1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling

ASF a transmis forma revizuita a proiectului pentru modificarea si completarea Legii privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a transmis Ministerului Finantelor, la inceputul acestei luni, forma revizuita a proiectului de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, aprobata de Consiliul Autoritatii in sedinta din data de 11 iunie 2024. 

Inainte de aprobarea de catre Consiliul ASF, proiectul de lege a fost in consultare publica, a avut loc o dezbatere publica asupra acestuia la Ministerul Finantelor (MF) si s-au desfasurat numeroase intalniri de lucru cu formele asociative, iar Autoritatea a analizat toate observatiile primite. 

Conform ASF, proiectul de lege va urma procesul de avizare si aprobare de catre Guvern si, ulterior, dezbatere parlamentara. Acesta poate suferi, dupa caz, modificari si completari pe parcursul procesului derulat de catre MF de avizare si aprobare. 

Aceasta initiativa legislativa urmareste transpunerea in legislatia nationala a doua directive europene si indeplinirea unor obiective din Strategia nationala privind dezvoltarea pietei de capital din Romania pentru perioada 2023-2026, reprezentand un pas crucial pentru consolidarea pietei de capital din Romania, explica ASF.

Printre cele mai importante modificari si completari aduse legislatiei privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata se numara: 

Simplificarea procedurilor si reducerea perioadei de timp necesar pentru atragerea de capital

- Termenul de exercitare a dreptului de preferinta. Se introduc prevederi potrivit carora, prin derogare de la prevederile generale aplicabile in materie, in cazul majorarilor de capital social al societatilor ale caror actiuni se tranzactioneaza pe piata de capital, termenul minim acordat pentru exercitarea dreptului de preferinta este diminuat de la 30 de zile la 14 zile calendaristice, dar nu mai putin de 10 zile lucratoare.

- Transmiterea spre publicare si publicarea cu celeritate a unor hotarari de catre Monitorul Oficial. Se introduc prevederi care stabilesc un termen maxim in care hotararile referitoare la modificarea caracteristicilor emisiunilor/numarului de valori mobiliare se transmit la Oficiul Registrului Comertului (3 zile lucratoare de la data adoptarii hotararii), respectiv un termen maxim in care aceste hotarari se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.

Executarea unei hotarari judecatoresti de anulare sau constatare a nulitatii

- Se introduc prevederi prin care se reglementeaza modul de executare a unei hotarari judecatoresti prin care se dispune definitiv anularea sau constatarea nulitatii unei hotarari de aprobare a unei majorari de capital social.

Mentinerea obligatiei de a intocmi si publica raportul trimestrial

- Raportul trimestrial. A fost mentinut raportul trimestrial, marindu-se termenul de publicare a acestuia de la 45 zile la 60 zile. Mentinerea raportului trimestrial a generat, pentru unitate de abordare si  asigurarea comparabilitatii informatiilor financiare, introducerea unor dispozitii exprese care stabilesc ca dispozitiile referitoare la continutul/modalitatea de intocmire a raportului semestrial se aplica corespunzator si in cazul raportului trimestrial, fiind introdusa o exceptie de la obligativitatea publicarii raportului administratorilor, care poate fi publicat optional.

- Raportul semestrial. In cazul in care emitentul este obligat sa intocmeasca raportari consolidate, raportul financiar semestrial intocmit in conformitate cu standardele internationale de contabilitate aplicabile raportarilor financiare interimare va contine doar situatiile financiare semestriale simplificate consolidate si celelalte documente componente ale raportului financiar semestrial si, optional, si situatiile financiare semestriale simplificate individuale, precum si celelalte documente componente ale raportului financiar semestrial.

Textul proiectului de lege, in forma revizuita, poate fi consultat AICI