1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling

Bugetul Programului IMM PLUS a fost majorat cu 2,5 mld. lei

Executivul a aprobat, la propunerea Ministerului Finantelor, majorarea bugetului total al Programului IMM Plus, cu aproximativ 2,5 miliarde de lei, pana la suma totala de aproximativ 15 miliarde de lei.

Astfel, se majoreaza si plafonul total al garantiilor de stat care pot fi emise in cadrul Programului cu suma de 2,22 miliarde lei, pana la valoarea totala de 13,32 miliarde lei si bugetul grantului cu peste 279,875 lei pana la valoarea totala de 1,68 miliarde lei.

„Majorarea bugetului Programului IMM PLUS vine ca un raspuns firesc la solicitarile antreprenorilor, care au manifestat un interes deosebit pentru accesarea programului. Prin aceasta suplimentare, ne asiguram ca aproximativ alte 2.000 companii vor beneficia de sprijinul necesar pentru dezvoltare si investitii. Aceste instrumente financiare sunt esentiale pentru a oferi mediului de afaceri resursele necesare pentru a-si dezvolta afacerile, a crea locuri de munca si a stimula inovatia. Guvernul ramane un partener de incredere pentru antreprenori, sustinandu-i in eforturile lor de a contribui la cresterea economica sustenabila a tarii noastre. In acest fel, facilitam accesul la finantare, reducand riscurile asociate si oferindu-le posibilitatea de a-si extinde activitatile si de a deveni mai competitivi pe piata”, a transmis ministrul Marcel Bolos.

Suplimentarea bugetului este necesara avand in vedere interesul ridicat al antreprenorilor si autoritatilor locale pentru accesarea programului, astfel ca din plafonul de garantii valabil pana la 30 iunie 2024, de 11,1 miliarde lei, suma de 7,99 miliarde lei alocata FNGCIMM era utilizata in proportie de 96,28%, suma de 2,01 miliarde lei alocata FGCR era utilizata in proportie de 98,62 %, iar suma de 1,1 miliarde lei alocata FRC era utilizata in proportie de 27,53%.

Prin aprobarea masurilor propuse se va permite accesul la credite pentru realizarea de investitii si capital de lucru pentru inca 2.300 de noi beneficiari. Astfel, numarul maxim al acestora creste la 13.800, de la 11.500 cat erau prevazuti inainte de majorarea bugetului IMM Plus.

Dispozitiile legale in vigoare in domeniul ajutorului de stat permit majorarea bugetului unei scheme de ajutor de stat cu pana la 20%, fara a fi necesara notificarea Comisiei Europene.

Schema de ajutor de stat IMM PLUS a fost autorizata de catre Comisia Europeana la data de 8 aprilie 2024. Plata dobanzilor se realizeaza trimestrial pentru trimestrul anterior, pana la data de 31 iulie 2026 inclusiv, precizeaza Ministerul Finantelor.

Ajutor sub forma de garantii pentru imprumuturi

Prin Program, se acorda garantii de stat, in procent de maxim 90% din valoarea finantarii, exclusiv dobanzile, comisioanele si spezele bancare aferente creditului garantat, pentru unul sau mai multe credite pentru realizarea de investitii si/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru finantarea capitalului de lucru.

Valoarea maxima a finantarilor acordate unui beneficiar nu poate depasi 5.000.000 lei pentru creditele/liniile de credit pentru finantarea capitalului de lucru, respectiv 10.000.000 lei pentru creditele de investitii, cu exceptia beneficiarilor din domeniul agriculturii primare, acvaculturii si pisciculturii pentru una sau mai multe activitati finantate, pentru care valoarea maxima a finantarii este de 5.000.000 lei.

Ajutor sub forma de grant

Beneficiarii programului care au contractat credite de investitii si/sau credite/linii de credit garantate beneficiaza de un grant in limita cumulului rezultat din valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare, aferente garantiei acordate, pe toata durata de valabilitate a garantiei acordate, si a dobanzilor aferente creditelor/liniilor de credit, acordate pe o perioada de maximum 12 luni, dar nu mai mult de echivalentul in lei al sumei de 2.250.000 de euro pe intreprindere, respectiv echivalentul in lei a 280.000 de euro/intreprindere in cazul beneficiarilor din domeniul agriculturii primare si 335.000 de euro/intreprindere in cazul beneficiarilor din domeniile pescuitului si acvaculturii. In cazul UAT-urilor, valoarea grantului acordat nu poate depasi echivalentul in lei a 2.250.000 de euro.

Componentele Programului IMM PLUS

– Componenta IMM ROMANIA PLUS faciliteaza accesul la finantare a intreprinderilor mici si mijlocii si intreprinderilor mici cu capitalizare de piata medie, inclusiv profesionistii, prin accesarea unuia sau a mai multor credite pentru realizarea de investitii sau credite/linii de credit pentru capital de lucru, inclusiv pentru refinantarea altor credite de investitii sau cheltuieli destinate achizitiei de parti sociale si actiuni.

– Componenta AGRO PLUS este dedicata intreprinderilor mici si mijlocii si intreprinderilor mici cu capitalizare de piata medie, inclusiv profesionistii din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii si sectorului alimentar.

– Componenta IMM PROD PLUS are ca obiectiv acordarea de garantii guvernamentale solicitate pentru asigurarea lichiditatilor si finantarea investitiilor de catre IMM-uri, inclusiv start-up-uri, care activeaza in sectoare productive.

– Componenta CONSTRUCT PLUS are ca obiectiv acordarea de garantii guvernamentale pentru imbunatatirea eficientei energetice, sustinerea investitiilor in domeniul energiei verzi si alinierea la obiectivele de mediu implementate de:

  • IMM-uri si intreprinderi mici cu capitalizare de piata medie din sectorul constructiilor, inclusiv start-up-uri, precum si arhitecti si birouri individuale de arhitectura;
  • Unitati Administrativ Teritoriale (municipii, orase, comune).

– Componenta RURAL PLUS are ca obiectiv acordarea de facilitati de garantare de catre stat in mod transparent si nediscriminatoriu pentru creditele de investitii si creditele/liniile de credit pentru capital de lucru acordate fermierilor, intreprinderilor mici si mijlocii, precum si intreprinderilor mari din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii si sectorului alimentar.

- Componenta INNOVATION PLUS are ca obiectiv acordarea de garantii guvernamentale pentru companiile romanesti inovative si/sau care isi promoveaza produsele si serviciile destinate exportului.