibile care acopera cerintele de solvabilitate MCR, cu repunerea in termenul legal de 3 luni prevazut de art. 100 alin. (2) din Legea nr. 237/2015;
 • anularea Deciziei A.S.F. nr. 1148/17.09.2021 prin care autoritatea a dispus, printre altele:

(i) sanctionarea SAR City Insurance S.A. cu amenda in cuantum de 273.000 lei;

(ii) retragerea autorizatiei de functionare;

(iii) constatarea starii de insolventa.

Anterior acestei solutii, prin Incheierea din data de 14.07.2022, instanta a dispus actiunea promovata de SAR City Insurance S.A. de actiunea promovata de Vivendi International SRL, formandu-se un nou dosar, dosarul nr. 5230/2/2022. In acest dosar, prin Sentinta civila nr. 1752/17.10.2022, instanta a luat act de renuntarea reclamantei SAR City Insurance S.A. - prin lichidator judiciar CITR Filiala Cluj SPRL la judecarea cererii de chemare in judecata formulata in contradictoriu cu A.S.F. Hotararea nu este definitiva, putand fi atacata cu recurs.

Solutia instantei poate fi consultata la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000400163&id_inst=2