1asig.ro
1asig.ro

De ce au fost amendate companiile CITY si EUROINS cu cate 50.000 de lei

5 min. / 1.540 cuvinte
Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) anuntat ca a hotarat, in cadrul sedintei din data de 24 septembrie 2019, sanctionarea societatilor de asigurare CITY Insurance si EUROINS Romania Asigurare-Reasigurare cu amenda in cuantum de 50.000 de lei pentru fiecare companie.

Sanctionarea s-a realizat in conformitate cu prevederile art. 3 lit. (d) din Ordonanta de Urgenta nr. 93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 113/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 37 alin. (2) lit. a), alin. (11) si alin. (14) din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de vehicule si tramvaie.

ASF a emis si a transmis joi, 26 septembrie 2019, actele individuale catre cele doua societati, care contin motivarea deciziilor Consiliului ASF.

In cadrul controlului permanent desfasurat de catre ASF s-a constatat distinct pentru fiecare societate incalcarea Legii nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de vehicule si tramvaie, intr-un anumit numar de dosare de dauna, respectiv a prevederilor:

  • art. 21 alin. (1) - transmiterea cu intarziere a ofertei de despagubire sau a notificarilor cu privire la motivele pentru care nu a aprobat, in totalitate sau partial, pretentiile de despagubire;
  • art. 21 alin. (4) - efectuarea platii despagubirilor cu intarziere;
  • art. 19 alin. (11) din Norma nr. 20/2017- efectuarea (re)constatarii daunelor cu intarziere.
"Procesul de supraveghere este un proces continuu, flexibil si iterativ, in care supravegherea societatilor se bazeaza pe riscuri. In cadrul actiunilor de monitorizare si control permanent a fost constatata o tendinta ascendenta a numarului de petitii inregistrate la ASF si a ratei de solutionare a acestora in favoarea petentilor (in peste 50% din cazuri). Societatile sanctionate se incadreaza la grad de conformare mediu spre redus sau, respectiv redus, cu diferente semnificative fata de media pietei", a transmis joi ASF.

Conform Autoritatii, aspectele neconforme cu legislatia se analizeaza atat individual (incalcari ale prevederilor legale expres mentionate), cat si in contextul naturii, amplorii si complexitatii riscurilor activitatii desfasurate de societati, inclusiv a gradului de cooperare cu ASF. Din perspectiva riscului de conduita si a monitorizarii produselor, a cotei semnificative pe piata asigurarilor a produsului RCA se impune supravegherea stricta a guvernantei produsului RCA, de catre societatile de asigurare si de catre ASF, avand in vedere ca societatile trebuie sa actioneze intotdeauna onest si profesionist, astfel incat sa corespunda cel mai bine intereselor clientilor.

Prin conduita in domeniul asistentei post-vanzare, conform cadrului legal, societatile trebuie sa se asigure de faptul ca interesele, drepturile si nevoile clientilor sunt luate in considerare pe tot parcursul ciclului de viata al produsului, pana la finalizarea relatiilor contractuale, inclusiv prin implementarea unui proces eficient si rapid de gestionare a daunelor si implementarea unui sistem eficient de gestionare a reclamatiilor, precizeaza ASF.

Conduita necorespunzatoare a unei societati de asigurare din perspectiva riscurilor pe care aceasta le poate genera la adresa consumatorilor este un factor agravant al circumstantierii faptelor de nerespectare a cadrului legal referitoare la produsele de asigurare specific legiferate si supravegheate de catre ASF.

Cele doua societati au dreptul de a contesta sanctiunea in termen de 30 de zile de la comunicarea hotararii Consiliului ASF.

ASF a sanctionat ambele companii, in luna august, cu avertisment scris.

2.681 accesari