1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling
Deciziile adoptate in 24 noiembrie ...

Deciziile adoptate in 24 noiembrie de Consiliul ASF

In cadrul sedintei de miercuri, 24 noiembrie, Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) a adoptat o serie de masuri privind functionarea pietelor financiare nebancare supravegheate - asigurari, piata de capital si pensii private.

In acest caz, ASF a autorizat:

Aprobarea solicitarii S.S.I.F. Swiss Capital S.A. de prelungire cu 2 ani a perioadei maxime de auditare de 5 ani consecutivi a societatii de catre actualul auditor financiar, Mazars Romania S.R.L., respectiv pentru situatiile financiare aferente exercitiilor financiare 2022 si 2023;

Aprobarea prospectului UE pentru crestere intocmit in vederea majorarii capitalului social al societatii Ascendia S.A. Bucuresti si emiterea Certificatului de inregistrare a drepturilor de preferinta in vederea tranzactionarii pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare administrat de BVB;

Aprobarea prospectului intocmit in vederea admiterii la tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB a obligatiunilor emise de Libra Internet Bank S.A. Bucuresti si a emiterii Certificatului de inregistrare a acestora;

Aprobarea proiectului de achizitie prezentat de ALLIANZ - TIRIAC Asigurari S.A. in vederea dobandirii unei participatii calificate directe din capitalul social al societatii Gothaer Asigurari Reasigurari S.A.;

Aprobarea modificarii structurii actionariatului indirect semnificativ al societatii Porsche Broker de Asigurare S.R.L.;

Aprobarea modificarilor aduse Actului constitutiv al societatii D&CA Insurance Broker S.R.L. (cesiune de parti sociale, noi asociati semnificativi, structura asociatilor, modificare articol);

Aprobarea retragerii, la cerere, a autorizatiei pentru practicarea asigurarii obligatorii de raspundere civila auto pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de vehicule si tramvaie (RCA) acordata societatii UNIQA Asigurari S.A.

Autoritatea de Supraveghere Financiara este autoritatea nationala, infiintata in anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobata prin Legea 113/2013, pentru reglementarea si supravegherea pietelor asigurarilor, a pensiilor private, precum si a pietei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de functionare a celor trei sectoare, care insumeaza peste 10 milioane de participanti. Mai multe informatii puteti gasi pe www.asfromania.ro.