1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling
Deciziile adoptate pe 11 iunie de ...

Deciziile adoptate pe 11 iunie de Consiliul ASF

In cadrul sedintei din 11 iunie 2024, Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) a adoptat masuri privind functionarea pietelor financiare nebancare supravegheate – asigurari, piata de capital si pensii private, dupa cum urmeaza:

A) Reglementare

Proiectul de Norma privind modificarea si completarea Normei Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara din Sectorul instrumentelor si investitiilor financiare, precum si Fondului de Compensare a Investitorilor (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publica, timp de 10 zile).

B) Autorizare

Aprobarea domnului Paul Mitroi pentru un nou mandat in calitate de membru si Presedinte al Consiliului de Administratie la societatea Garanta Asigurari S.A.;

Aprobarea domnului Catalin Vasile in functia de Administrator fara puteri executive la societatea NN Asigurari S.A.;

Aprobarea domnului Radu-Virgil Manoliu pentru un nou mandat in functia de Director general adjunct la societatea Signal Iduna Asigurari S.A.;

Aprobarea majorarii capitalului social la societatea Eurolife FFH Asigurari Generale S.A.;

Aprobarea modificarii adusa Actului constitutiv al societatii D&CA Insurance Broker S.R.L. (numire conducator executiv);

Aprobarea modificarilor aduse Actului constitutiv al societatii OVB Allfinanz Romania Broker de Asigurare S.R.L. (incetare mandat administrator si schimbarea datelor de identificare);

Aprobarea modificarilor aduse Actului constitutiv al societatii Willis Towers Watson Romania-Broker de Asigurare Reasigurare S.R.L.;

Aprobarea retragerii de la tranzactionare si a radierii din evidenta ASF a actiunilor emise de societatea Dafora S.A. Medias, avand in vedere deschiderea procedurii falimentului;

Aprobarea retragerii de la tranzactionare si a radierii din evidenta ASF a actiunilor emise de societatea Lido S.A. Bucuresti, avand in vedere deschiderea procedurii simplificate de faliment;

Aprobarea cererii de autorizare a modificarii Declaratiei privind politica de investitii pentru Fondul de Pensii Administrat Privat NN, administrat de NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.;

Aprobarea cererii de avizare a modificarii Prospectului schemei de pensii private pentru Fondul de Pensii Administrat Privat NN, administrat de NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.