1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling
Deciziile adoptate saptamana ...

Deciziile adoptate saptamana aceasta de Consiliul ASF

In cadrul sedintei de joi, 9 mai 2024, Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) a adoptat masuri privind functionarea pietelor financiare nebancare supravegheate – asigurari, piata de capital si pensii private, dupa cum urmeaza:

  A)  Reglementare

Regulament pentru modificarea si completarea Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 10/2017 privind depozitarii centrali emis in aplicarea Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 iulie 2014 privind imbunatatirea decontarii titlurilor de valoare in Uniunea Europeana si privind depozitarii centrali de titluri de valoare si de modificare a Directivelor 98/26/CE si 2014/65/UE si a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 (regulamentul va fi transmis, spre publicare, Monitorului Oficial al Romaniei);

Regulament pentru modificarea si completarea Regulamentului ASF nr. 7/2020 privind autorizarea si functionarea fondurilor de investitii alternative (regulamentul va fi transmis, spre publicare, Monitorului Oficial al Romaniei);

Proiect de Norma pentru modificarea anexei la Norma Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 13/2018 pentru aplicarea Ghidului Autoritatii Europene pentru Valori Mobiliare si Piete (ESMA) privind scenariile de simulare a situatiilor de criza in temeiul art. 28 din Regulamentul (UE) nr. 1.131/2017 privind fondurile de piata monetara (Money-market funds) (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publica, timp de 10 zile);

Aprobarea modificarii si completarii proiectului de Ordonanta de urgenta a Guvernului pentru modificarea si completarea legislatiei pietei de capital precum si pentru stabilirea unor masuri de prevenire a publicitatii si a tehnicilor agresive de comunicare practicate de entitatile care nu sunt inscrise in Registrul Autoritatii de Supraveghere Financiara, revizuit ca urmare a derularii procesului de avizare interministeriala a proiectului si ca urmare a observatiilor si propunerilor formulate pe marginea acestuia de catre entitati interesate si institutii/autoritati publice in cadrul procesului de consultare publica.

Printre cele mai importante modificari si completari ale legislatiei care guverneaza piata de capital se numara:

- introducerea posibilitatii finantarii intreprinderilor mici si mijlocii de catre categoriile de clienti profesionali mentionati in Legea nr. 126/2018 (e.g. entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de ASF) cu efecte pozitive asupra sprijinirii dezvoltarii IMM-urilor, inclusiv prin posibilitatea accesarii de fonduri europene nerambursabile;

- instituirea unor masuri menite sa debirocratizeze/simplifice cadrul legal aplicabil in domeniul autorizarii, organizarii si functionarii administratorilor de organisme de plasament colectiv;

- introducerea posibilitatii aprobarii de catre ASF a unui prospect in cazul in care o autoritate a administratiei publice locale intentioneaza sa realizeze o oferta publica de titluri de datorie sau intentioneaza sa admita titlurile de datorie pe o piata reglementata cu efecte pozitive asupra dezvoltarii pietei autohtone de obligatiuni, prin largirea bazei de investitori in astfel de instrumente si cresterea transparentei emisiunilor de obligatiuni;

- combaterea publicitatii inselatoare si a tehnicilor agresive de comunicare practicate de entitatile care nu sunt inscrise in Registrul ASF prin restrictionarea accesului de pe teritoriul Romaniei catre website-urile acestor entitati neautorizate, care promoveaza servicii de investitii inselatoare. 

  B)  Autorizare

Aprobarea domnului Marian-Constantin Zlataru pentru un nou mandat in functia de Director general adjunct la societatea Asito Kapital S.A.;

Aprobarea majorarii capitalului social la societatea Grawe Romania Asigurare S.A.;

Aprobarea modificarilor aduse Actului constitutiv al societatii Funk International Romania Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. (cesiune de parti sociale si noua structura a asociatilor);

Aprobarea modificarilor aduse Actului constitutiv al societatii NC Services Broker de Asigurare S.R.L. (schimbarea sediului social, a denumirii societatii, precum si a datelor de identificare ale asociatului si ale administratorului);

Aprobarea modificarilor aduse Actului Constitutiv al societatii Transilvania Maxima Broker de Asigurare S.R.L. (nou conducator executiv, durata mandat administrator);

Aprobarea solicitarii BRD Asset Management S.A.I. S.A. de autorizare a domnului Mihai Purcarea in calitate de membru al Consiliului de Administratie al societatii, ca urmare a numirii acestuia pentru un nou mandat;

Aprobarea solicitarii BRD Asset Management S.A.I. S.A. de autorizare a domnului Mihai Purcarea in calitate de director al societatii, ca urmare a numirii acestuia pentru un nou mandat;

Aprobarea prospectului simplificat intocmit in vederea majorarii capitalului social al societatii Vrancart S.A. Adjud;

Aprobarea cererii de avizare definitiva a modificarii Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative BCR Plus, administrat de BCR Pensii, Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea cererii de autorizare a modificarii Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Facultative Esential, administrat de Carpathia Pensii - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.