1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling
Solutii favorabile ASF pronuntate ...

Solutii favorabile ASF pronuntate in luna aprilie 2024

In luna aprilie a anului 2024, instantele de judecată au pronuntat solutii favorabile ASF – Autoritatea de Supraveghere Financiara in următoarele dosare relevante:

 • Inalta Curte de Casatie si Justitie - Dosarul nr. 1183/101/2022

Prin Hotărârea nr. 1853/2.04.2024, instanta a pronuntat o solutie favorabilă ASF, in contradictoriu cu recurentul-reclamant Alexandru Miulescu, in calitate de Presedinte al Consiliului de administratie al societătii Mecanica94 S.A.

Solutia pe scurt:

„Respinge recursul declarat de recurentul-reclamant Miulescu Alexandru impotriva Sentintei civile nr. 2487 din data de 21 decembrie 2022 pronuntate de Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a IX-a de Contencios Administrativ si Fiscal, ca nefondat.

Definitivă. (...)”

Obiect: recursul formulat de recurentul-reclamant impotriva Sentintei civile nr. 2487/31.12.2022, prin care Curtea de Apel Bucuresti a respins actiunea, ca neintemeiată.

Mentiuni: in fond, dosarul a avut ca obiect „revocarea Deciziei nr. 381/29.03.2022 sau transformarea acestei decizii prin care am fost sanctionat cu amendă in avertisment”. Prin Decizia ASF nr. 381/29.03.2022, recurentul-reclamant Alexandru Miulescu, in calitate de Presedinte al Consiliului de administratie al societătii Mecanica94 S.A., a fost sanctionat cu amendă in cuantum de 20.100 lei.

Solutia instantei poate fi consultată la adresa:

https://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=10100000000134667

 • Curtea de Apel Bucuresti - Dosarul nr. 5683/2/2023

Prin Hotărârea nr. 563/2.04.2024, Curtea de Apel Bucuresti a pronuntat o solutie favorabilă ASF in contradictoriu cu reclamantul Neag Adrian Serban, in calitate de administrator unic al societătii Duplex S.A.

Solutia pe scurt:

„Respinge cererea.

Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare. (...)”

Obiect: actiunea reclamantului prin care acesta a solicitat, printre altele, in principal, anularea Deciziei nr. 723/18.07.2023, prin care reclamantul, in calitate de administrator unic al societătii Duplex S.A., a fost sanctionat cu amendă in cuantum de 30.000 lei.

Solutia instantei poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000425678&id_inst=2

 • Curtea de Apel Bucuresti - Dosarul nr. 7419/2/2023

Prin Hotărârea nr. 606/4.04.2024, Curtea de Apel Bucuresti a pronuntat o solutie favorabilă ASF, in contradictoriu cu reclamantii Nicoară Marius-Petre si Abrudan Patritiu, in calitate de membri ai Consiliului de Supraveghere al Societătii Transilvania Investments Alliance S.A.

Solutia pe scurt:

„Respinge exceptia lipsei calitătii procesuale pasive a UAT Cluj-Napoca si exceptia inadmisibilitătii, ca neintemeiate. Respinge cererea de chemare in judecată, ca neintemeiată.

Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.”

Obiect: actiunea in anulare formulată, in comun, de reclamantii:

 • Abrudan Patritiu - impotriva Deciziei ASF nr. 1054/9.10.2023, prin care Consiliul ASF a dispus sanctionarea acestuia, in calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al societătii Transilvania Investments Alliance S.A., cu amendă contraventională in cuantum de 5.000 lei

si

 • Nicoară Marius-Petre - impotriva Deciziei ASF nr. 1057/9.10.2023, prin care Consiliul ASF a dispus sanctionarea acestuia, in calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al societătii Transilvania Investments Alliance S.A., cu amendă contraventională in cuantum de 4.600 lei.

Solutia instantei poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000428491&id_inst=2

 • Inalta Curte de Casatie si Justitie - Dosarul nr. 494/2/2022

Prin Hotărârea nr. 2078/10.04.2024, Inalta Curte de Casatie si Justitie a pronuntat o solutie favorabilă ASF, in contradictoriu cu recurentul-reclamant Adrian Andrici, in calitate de membru al Consiliului de administratie al Societătii de Investitii Financiare Oltenia S.A. (in prezent, Infinity Capital Investments S.A.) la data retragerii autorizatiei.

Solutia pe scurt:

„Respinge recursul declarat de recurentul-reclamant Adrian Andrici impotriva Sentintei nr. 1415 din 15 iulie 2022, pronuntate de Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal, ca nefondat.

Definitivă.”

Obiect: recursul formulat de recurentul-reclamant impotriva Sentintei civile nr. 1415/15.07.2022, pronuntată de Curtea de Apel Bucuresti, prin care a fost respinsă actiunea, ca neintemeiată.

Mentiuni: in fond, dosarul a avut ca obiect  actiunea formulată de recurentul-reclamant, care viza, printre altele, in principal, anularea Deciziei ASF nr. 1135/15.09.2021, prin care recurentului-reclamant i s-a retras aprobarea dată prin Decizia ASF nr. 191/3.12.2020 pentru detinerea calitătii de membru in Consiliul de administratie al Societătii de Investitii Financiare Oltenia S.A. (in prezent Infinity Capital Investments S.A.).

Solutia instantei poate fi consultată la adresa:

https://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=200000000404187

 • Curtea de Apel Bucuresti - Dosarul nr. 5561/2/2023

Prin Hotărârea nr. 575/8.04.2024, instanta a pronuntat o solutie favorabilă ASF, in contradictoriu cu reclamanta Baranga Maria, in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Societătii Mettexin S.A.

Solutia pe scurt:

„Respinge cererea de chemare in judecată, ca neintemeiată.

Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare (...)”

Obiect: cererea de chemare in judecată, prin care reclamanta a solicitat instantei de judecată „inlocuirea cu măsura avertismentului a sanctiunii aplicate prin Decizia ASF nr. 718/18.07.2023, prin care ASF a decis sanctionarea […] cu amendă in valoare de 12.600 lei […]”.

Solutia instantei poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000425509&id_inst=2

 • Curtea de Apel Bucuresti - Dosarul nr. 6674/2/2023 (conexat cu dosar nr. 6675/2/2023)

Prin Hotărârea nr. 597/10.04.2024, instanta a pronuntat o solutie favorabilă ASF, in contradictoriu cu reclamanta Safety Broker de Asigurare S.A. si reclamanta Lavinia Nită, in calitate de Director general al societătii Safety Broker de Asigurare S.A.

Solutia pe scurt:

„Respinge ca neintemeiate cererea de chemare in judecată principală si cererea de chemare in judecată conexată.

Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare (...)”.

Obiect:          

 • in dosarul nr. 6674/2/2023: contestatia formulată de reclamanta Safety Broker de Asigurare S.A, care a vizat, printre altele, in principal, anularea Deciziei ASF nr. 871/30.08.2023 in ceea ce priveste faptele constatate la pct. 3 si 9 din cuprinsul acesteia, precum si a tuturor actelor si operatiunilor administrative care au fundamentat Decizia in legătură cu aceste puncte.

Prin Decizia ASF nr. 871/30.08.2023, Consiliul ASF a dispus sanctionarea societătii cu amendă contraventională in cuantum de 40.400 lei, fiind retinută in sarcina acesteia săvârsirea unui număr de 9 (nouă) contraventii rezultate din nerespectarea unor dispozitii prevăzute de legislatia primară si de cea secundară aplicabilă societătilor de intermediere de asigurări.

 • in dosarul nr. 6675/2/2023: cererea de chemare in judecată formulată de reclamanta Lavinia Nită, care a vizat, printre altele, in principal, anularea Deciziei ASF nr. 873/30.08.2023, prin care s-a dispus sanctionarea reclamantei Lavinia Nită, in calitate de Director general al societătii Safety Broker de Asigurare S.A., cu amendă contraventională in cuantum de 13.200 lei.

Solutia instantei poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000427250&id_inst=2

 • Curtea de Apel Bucuresti - Dosarul nr. 5682/2/2023

Prin Hotărârea nr. 623/16.04.2024, instanta a pronuntat o solutie favorabilă ASF, in contradictoriu cu societatea Duplex S.A. Făgăras.

Solutia pe scurt:

„Respinge actiunea, ca neintemeiată. Respinge, ca neintemeiată, cererea formulată de reclamanta DUPLEX SA de acordare a cheltuielilor de judecată constând in taxa judiciară de timbru si onorariu de avocat.

Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare. (...)”

Obiect: cererea reclamantei prin care aceasta a solicitat, printre altele, in principal, anularea Deciziei ASF nr. 721/18.07.2023, prin care reclamanta a fost sanctionată cu amendă in cuantum de 53.700 lei.

Solutia instantei poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000425677&id_inst=2

 • Curtea de Apel Bucuresti - Dosarul nr. 980/2/2023

Prin Hotărârea nr. 692/18.04.2024, Curtea de Apel Bucuresti a pronuntat o solutie favorabilă ASF, in contradictoriu cu SAR Euroins S.A.

Solutia pe scurt:

„Respinge cererea, ca neintemeiată.

Cu recurs in 15 zile de la comunicare (...).”

Obiect: anularea Deciziei ASF nr. 11/10.01.2023 privind sanctionarea SAR Euroins S.A. cu amendă in cuantum de 309.400 lei.

Solutia instantei poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000418417&id_inst=2

 • Inalta Curte de Casatie si Justitie - Dosarul nr. 2297/2/2022

Prin Hotărârea nr. 2253/18.04.2024, Inalta Curte de Casatie si Justitie a pronuntat o solutie favorabilă ASF, in contradictoriu cu recurenta-reclamantă Adriana Monica Ivan, in calitate de Director general si membru al Comitetului de Investitii House al SSIF BRK (in perioada controlată 29.10.2019-30.08.2021).

Solutia pe scurt:

„Respinge recursul formulat de reclamanta Adriana Monica Ivan impotriva Sentintei nr. 2177 din 25 noiembrie 2022 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal, ca nefondat.

 Definitivă.”

Obiect: recursul promovat de recurenta-reclamantă impotriva Sentintei civile nr. 2177/25.11.2022, prin care Curtea de Apel Bucuresti a respins actiunea acesteia, ca neintemeiată.

Mentiuni: in fond, dosarul a avut ca obiect cererea de chemare in judecată, prin care recurenta-reclamantă a solicitat anularea Deciziei ASF nr. 254/07.03.2022, prin care aceasta, in calitate de Director general si membru al Comitetului de Investitii House al SSIF BRK (in perioada controlată 29.10.2019-30.08.2021) a fost sanctionată de ASF cu amendă in cuantum de 22.900 lei.

Solutia instantei poate fi consultată la adresa:

https://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=200000000406877

 • Curtea de Apel Bucuresti - Dosarul nr. 1635/2/2024 (revizuire)

Prin Hotărârea nr. 741/24.04.2024, Curtea de Apel Bucuresti a pronuntat o solutie favorabilă ASF, in contradictoriu cu revizuentele Euroins România Asigurare-Reasigurare S.A. si Euroins Insurance Group AD.

Solutia pe scurt:

„Admite exceptia inadmisibilitătii cererii de revizuire. Respinge cererea de revizuire, ca inadmisibilă.

Cu recurs in termen de 5 zile de la comunicare (...).” 

Obiect: cererea de revizuire a Sentintei civile nr. 745/27.04.2023, pronuntată de către Curtea de Apel Bucuresti in dosarul nr. 2441/2/2023. Prin această sentintă a fost respinsă, ca neintemeiată, cererea reclamantelor Euroins România Asigurare-Reasigurare S.A. si Euroins Insurance Group AD de suspendare a executării Deciziei ASF nr. 262/17.03.2023, prin care societătii Euroins România Asigurare-Reasigurare S.A. i-a fost retrasă autorizatia.

Solutia instantei poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000432916&id_inst=2