1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling
Raport: EUROINS Romania, una ...

Raport: EUROINS Romania, una dintre cele mai bine capitalizate societati din piata de asigurari

Potrivit celui mai recent raport privind solvabilitatea si situatia financiara din 2021, EUROINS Romania Asigurare-Reasigurare este una dintre cele mai bine capitalizate societati din piata de asigurari din Romania.

Acoperirea necesarului de solvabilitate este de 107.6% iar acoperirea necesarului minim de capital de solvabilitate (MCR) este de 230,5%.

In cadrul EUROINS Romania obiectivul esential in gestionarea capitalului este acela de a asigura capitalizarea adecvata in vederea indeplinirii cerintelor de solvabilitate si lichiditate intr-un mod prudent si adecvat riscurilor asumate.

Formalizarea acestor aspecte este realizata prin Politica privind managementul capitalurilor, care stabileste principiile de baza, notiunile si procesele importante cu privire la aceasta arie. Aspecte reglementate prin intermediul politicii sunt:

 • monitorizarea emisiunii elementelor fondurilor proprii, in conformitate cu planul de management al capitalului pe termen mediu;
 • asigurarea maturitatii si conditiilor necesare oricarui element de fonduri proprii, care sa respecte criteriile regimului aplicabil privind capitalul, conform DSII;
 • considerarea, la examinarea pozitiei de capital, a politicii referitoare la dividendele platite pentru actiunile ordinare;
 • identificarea si documentarea conditiilor in care distribuirea unui element de fonduri proprii se preconizeaza a fi amanata sau anulata.

EUROINS Romania isi propune prin politicile sale sa detina fonduri proprii eligibile pentru a acoperi atat cerinta de capital de solvabilitate (SCR) calculata prin formula standard, cat si cerinta minima de capital (MCR).

Ca o prima etapa, se asigura respectarea cerintelor privind clasificarea fondurilor proprii pe ranguri, conform DSII si cerintelor privind regimul de distribuire, conform unor criterii clare. In cadrul gestionarii capitalurilor, procesul ORSA care se desfasoara in cadrul Societatii joaca un rol central, procesul identificand pe baza strategiei de dezvoltare a Societatii si Planul de afaceri expunerea viitoare la riscuri, conform dezvoltarii propuse.

Astfel, conducerea societatii, cunoscand rezultatele valuarii ORSA ia decizii privind gestionarea capitalurilor, fie prin revizuirea strategiei de afaceri, fie prin majorarea in consecinta a capitalurilor astfel incat nivelul acestora sa asigure acoperirea cerintelor viitoare de capital, rezultate din dezvoltarea riscurilor conform strategiei adoptate.

Compania are peste 2.1 milioane de clienti activi, 39 de agentii cu reprezentativitate in fiecare judet al tarii, peste 550 de angajati, peste 66 de produse de asigurare oferite din 13 clase de asigurari generale.

La finele anului 2021, EUROINS Romania ocupa locul 1 in piata asigurarilor din Romania, cu o cota de piata de 15,4% per total si o cota de 18,9% pe piata asigurarilor generale.

In anul 2021 a fost realizat un volum al primelor brute subscrise in valoare de 2.194.564 mii lei, in crestere cu 67,9% fata de nivelul anului precedent cresterea segmentulului non-RCA a inregistrat o crestere de 30,87% fata de anul 2020.

In cursul anului 2021 s-au platit daune in valoare de 1.504.824 mii lei, cu 54,01% mai mult fata de valoarea daunelor platite in cursul anului anterior.

 

In ceea ce priveste principalii competitori ai EUROINS Romania, pe segmentul asigurarilor generale in anul 2021 repartitia jucatorilor in piata este prezentata de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara:

Clase de asigurari practicate de EUROINS Romania:

 • Asigurari de accidente si boala;
 • Asigurari de sanatate;
 • Asigurari de mijloace de transport terestru, altele decat cele feroviare; 13
 • Asigurari de mijloace de transport feroviar Asigurari de mijloace de transport maritime, lacustre si fluviale;
 • Asigurari de bunuri in tranzit;
 • Asigurari de incendiu si calamitati naturale;
 • Alte asigurari de bunuri;
 • Asigurari de raspundere civila auto;
 • Asigurari de raspundere civila generala;
 • Asigurari de garantii;
 • Asigurari de pierderi financiare;
 • Asigurari de asistenta a persoanelor aflate in dificultate in cursul deplasarilor / absentelor de la domiciliu sau resedinta permanenta.

Strategia de dezvoltare a EUROINS Romania. Obiective ale planului de afaceri.

EUROINS are o experienta de peste 20 de ani in piata asigurarilor generale din Romania. Avand in vedere fluctuatiile pietei asigurarilor generale, EUROINS Romania se adapteaza permanent la conjuncturile periodice pentru a diversifica portofoliul existent si a accesa zone noi de business, in special din zona de riscuri comerciale si industriale. Parteneriatele strategice incheiate cu reasiguratori de top si produsele pe care EUROINS le dezvolta constant, vor aduce cu siguranta recunoasterea noastra ca un partener de incredere, pentru care principalul obiectiv este calitatea serviciilor oferite fiecaruia dintre clientii nostri.

Astfel, printre obiectivele noastre de interes major, se numara:

 • Oferirea de produse specifice, structurate pe nevoile clientilor nostri,
 • Oferirea de servicii de constatare, regularizare si instrumentare a daunelor la un nivel care sa raspunda celor mai exigente cerinte.

In anul 2021 a fost realizat un volum al primelor brute subscrise in valoare de 2.194.564 mii lei, in crestere cu 67,9% fata de nivelul anului precedent.

Segmentul Asigurarii obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de vehicule (RCA) a inregistrat o crestere de 69,41% in timp ce cresterea segmentulului non-RCA a inregistrat o crestere de 30,87% fata de anul 2020.

Ponderea segmentului de RCA in total portofoliu de asigurari s-a mentinut constanta in ultimii ani la aproximativ 96%-97% din totalul primelor brute subscrise.

Vanzarea produselor non-RCA face parte din strategia de diversificare a portofoliului, aprobata de conducerea Societatii si pentru care au fost luate masuri de natura logistica si operationala (dezvoltarea de noi produse, pregatirea fortei de vanzari, identificare a canalelor optime de distributie). Toate aceste masuri vor fi continuate in vederea cresterii nivelului de diversificare intre portofoliul de produse RCA si non-RCA.

 

Procentele fiecarei clase de asigurari in portofoliul non-RCA al Societatii urmeaza distributia conform figurii alaturate.

Clasele cu cele mai mari ponderi sunt:

 • Asigurari de credite si garantii
 • Asigurari de incendiu si alte daune la proprietati
 • Alte asigurari auto
 • Asigurari de protectie a venitului
 • Asigurari de raspundere civila generala
 • Asigurari de asistenta
 • Asigurari de cheltuieli medicale.

 

In cursul anului 2021 s-au platit daune in valoare de 1.504.824 mii lei, cu 54,01% mai mult fata de valoarea daunelor platite in cursul anului anterior. A fost modificata si metodologia de calcul a rezervei de daune produse dar neraportate, inregistrandu-se o crestere de 793 milioane lei.

Dauna medie platita in cursul anului 2021, la nivelul tuturor claselor de asigurare, a inregistrat o crestere de 17% fata de media anului precedent, de la 7.916 lei/dosar in 2020, la 9.250 lei/dosar in 2021. Aceasta crestere a fost generata preponderent de dosarele de raspundere civila auto, care au generat aproximativ 99% din total plati efectuate de Societate.

La sfarsitul anului 2021, numarul dosarelor de dauna in curs de lichidare a fost de 37.361 dosare, in scadere cu 21% fata de numarul inregistrat la sfarsitul anului 2020, aceasta scadere fiind generata in principal de cresterea volumului platilor efectuate de Societate in cursul anului 2021; numarul dosarelor platite in anul 2021 a fost mai mare cu aprox. 32% fata de numarul dosarelor platite in cursul anului 2020.

Valoarea medie a dosarelor de dauna in rezerva la 31 decembrie 2021 era de 13.575, inregistrand o crestere cu 28% fata de media la finalul anului anterior. Comparand cu valoarea de 9.250 lei/dosar a platii medii din cursul anului 2021, rezulta o valoare medie rezervata la sfarsitul anului 2021 cu aproape 47% mai mare fata de plata medie.

Analiza frecventei daunalitatii a indicat o evolutie negativa in anul 2021 fata de 2020, inregistrand o crestere de 12% in 2021 fata de anul precedent.

Aceasta crestere vine ca urmare a diminuarii semnificative in 2021 a impactului pandemiei de Covid-19. In anul 2020 aceasta pandemie a avut un impact pozitiv asupra frecventei daunelor, ca urmare a restrictiilor de circulatie impuse de autoritati.

Comparand cu anul 2019 care nu a fost influentat de pandemia Covid, frecventa daunelor a scazut in 2021 cu 7% fata de valoarea medie de 4.54% inregistrata in anul 2019

Cheltuielile de achizitie si administrare si variatia cheltuielilor de achizitie reportate au avut o variatie de aproximativ 23% (de la 459.342 mii lei in 2020 la 566.312 mii lei in 2021). Variatia neta a acestor cheltuieli, in suma de 106.970 mii lei provine din doua elemente ce au avut efect negativ (in sensul cresterii acestora), compensate de variatia pozitiva a cheltuielilor de achizitie reportate (ca efect al majorarii rezervei de prima).

Cresterea valorii cheltuielilor de achizitie in suma abosulta este corelata cu majorarea volumului de prime brute subscrise de catre Societate in cursul anului 2021 comparativ cu anul 2020, mai ales ca efect al recalcularii tarifelor de prima RCA. In ceea ce priveste valoarea cheltuielilor de administrare, acestea au inregistrat de asemenea o crestere comparativ cu perioada anterioara in valoare absoluta, dar raportat la volumul primelor brute subscrise, ponderea acestora este mai mica cu 2% fata de perioada precedenta.

Cheltuielile de achizite si administrare includ totalitatea cheltuielilor de achizitie aferente activitatii de asigurari generale si partea altor cheltuieli de administrare. Rezultatul tehnic aferent anului 2021 este unul negativ, societatea inregistrand o pierdere de 19.005 mii lei.

Apasa aici pentru a le vedea si a citi intregul comunicat.