1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling

INS: Numarul intreprinderilor inovatoare este in crestere in Romania

Rezultatele provizorii ale cercetarii statistice privind inovarea in intreprinderile din mediul de afaceri arata ca in perioada 2016-2018, ponderea intreprinderilor care au introdus pe piata produse sau procese de afaceri noi sau substantial imbunatatite a fost de 14,6%, ceea ce reprezinta o crestere cu 4,4 puncte procentuale fata de perioada 2014-2016, a anuntat, luni, Institutul National de Statistica - INS.

In perioada analizata, ponderea intreprinderilor inovatoare a crescut fata de perioada 2014-2016, atat in sectorul industriei cat si in sectorul serviciilor. In sectorul industriei cresterea a fost de 2,8 puncte procentuale, iar in sectorul serviciilor de 1,6 puncte procentuale.


Intreprinderile mari mai inovatoare decat IMM-urile

In perioada 2016-2018, intreprinderile mari, cu cel putin 250 de salariati, au fost de doua ori mai inovatoare decat intreprinderile mici si mijlocii (IMM-uri). Din numarul total de intreprinderi mari, 27,9% au fost inovatoare, in timp ce IMM-urile au inovat in proportie de 13,9%.

In comparatie cu perioada 2014-2016, cresterea ponderii intreprinderilor inovatoare mari a fost de 10,0 puncte procentuale, de la 17,9% la 27,9%, iar IMM-urile inovatoare au avut o crestere cu 4,1 puncte procentuale, de la 9,8% la 13,9%.


Mai multe intreprinderi inovatoare de produse

Din totalul intreprinderilor, 6,4% au fost inovatoare numai de produse noi sau semnificativ imbunatatite, 4,5% au aplicat numai pentru inovatii ale proceselor de afaceri si 3,5% au implementat inovatii atat de produse cat si de procese de afaceri.

Cresterea ponderii intreprinderilor inovatoare de produse se datoreaza cresterii ponderii intreprinderilor inovatoare atat de bunuri cat si de servicii. In perioada 2016-2018, ponderea intreprinderilor inovatoare de bunuri a fost cu 5,4 puncte procentuale mai mare decat in perioada 2014-2016 (8,0% fata de 2,6%). Intreprinderile inovatoare de servicii au avut si ele o crestere de 4,9 puncte procentuale (6,3% fata de 1,4%).

Mai multe produse "noi pe piata " si "noi pentru intreprindere"

Ponderea intreprinderilor inovatoare care au introdus "produse noi pe piata", in total intreprinderi, s-a dublat in perioada 2016-2018 comparativ cu perioada 2014-2016 (2,9% fata de 1,4%).

Ponderea intreprinderilor care au introdus "produse noi pentru intreprindere" este de aproximativ 3,5 ori mai mare decat in perioada 2014-2016, respectiv a fost inregistrata o crestere de la 2,6% la 9,1%. Cea mai mare crestere, de la 7,5% la 20,0% a fost inregistrata de catre intreprinderile mari, cu cel putin 250 de salariati.


Inovarea reprezinta un produs sau proces nou sau semnificativ imbunatatit care difera semnificativ de produsele sau procesele anterioare ale intreprinderii si care a fost pus la dispozitia potentialilor utilizatori sub forma de produs sau utilizat de catre unitate sub forma de proces.

Intreprinderi inovatoare sunt intreprinderile care au lansat produse si/sau procese de afaceri noi sau semnificativ imbunatatite, intreprinderi cu inovatii nefinalizate sau abandonate si cele cu activitati de cercetare interna sau externa.

Intreprinderile non-inovatoare sunt acele intreprinderi care nu au avut nicio activitate inovatoare in perioada analizata, conform INS.