1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling

ASF: Initiativa legislativa pentru consolidarea pietei de capital

Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) a aprobat forma revizuita a proiectului de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. 

Aceasta initiativa legislativa constituie un demers important in consolidarea pietei de capital din Romania, urmarind sa ofere protectie si incredere investitorilor, sa faciliteze accesul la capital pentru companii si, implicit, sa sustina dezvoltarea economiei autohtone. 

Proiectul de lege, elaborat la nivelul ASF, a vizat indeplinirea obligatiilor Romaniei ca stat membru de a transpune in cadrul legislatiei nationale actele normative emise la nivel european in domeniul emitentilor si a unor obiective din Strategia nationala privind dezvoltarea pietei de capital din Romania pentru perioada 2023 – 2026. 

Proiectul de lege aprobat de Consiliul ASF are in vedere, in principal: 

  • Simplificarea procedurilor si reducerea perioadei de timp necesar pentru atragerea de capital

Termenul de exercitare a dreptului de preferinta. Se introduc prevederi potrivit carora, prin derogare de la prevederile generale aplicabile in materie, in cazul majorarilor de capital social al societatilor ale caror actiuni se tranzactioneaza pe piata de capital, termenul minim acordat pentru exercitarea dreptului de preferinta este diminuat de la 30 de zile la 14 zile calendaristice, dar nu mai putin de 10 zile lucratoare.

Transmiterea spre publicare si publicarea cu celeritate a unor hotarari de catre Monitorul Oficial. Se introduc prevederi care stabilesc un termen maxim in care hotararile referitoare la modificarea caracteristicilor emisiunilor/numarului de valori mobiliare se transmit la Oficiul Registrului Comertului (3 zile lucratoare de la data adoptarii hotararii), respectiv un termen maxim in care aceste hotarari se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.

  • Executarea unei hotarari judecatoresti de anulare sau constatare a nulitatii

Se introduc prevederi prin care se reglementeaza modul de executare a unei hotarari judecatoresti prin care se dispune definitiv anularea sau constatarea nulitatii unei hotarari de aprobare a unei majorari de capital social. 

  • Mentinerea obligatiei de a intocmi si publica raportul trimestrial

Raportul trimestrial. A fost mentinut raportul trimestrial, marindu-se termenul de publicare a acestuia de la 45 zile la 60 zile. Mentinerea raportului trimestrial a generat, pentru unitate de abordare si  asigurarea comparabilitatii informatiilor financiare, introducerea unor dispozitii exprese care stabilesc ca dispozitiile referitoare la continutul/modalitatea de intocmire a raportului semestrial se aplica corespunzator si in cazul raportului trimestrial, fiind introdusa o exceptie de la obligativitatea publicarii raportului administratorilor, care poate fi publicat optional.

Raportul semestrial. In cazul in care emitentul este obligat sa intocmeasca raportari consolidate, raportul financiar semestrial intocmit in conformitate cu standardele internationale de contabilitate aplicabile raportarilor financiare interimare va contine doar situatiile financiare semestriale simplificate consolidate si celelalte documente componente ale raportului financiar semestrial si, optional, si situatiile financiare semestriale simplificate individuale, precum si celelalte documente componente ale raportului financiar semestrial. 

Proiectul de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata a fost transmis Ministerului Finantelor pentru continuarea circuitului de avizare si aprobare de catre Guvern si, ulterior, dezbatere parlamentara. 

Regasiti AICI principalele aspecte pe care le vizeaza proiectul de lege revizuit la nivelul ASF. 

Autoritatea de Supraveghere Financiara este autoritatea nationala, infiintata in anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobata prin Legea 113/2013, pentru reglementarea si supravegherea pietelor asigurarilor, a pensiilor private, precum si a pietei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de functionare a celor trei sectoare, care insumeaza peste 10 milioane de participanti.