1asig.ro
1asig.ro

Judith KIS, Groupama Asigurari; Cati STOICAN, SAFETY Broker; Daniela GHETU, XPRIMM

XPRIMM TIME - Cum as chimbat COVID 19 regulile jocului in HR?

 

Realizatorul emisiunii
Sergiu COSTACHE

24.07.2020