1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling

Numarul petitiilor a scazut usor in 2016. Topul asiguratorilor cu cele mai multe reclamatii

Pentru piata asigurarilor - reasigurarilor, Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a primit in total un numar de 15.419 petitii in anul 2016, in scadere cu 2,96% fata de 2015. Dintre acestea, au fost inregistrate in mod unic pe petent, analizate si solutionate 9.156 petitii transmise de catre asigurati/pagubiti, care intra in sfera de competenta a ASF, in scadere cu 1,38% fata de anul precedent. Cele mai multe petitii sunt raportate pe segmentul politelor RCA.

Conform ASF, in 2016, au fost analizate separat un numar de 1.327 solicitari de informatii, care au vizat, in principal: aspecte legate de legislatia aplicabila anumitor produse de asigurare, demersurile care trebuie intreprinse in vederea avizarii si deschiderii unor dosare de dauna, modalitatile de stabilire a valorilor de rascumparare in cazul asigurarilor de viata etc.

Au mai fost analizate separat un numar de 1.378 solicitari ale petentilor referitoare la societatile de asigurare ASTRA, CARPATICA Asig si FORTE Asigurare-Reasigurare, societati carora ASF le-a retras autorizatia de functionare. In unele situatii petentii au fost informati cu privire la modalitatile legale de solutionare a daunelor in speta, fiind indrumati sa se adreseze Fondului de Garantare a Asiguratilor (FGA), iar in alte situatii au fost solicitate puncte de vedere FGA, precizeaza ASF.

Un numar de 42 petitii au facut referire la obiectul de activitate al altor directii de specialitate din cadrul ASF, aceste solicitari fiind redirectionate catre directiile respective.

Iar restul petitiilor (3.516) au fost clasate, in conformitate cu prevederile Ordonantei nr. 27/2002 si procedurile interne.

Nemultumirile exprimate de catre petenti

Aspectul cel mai des reclamat de catre petenti in 2016 a fost neplata/plata partiala a despagubirilor/valorilor de rascumparare solicitate de catre asigurati/pagubiti, in 7.345 cazuri, acestea reprezentand un procent de 80,22% din total. Printre alte aspecte sesizate s-au numarat si solicitari de recalculare a valorii despagubirilor, respectiv nerespectarea conditiilor contractuale / Normelor RCA.

Structura petitiilor in functie de clasa de asigurare

In anul 2016, cea mai mare pondere o detin petitiile inregistrate pe clasa asigurarilor generale, cu un numar de 8.956, reprezentand 97,82% din total.

In cadrul categoriei asigurarilor generale, ponderea importanta o detin petitiile inregistrate pe clasa asigurarilor obligatorii de raspundere civila auto RCA si Carte verde, cu un numar de 7.228 petitii, reprezentand 78,94% din totalul perioadei analizate, in crestere cu 7,22% fata de anul 2015.

Situatia petitiilor pe clase de asigurare este prezentata in tabelul de mai jos:Modalitatea de finalizare a petitiilor

Ponderea petitiilor finalizate in favoarea petentilor datorita motivatiilor legitime ale solicitarilor, in total petitii solutionate, a fost de 70,05% (respectiv 6.414 petitii), dintre acestea, 68,30% fiind finalizate prin plata.

Petitiile constatate ca neintemeiat formulate, in numar de 2.742 sau asupra carora ASF nu are capacitatea de interventie in aplicarea legislatiei actuale, au avut ca principale cauze, urmatoarele: concluziile investigatiilor proprii ale asiguratorilor si/sau ale expertizelor tehnice efectuate, care nu au confirmat dinamica accidentelor declarata de parti (domeniu in care ASF nu poate interveni in interpretare, fiind apanajul clarificarii doar la nivelul instantelor de judecata sau al Entitatii de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul financiar non-bancar); pretentii care excedeaza cadrul legal/contractual: repere neconstatate in procesele verbale de constatare a avariilor, reparatii efectuate in unitati neautorizate RAR, avarii preexistente.

Analiza petitiilor raportata la clasa de asigurare arata ca, pentru clasa asigurarilor generale, 6.361 petitii (71,03% din total de 8.956) au fost solutionate in favoarea petentilor: 5.500 petitii pe clasa asigurarilor obligatorii auto (76,09% din totalul de 7.228 inregistrat pe aceasta clasa); 709 petitii pe clasa asigurarilor facultative casco (58,89% din totalul clasei); petitii pe clasa asigurarilor de incendii si alte daune la proprietati (27,97% din totalul clasa).

3 asiguratori au strans 68% din reclamatii

In ceea ce priveste structura petitiilor functie de entitatea reclamata, 99,29% din numarul petitiilor analizate in anul 2016 au fost indreptate impotriva societatilor de asigurare si un procent de 0,71% au fost inregistrate impotriva brokerilor de asigurare.

In ceea ce priveste companiile de asigurari cu cei mai multi clienti nemultumiti, trei societati - CITY Insurance, ASIROM VIG si EUROINS au strans 68% din numarul petitiilor raportate in anul 2016.

Situatia primelor societati de asigurare pentru care s-au inregistrat cele mai multe petitii in anul 2016, precum si cresterile/scaderile comparativ cu anul 2015, este prezentata in tabelul de mai jos:In anul 2016, in cadrul Directiei Relatii cu Publicul, Petitii si Educatie Financiara din cadrul Autoritatii de Supraveghere Financiara s-a inregistrat un numar total de 16.919 petitii pentru cele trei piete supravegheate (asigurari-reasigurari, pensii private sii piata de capital), in scadere cu 5,50% fata de anul 2015.