1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling
Deciziile adoptate de Consiliul ...

Deciziile adoptate de Consiliul ASF - 15 februarie 2023

In cadrul sedintei de astazi, Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) a adoptat masuri privind functionarea pietelor financiare nebancare supravegheate - asigurari, piata de capital si pensii private.

Astfel, ASF a autorizat:

Aprobarea solicitarii S.A.I. Broker S.A. de autorizare a modificarilor intervenite in regulile Fondului de investitii alternative cu capital privat H.Y.B. Invest;

Aprobarea solicitarii S.A.I. Atlas Asset Management S.A. de autorizare a Fondului de Investitii Alternative cu capital privat Agricultural Fund si inregistrarea acestuia in Registrul public al A.S.F. in aceasta calitate;

Aprobarea emiterii Certificatului de Inregistrare a majorarii capitalului social al societatii Sinterom S.A. Cluj Napoca si adoptarea masurii asiguratorii de blocare unica a transferului actiunilor cu care s-a majorat capitalul social, incepand cu data inregistrarii acestora la Depozitarul Central;

Aprobarea modificarilor aduse Actului constitutiv al societatii Klausenburg Broker de Asigurare S.R.L. (cesiune de parti sociale, nou asociat semnificativ, structura asociatilor, numire administrator, modificare articole);

Aprobarea cererii de avizare definitiva a modificarii Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative Pensia Mea, administrat de BT Pensii - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.

Totodata, ASF a reglementat:

Regulamentul de modificare si completare a Regulamentului A.S.F. nr. 3/2013 pentru autorizarea si functionarea contrapartilor centrale emis in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapartile centrale si registrele centrale de tranzactii (regulamentul va fi transmis, spre publicare, Monitorului Oficial al Romaniei);

Norma pentru modificarea Normei nr. 7/2007 privind prospectul schemei de pensii private, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 26/2007 (norma va fi transmisa, spre publicare, Monitorului Oficial al Romaniei);

Norma pentru modificarea Normei nr. 16/2010 privind prospectul schemei de pensii facultative, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 27/2010 (norma va fi transmisa, spre publicare, Monitorului Oficial al Romaniei).