1asig.ro
1asig.ro

Decizii ASF: Paul ZARZARA numit membru Directorat UNIQA, capital majorat cu peste 23 mil. lei la CITY

5 min. / 1.540 cuvinte
In cadrul sedintei de marti, 22 decembrie, Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) a aprobat masuri privind cadrul de functionare a pietelor financiare nebancare supravegheate - asigurari, piata de capital si pensii private.

Printre acestea se numara: 

Aprobarea lui Paul - Gabriel ZARZARA in functia de membru al Directoratului la societatea UNIQA Asigurari. Anterior el a ocupat functia de Director de Daune.

Aprobarea modificarii Actului constitutiv al Societatii de Asigurare-Reasigurare CITY Insurance ca urmare a majorarii capitalului social cu suma de 23.430.590 lei, de la 93.284.350 lei la 116.714.940 lei;

Aprobarea cheilor de repartizare a elementelor de activ si de pasiv, de venituri si de cheltuieli care nu pot fi alocate direct activitatii de asigurari generale, respectiv activitatii de asigurari de viata la societatea GROUPAMA Asigurari;

Aprobarea modificarii adusa Actului constitutiv al societatii UNICREDIT Insurance Broker S.R.L. (modificare structura ca urmare a cesiunii de parti sociale, nou asociat unic);

Autorizarea modificarii intervenite in modul de organizare si functionare a SAI Certinvest S.A. ca urmare a modificarii componentei Consiliului de administratie al societatii prin numirea domnului Benghea-Malaies Andrei-Gabriel in calitate de membru al C.A.;

Retragerea, la cerere, a autorizatiei de functionare a STK Financial Societate de Administrare a Investitiilor S.A. si radierea din Registrul A.S.F. din aceasta calitate;

Aprobarea solicitarii SAI Patria Asset Management S.A. de avizare a Raiffeisen Bank S.A. in calitate de depozitar al activelor Fondului deschis de investitii Patria Obligatiuni;

Aprobarea solicitarii S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. de retragere a autorizatiei Fondului Deschis de Investitii Raiffeisen Benefit Euro ca urmare a fuziunii acestuia cu Fondul Deschis de Investitii Raiffeisen Moderat Euro Clasa Premium (A);

Aprobarea prelungirii cu 2 ani a perioadei maxime de auditare de 5 ani consecutivi de catre actualul auditor financiar G5 Consulting SRL a situatiilor financiare ale SAI Globinvest S.A. si a fondurilor administrate de catre aceasta pentru anii 2021 si 2022;

Avizarea definitiva a modificarii Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative Raiffeisen Acumulare administrat de S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.;

Avizarea definitiva a modificarii Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative Stabil administrat de Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

Autoritatea de Supraveghere Financiara este autoritatea nationala, infiintata in anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobata prin Legea 113/2013, pentru reglementarea si supravegherea pietelor asigurarilor, a pensiilor private, precum si a pietei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de functionare a celor trei sectoare, care insumeaza peste 10 milioane de participanti.

3.428 accesari